Dnes oslavuje meniny Sidónia zajtra Ján         Sobota, 23. jún 2018

Vážení športoví priatelia Riadna konferencia ObFZ 2018(307 kB)

Záujemcovia o získanie certifikátu o absolvovaní zdravotnej prednášky  
 
Všeobené zásady o poskytovaní prvej pomoci
 

Prednáška sa uskutoční dňa 7.7.2018 (sobota) v aule mestského úradu Považská Bystrica -
pred riadnou konferenciou ObFZ PB 2018.
 

Prezentácia všetkých účastníkov (aj bez účastníckeho poplatku - certifikát) od 8,00 hod. Začiatok prednášky 9,00 hod.
 

Záujemcovia o certifikát sa prihlásia do 20. 6.2018
a uhradia poplatok 20€ na mieste. 
 
sekretar@obfzpb.sk 

 

 

 

 

 

ÚS ŠTK č. 38 zo dňa 6.6.2018

 

  9)  Aktív ŠTK bude dňa 07. 07. 2018 (sobota) o 12,45 hod. v aule     

       mestského úradu Považská Bystrica.

 

                                                                                    ŠTK ObFZ Pov. Bystrica 

 

 

 

 

ObFZ Považská Bystrica pozýva všetkých futbalových funkcionárov, hráčov a fanúšikov na

 

5. ročník 


priateľského futbalového stretnutia s výberom OFS Přerov

 

 

ktoré sa uskutoční 

            


                dňa 24.6.2018 - nedeľa -

o 10,00 hod. v športovom areále

TJ Strážov Pružina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa pôsobnosti ObFZ

 

goji berry

Aktuálne info

 

Zmeny , informácie, fotky / do 100kB /  a pod. na web stránke posielajte na sekretar@obfzpb.sk   


 


 


Dobrý deň, vážení rozhodcovia, 

chceli by sme Vás informovať, že od tohto momentu je možné 

"zápis o stretnutí" kedykoľvek priebežne ukladať v akomkoľvek stave. 

To znamená, že nepotrebujete mať vyplnené povinné polia pre 

priebežné uloženie, čo ale nevylučuje to, že bez týchto povinných polí 

ale nie je možné konečné "uzatvorenie zápisu", to ide len s vyplnenými 
povinnými poliami. 

 

  

 

Matrika ObFZ pre verejnosť

denne od 13,00 - 16,00 hod.

 

 

 

 

 

 Vážený člen,  
bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
Naliehavo žiadame Všetkých športových odborníkov (tréneri, rozhodcovia, delegáti a podobne)
aby v žiadnom prípade neposielali opätovne žiadosti o zápis podnikania športového odborníka  
na Sekciu športu - Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pokiaľ sa jedná o nasledovné 
prípady:  a) ak sa nachádzajú vo zverejnenom zozname športových odborníkov na webovom 
sídle ministerstva ( http://www.minedu.sk/data/files/7846_zoznampodnikatelov.xls ),
nakoľko ide o duplicitnú (a teda bezpredmetnú) žiadosť, b) ak majú platnú živnosť v oblasti 
činnosti športových odborníkov (trénerov, rozhodcov, masérov a pod.) s jej začiatkom 
pred 01.01.2016, nakoľko podnikajú ďalej podľa živnostenského zákona až do uplynutia 
platnosti živnosti (a nepotrebujú podnikať podľa zákona o športe), c) ak podnikajú v činnosti 
športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby (s.r.o. a pod.), nakoľko toto nie je 
podnikanie športového odborníka podľa zákona o športe (toto je potrebné riešiť cez obchodný 
register).  Vo všetkých troch uvedených prípadoch budú prijaté žiadosti založené do spisu bez 
odpovede, nakoľko duplicitné podávanie žiadostí spôsobuje kapacitný a informačný kolaps 
procesov. Aj bez tohto problému je vybavovacia doba novej žiadosti (nie duplicitnej) o zápis 
podnikania športového odborníka viac ako dva mesiace.  Ďakujeme za porozumenie. 
S pozdravom  Ján Letko

 

http://sonna.com.ua
 Gardenteam - trávniky(636.1 kB)

 SPORT KCP LOPTY(356 kB)

 Informácia poukazy SPORTIKA(16.7 kB)

 

 

 

 Zľavový kupón 

 


poukaz na nákup pre futbalové kluby pôsobiace v súťažiach ObFZ Považská Bystrica 


jednorazová zľavová poukážka v hodnote 500 € pre každé mládežnícke družstvo

 

k dispozícii na sekretariáte ObFZ od 21.2.2018.

 

Kluby, ktoré si ešte nevyzdvihli : 

 

 

 Domaniža, Mikušovce, Kolačín, FK Dubnica, Nová Dubnica, Ilava, Kvašov, Streženice

 

Možnosť vyzdvihnutia na aktíve ŠTK ObFZ 7.7.2018. 

 

 

 

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk