Dnes oslavuje meniny Matúš zajtra Móric         Pondelok, 21. september 2020

Športovo technická komisia


správa č.: 3202. mája 2019

1) ŠTK SCHVAľUJE VÝSLEDKY MFS: SPORTIKA 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast, 4. liga SŽ sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek hraných v dňoch 25. až 28. 04. 2019. 2) ŠTK BERI...


správa č.: 3124. apríla 2019

ŠTK UPOZORňUJE VŠETKY FK, FO A TJ, žE JE POTREBNÉ VŠETKY POžIADAVKY NA ZMENU TERMÍNU, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súť...


správa č.: 3017. apríla 2019

ŠTK OBFZ žIADA VŠETKY FK, FO A TJ, ABY ZODPOVEDNE SLEDOVALI UZNESENIA V ISSF. ŠTK UPOZORňUJE VŠETKY FK, FO A TJ, žE JE POTREBNÉ VŠETKY POžIADAVKY NA ZMENU TERMÍNU, (okrem dlhodobých žiados...


správa č.: 2910. apríla 2019

ŠTK OBFZ žIADA VŠETKY FK, FO A TJ, ABY ZODPOVEDNE SLEDOVALI UZNESENIA V ISSF. ŠTK UPOZORňUJE VŠETKY FK, FO A TJ, žE JE POTREBNÉ VŠETKY POžIADAVKY NA ZMENU TERMÍNU, (okrem dlhodobých žiados...


správa č.: 2803. apríla 2019

ŠTK UPOZORňUJE VŠETKY FK, FO A TJ, žE JE POTREBNÉ VŠETKY POžIADAVKY NA ZMENU TERMÍNU, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súť...


správa č.: 2728. marca 2019

ŠTK OBFZ žIADA VŠETKY FK, FO A TJ, ABY ZODPOVEDNE SLEDOVALI UZNESENIA V ISSF. ŠTK UPOZORňUJE VŠETKY FK, FO A TJ, žE JE POTREBNÉ VŠETKY POžIADAVKY NA ZMENU TERMÍNU, (okrem dlhodobých žiados...


správa č.: 2621. marca 2019

ŠTK OBFZ žIADA VŠETKY FK, FO A TJ, ABY ZODPOVEDNE SLEDOVALI UZNESENIA V ISSF. ŠTK UPOZORňUJE VŠETKY FK, FO A TJ, žE JE POTREBNÉ VŠETKY POžIADAVKY NA ZMENU TERMÍNU, (okrem dlhodobých žiados...


správa č.: 2513. marca 2019

ŠTK OBFZ žIADA VŠETKY FK, FO A TJ, ABY ZODPOVEDNE SLEDOVALI UZNESENIA V ISSF. ŠTK UPOZORňUJE VŠETKY FK, FO A TJ, žE JE POTREBNÉ VŠETKY POžIADAVKY NA ZMENU TERMÍNU, (okrem dlhodobých žiados...


správa č.: 2414. februára 2019

1) ŠTK žIADA VŠETKY FO, FK a TJ ObFZ PB, ktoré chcú požiadať respektíve potvrdiť výnimky z ÚHČ a dní v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019, aby tak urobili v ...


správa č.: 2308. januára 2019

1) ŠTK ďakuje v mene ObFZ Považská Bystrica všetkým účastníkom halového turnaja dospelých o putovný pohár ObFZ Považská Bystrica, ktorého organizátorom bol...


správa č.: 2227. decembra 2018

1.ŠTK zaradila prihlásené družstvá do turnaja, ktorého organizátorom je ObFZ Považská Bystrica v spolupráci s mestom Považská Bystrica a vylosovala ich do 5 SKUPÍN, ktor&ea...


správa č.: 2114. decembra 2018

1) ŠTK OZNAMUJE VŠETKÝM FK, FO A TJ: Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica v spolupráci s mestom Považská Bystrica usporiada V DňOCH 05. A 06. 01.2019 (SOBOTA A NEDEľA ...


správa č.: 2021. novembra 2018

1) ŠTK OZNAMUJE VŠETKÝM FK, FO A TJ: Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica v spolupráci s mestom Považská Bystrica usporiada V DňOCH 05. A 06. 01.2019 (SOBOTA A NEDEľA OD 0...


správa č.: 1914. novembra 2018

1) ŠTK SCHVAľUJE PORADIE PO JESENNEJ čASTI SÚťAžÍ, PORADIE STRELCOV A FAR - PLAY: A) SPORTIKA 6. liga dospelí B) 7. liga dospelí C) 8. liga dospelí D) 6. liga dorast E) 4. liga SŽ sk. JUH ...


správa č.: 1807. novembra 2018

ŠTK OBFZ PB žIADA VŠETKY FO, ABY ZODPOVEDNE SLEDOVALI UZNESENIA V ISSF A PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI RIEŠILI SO SPRÁVCOM SÚťAžE (PREDSEDA ŠTK). ŠTK UPOZORňUJE VŠETKY FK, FO A TJ, ...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk