Dnes oslavuje meniny Hugo zajtra Zita         Streda, 01. apríl 2015

Vážení športoví priatelia


30. 03. 2015MFZ 6.liga muži ObFZ, Horná Poruba-Brvnište, 15.kolo, 29.3.2015počet fotiek: 11
30. 03. 2015MFZ 6.liga muži ObFZ, Plevník - Ilava, 15.kolo,29.3.2015-1počet fotiek: 25
30. 03. 2015MFZ 6.liga muži ObFZ, Plevník - Ilava, 15.kolo,29.3.2015-2počet fotiek: 16

 Športová trieda SOŠ Považská Bystrica(399 kB)
 
 
 
Upozornenie na splatnosť prvej jarnej splátky FK za DO ObFZ splatných k 1.4.2015
 
 Kvašov,  Prečín, Streženice

 

Slovenský futbalový zväz podľa čl. 11 ods. 1 až 5 a 7 Legislatívneho poriadku SFZ z 12. 3. 2013
 predkladá futbalovej verejnosti na pripomienkovanie návrh nového Súťažného poriadku futbalu.
 Pripomienky k návrhu je možné zasielať 15 pracovných dní od jeho zverejnenia, to znamená 
od 9. do 27. marca 2015 a to buď 
prostredníctvom emailovej adresy sutaznyporiadok@futbalsfz.sk 
alebo písomne na adresu: SFZ, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava s označením 
na obálke "Súťažný poriadok futbalu". 
 Návrh Súťažného poriadku futbalu na stiahnutie:
 http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Pripomienkove_konanie/20150306_Navrh_sutazneho_poriadku_futbalu.pdf  Obsah návrhu Súťažného poriadku futbalu na stiahnutie: http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Pripomienkove_konanie/20150306_Obsah_Navrh_sutazneho_poriadku_futbalu.pdf  Medzi hlavné ciele návrhu patrí predovšetkým jeho zosúladenie s ostatnými normami SFZ a UEFA, implementácia filozofie "futbal bez papiera" prostredníctvom Informačného systému slovenského futbalu (ISSF), precizovanie systému postupov a zostupov a v neposlednom rade aj uľahčenie fungovania družstiev, ktoré majú problém s dostatočným počtom hráčov prostredníctvom inštitútu striedavého štartu.  Nový Súťažný poriadok futbalu by mal vstúpiť do platnosti od začiatku novej sezóny 2015/16. 

 

S pozdravom  Ján Letko  ISSF Helpdesk(pomoc): jan.letko@futbalsfz.sk

 

 

 

Mapa pôsobnosti ObFZ

 

goji berry

Aktuálne info

 

Zmeny , informácie, fotky / do 100kB /  a pod. na web stránke posielajte na sekretar@obfzpb.sk   

 

 

 

  Informácia pre kluby a obce na webovej stránke www.rodinnyfutbal.sk

 

 

 

 

 

 

 
Oznam sekretariátu
 

Správna E-mailová adresa :

 

p. Dušan Tichý, predseda TJ Rozvoj Sverepec  : dusantichy@post.sk

 

Správne tel.číslo :

 

p. Miroslav Turčan, predseda KDZ : 0917/905 894

 

FK Púchov :

 

p. Marián Mjartan, tel. 0905/660238

 

FK Košeca :

 

p. Jaroslav Palček : palcekjaroslav@gmail.com

 

Noví R :

 

Denis Komorník, Trenčianska Teplá, tel. 0917/260 530, Gigasetd@gmail.com

 

Oliver Komorník, Trenčianska Teplá, tel. 0911/604 636, MrOliverK@gmail.com

 

 

 

 

 UPOZORNENIE SEKRETARIÁTU

 

Na základe výzvy SFZ upozorňujeme kluby na

POVINNOSŤ SLEDOVAŤ ÚRADNÉ SPRÁVY SFZ, ktoré sú zverejňovanie vždy v piatok po 12:00 na stránke

www.futbalsfz.sk

 

Opätovne upozorňujeme, že SFZ od sezóny 2014/2015 neprijima platby šekom, viď text v rozpise SFZ :

 

29. POPLATKY – UVEDENÉ VO FUTBALOVÝCH PREDPISOCH SFZ

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr (v ISSF - typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na bankový účet (platby šekom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené) na bankový účet uvedený na faktúre.

 

 

 

Oznam TJ Považan Pruské

 

„Vzhľadom na realizáciu projektu rekonštrukcie budovy TJ Považan Pruské vedenie TJ Považan Pruské prosí všetkých, ktorí zavítajú do areálu TJ Považan Pruské v mesiacoch marec – október 2015 o opatrnosť a porozumenie v prípade výskytu udalosti, ktorá by mohla určitým spôsobom ovplyvniť plánované futbalové zápasy.“

 

 

 

 

 

Ponuka notebookov a tabletov pre členov SFZ -

 

 

                        PROGYM, s.r.o.
                   Nam. A. Hlinku 29/34
                   Povazska Bystrica 01701
                   Mobil: +421 911 513 869
                   Tel.: +421 42 43 40 421
                         info@progym.sk

 

 

 

                       www.sportika.sk

 

 

 

 

 

 http://www.quicksport.sk/

 

 

 

 

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis

 

 

 

 

Grantový program Slovenskej sporiteľne :

 

 http://www.futbalsfz.sk/slovensko/zaujimavosti/novinka/futbalove-nadeje-sa-mozu-prihlasit-do-5-rocnika-grantoveho-programu-futbal-to-je-hra.html

 

 

Poriadky vydávané na základe čl. 8 stanov SFZ

 

 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk