Dnes oslavuje meniny Ela zajtra Urban         Piatok, 24. máj 2019

Pravidlá futbalu

Tlačená verzia Rozpisu súťaží ObFZ Považská Bystrica 2018/2019 k dispozícii na sekretariáte ObFZ. 

 

Oprava :

 

Predseda TMK : Dušan Kramlík tel. kontakt : 0907/896 697  

   

 Predseda FK Slovan Bolešov : Ľubomír Mojto, tel.0904/681963 

 
Predseda FK Košeca : Jaroslav Palček, tel. 0918/323 354 
 
                                 Predseda KM : Stanislav Solík, tel. 0910/387 028 
 
        Predseda TJ Slovan Dolná Mariková : Milan Magát, tel. 0903/808 389
                                       Klubový manažér : Ivan Nemčík, tel. 0908/778 295

 

 

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách: http://www.futbalsfz.sk/sfz/legislativa

Vážení členovia SFZ, 
dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci SFZ boli novelizované 
v priebehu mesiaca jún 2018 nasledovné predpisy SFZ: 
1) Disciplinárny poriadok SFZ - 
schválený VV SFZ dňa 21.6.2018 a účinný dňom jeho schválenia Konsolidované znenie 
dostupné tu: 
https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/75ac67a2-ff63-4317-9d89-9c45fd68b77f.pdf 
Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Disciplinarny_poriadok_SFZ_uplne_znenie_platne_od_21_6_2018 
Článok informujúci o novele dostupný tu:
 http://www.futbalsfz.sk/sfz-novelizacia-disciplinarneho-poriadku-ako-potreba-doby 
 
2) Súťažný poriadok SFZ - schválený VV SFZ dňa 21.6.2018 a účinný dňom jeho schválenia 
Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf 
Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Sutazny_poriadok_SFZ_uplne_znenie_platne_od_21_6_2018 
 
3) Registračný a prestupový poriadok SFZ - schválený hlasovaním per rollam VV SFZ dňa 30.6.2018 a účinný 
od 1.7.2018 Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/71e906f0-232f-4849-8e5f-1b22f21c761a.pdf 

Znenie na UčPS dostupné tu: http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne_znenie_od_30_6_2018  

Všetky predpisy sú uverejňované na stránke futbalsfz.sk v sekcii Legislatíva.
 
S pozdravom František Ferenc ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk