Dnes oslavuje meniny Klára zajtra Šimon(a)         Štvrtok, 29. október 2020

Športovo technická komisia


správa č.: 2617. marca 2020

MIMORIADNA ÚS ŠTK ZO DŇA 17. 03. 2020 ŠTK OBFZ PB Z DÔVODU ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU COVID- 19, NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR, UZN...


správa č.: 2511. marca 2020

ŠTK OBFZ PB žIADA VŠETKY FK, FO A TJ, ABY ZODPOVEDNE SLEDOVALI UZNESENIA V ISSF A PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI RIEŠILI SO SPRÁVCOM SÚťAžE (J. GAŠPÁREK). ŠTK UPOZORňUJE VŠ...


správa č.: 2419. februára 2020

1) ŠTK žIADA VŠETKY FO, FK a TJ ObFZ PB, ktoré chcú požiadať respektíve potvrdiť VÝNIMKY Z ÚHČ a DNÍ v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020, aby tak urobili v ...


správa č.: 2315. januára 2020

1) ŠTK ďakuje v mene OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA všetkým účastníkom halového turnaja dospelých o putovný pohár ObFZ Považská Bystrica, ktorého organizátorom bol...


správa č.: 2230. decembra 2019

1) ŠTK ZARADILA prihlásené družstvá do turnaja, ktorého organizátorom je OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA v spolupráci s MESTOM POVAžSKÁ BYSTRICA a vylosovala ich do 4 SKUP&IACU...


správa č.: 2120. novembra 2019

1) ŠTK SCHVAľUJE PORADIE PO JESENNEJ čASTI SÚťAžÍ, PORADIE STRELCOV A FAR - PLAY: A) SPORTIKA 6. liga dospelí B) 7. liga dospelí sk. JUH a SEVER C) 6. liga dorast D) 4. liga SŽ sk. SEVER E) 4. liga ...


správa č.: 2015. novembra 2019

ŠTK UPOZORňUJE VŠETKY FK, žE V ZMYSLE RS JE POTREBNÉ VŠETKY POžIADAVKY NA ZMENU TERMÍNU, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti s&uacut...


správa č.: 1906. novembra 2019

ŠTK UPOZORňUJE VŠETKY FK, žE V ZMYSLE RS JE POTREBNÉ VŠETKY POžIADAVKY NA ZMENU TERMÍNU, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti s&uacut...


správa č.: 1830. októbra 2019

ŠTK UPOZORňUJE VŠETKY FK, žE V ZMYSLE RS JE POTREBNÉ VŠETKY POžIADAVKY NA ZMENU TERMÍNU, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti s&uacut...


správa č.: 1724. októbra 2019

ŠTK UPOZORňUJE VŠETKY FK, žE V ZMYSLE RS JE POTREBNÉ VŠETKY POžIADAVKY NA ZMENU TERMÍNU, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti s&uacut...


správa č.: 1617. októbra 2019

ŠTK UPOZORňUJE VŠETKY FK, žE V ZMYSLE RS JE POTREBNÉ VŠETKY POžIADAVKY NA ZMENU TERMÍNU, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti s&uacut...


správa č.: 1510. októbra 2019

ŠTK UPOZORňUJE VŠETKY FK, žE V ZMYSLE RS JE POTREBNÉ VŠETKY POžIADAVKY NA ZMENU TERMÍNU, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti s&uacut...


správa č.: 1402. októbra 2019

ŠTK UPOZORňUJE VŠETKY FK, žE V ZMYSLE RS JE POTREBNÉ VŠETKY POžIADAVKY NA ZMENU TERMÍNU, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti s&uacut...


správa č.: 1325. septembra 2019

ŠTK OBFZ OZNAMUJE, žE V ZMYSLE NOVÉHO ZNENIA PF 2019-20 (OD 1.7.2019 VO VŠETKÝCH SÚťAžIACH) MÔžU BYť POTRESTANÍ DISCIPLINÁRNOU SANKCIOU (TO ZNAMENÁ: VERBÁLNE NAPOMENUT&IACUTE...


správa č.: 1219. septembra 2019

ŠTK OBFZ OZNAMUJE, žE V ZMYSLE NOVÉHO ZNENIA PF 2019-20 (OD 1.7.2019 VO VŠETKÝCH SÚťAžIACH) MÔžU BYť POTRESTANÍ DISCIPLINÁRNOU SANKCIOU (TO ZNAMENÁ: VERBÁLNE NAPOMENUTÍ,...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk