Dnes oslavuje meniny Hortenzia zajtra Jozefína         Streda, 05. august 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 38 zo dňa 12. júna 2019

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1) ŠTK schvaľuje výsledky MFS: SPORTIKA 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast,
    4. liga SŽ sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek hraných v dňoch 05. až 10. 06. 2019.
 
2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" P. Papuču  z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: Bolešov - H. Poruba
b)  informáciu "R" M. Proča z MFS 7. liga dospelí: Sverepec  - Hr. Lednica
c)  informáciu "R" R. Melucha z MFS 7. liga dospelí: Lazy - Kameničany
d)  informáciu "R" A. Hrenáka z MFS 8. liga dospelí: Tŕstie - Č. Kameň
e)  informáciu "R" F. Černeja z MFS 8. liga dospelí: D. Orlové - FC Púchov
f) informáciu "R" M. Proča z MFS 6. liga dorast: Jasenica - Streženice
g) informáciu "R" F. Kováča z MFS 6. liga dorast: D. Kočkovce - Tuchyňa
h) informáciu "R" B. Mihálika z MFS prípraviek MIX U11: Brvnište - Sverepec

3)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS:
a)  7. liga dospelí 22. kolo: TJ Skaličan Praznov - TJ Rozvoj Sverepec
      dňa 15. 06. 2019 (sobota) o 18,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
b)  6. liga dorast 22. kolo: FK Nová Dubnica - TJ Slovan Dolné Kočkovce
      dňa 14. 06. 2019 (piatok) o 16,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
c)  4. liga SŽ sk. SEVER 18. kolo: TJ Partizán Domaniža - TJ Strážov Pružina
     dňa 15. 06. 2019 (sobota) o 10,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
d)  4. liga SŽ sk. SEVER 18. kolo: TJ Plevník Drienové - TJ Partizán Prečín
      dňa 16. 06. 2019 (nedeľa) o 10,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
e)  4. liga SŽ sk. JUH 22. kolo: TJ Družstevník Kolačín - FK Nová Dubnica
      dňa 15. 06. 2019 (sobota) o 10,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

4)  ŠTK nariaďuje odohrať MFS:
      8. liga dospelí 18. kolo: ŠK fan club Púchov - TJ Mier Tŕstie dňa 16. 06. 2019
      (nedeľa) o 16,00 hod. "KR" zabezpečí R. 

5)  ŠTK kontumuje:
     na základe SP čl. 82 bod 1/b MFS 7. liga dospelí 21. kolo: TJ Jednota Lazy
     pod Makytou - TJ Slovan Kameničamy a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body
     a skóre 3:0 v prospech TJ Jednota Lazy pod Makytou.

6)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
      TJ Slovan Kameničany  podľa RS/B bod 10.1.2

7)  TJ Slovan Kameničamy dokladuje úhradu poplatku 40,-€ v prospech TJ Jednota
      Lazy pod Makytou RS/A bod 5.3 v termíne 18. 06. 2019 pod následkom DS.

8)  ŠTK žiada:
      TJ Považan Pruské o doručenie videozáznamu z MFS SPORTIKA 6. liga
      dospelí 25. kolo: TJ Považan Pruské - TJ Štart Tuchyňa na sekretariát
      ObFZ Považská Bystrica v termíne do 18. 06. 2019 (utorok) pod následkom DS. 

9)  Začiatok súťažného ročníka 2019/2020 bude 03.-04. 08. 2019 (so/ne)

10)  Aktív ŠTK bude jedným z bodov konferencie ObFZ Považská Bystrica
      dňa 08. 07. 2019 (pondelok) v kultúrnom dome v Domaniži o 18,00 hod.

11)  ŠTK upozorňuje:
Prihlášky FK, FO a TJ je možné podávať na nový súťažný ročník 2019/2020
od 04. 06. 2019. ŠTK akceptuje len prihlášky podané cez elektronickú podateľňu
v ISSF do 26. 06. 2018 (streda - uzávierka prihlášok o 23:59 hod.) a úhradu
nenávratného štartovného vkladu je potrebné uhradiť bankovým prevodom,
alebo poštovou poukážkou priamo na účet ObFZ Považská Bystrica
SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA, VS 1012010 v zmysle
RS/A bod 5.4. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť.
Formulár adresára klubu - v prípade kýchkoľvek zmien - zverejnený na stránke
www.obfzpb.sk v sekcii tlačivá a dokumenty treba doručiť na sekretariát ObFZ 
(osobne, poštou alebo @).
Dohoda zlúčeného družstva mládeže RS/B 3.1.3 v kategórii (dorast, žiaci, prípravka)
je povinnou súčasťou prihlášky do súťaží ObFZ PB. Za zlúčené družstvo podáva
prihlášku ten klub, pod ktorého názvom bude spoločné družstvo v súťaži hrať.
Pri úhrade štartovného poplatku prevodom na účet ObFZ je potrebné uvádzať
variabilný symbol 1012010 a do poznámky: názov klubu-príklad TJ Visolaje
kvôli identifikácii platby.

12)  Označenie súťaží v ISSF v ObFZ Považská Bystrica:
SPORTIKA 6. liga muži                                                - 135,- €
7. liga muži                                                                 - 100,- €
8. liga muži                                                                 -   70,- €
6. liga dorast - U19 roč. narodenia od 1.1.2001 do 31.12.2004
6. liga MLD - U17 roč. narodenia od 1.1.2003 do 31.12. 2004- v štádiu prípravy
4. liga Starší žiaci. - U15 roč. narodenia po 1.1.2005 a mladší
4. liga Mladší žiaci - U13 roč. narodenia po 1.1.2007 a mladší
Prípravka MIX - U11 roč. narodenia po 1.1.2009 do 31.12.2013
Mladšia prípravka – U09 roč. narodenia po 1.1.2011 do 31.12.2013

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 19. 06. 2019 (streda) o 15,30 hod.                                                                                                                                                                
                                                                                    Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK
[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk