Dnes oslavuje meniny Ľuboš, Ľubor zajtra Vladislav         Nedeľa, 24. september 2023

Vážení športoví priatelia

 Vážený člen SFZ,


dovoľujeme si Vás vopred upozorniť na zmenu prihliadania SFZ na faktrúry s nízkou hodnotou, ktoré sú dlhodobo neuhradené. Jedná sa v tomto momente výhradne o faktúry za členské poplatky, ktoré si vygenerovali fyzické osoby sami v ISSF, nejedná sa v žiadnom prípade o položky členského vygenerované klubovým manažérom.


DOČASNÉ POZASTAVENIE SA TÝKA HLAVNE HRÁČOV, TRÉNEROV, DELEGÁTOV, DELEGÁTOV POZOROVATEĽOV, ROZHODCOV, SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ A ČLENOV KOMISÍ.


Jedná sa o dočasné pozastavenie členstva osobám s neuhradenými faktúrami po splatnosti podľa platných stanov SFZ, (čl. 32 ods. 1  písm. f a podľa čl. 25 ods. 6 písm. a) ). Týka sa to všetkých faktúr aj z minulosti.


Informujte prosím hlavne hráčov a trénerov Vášho klubu aby si skontrolovali v ISSF či majú všetky faktúry v stave uhradená. Návod ako si skontrolovať faktúry je v prílohe.


POKIAĽ SA OSOBA DOSTANE DO STAVU, ŽE MÁ POZASTAVENÉ ČLENSTVO, NEBUDE MÔCŤ VYKONÁVAŤ ŽIADNE ÚKONY V ISSF, A ANI NEBUDE MOŽNÁ ÚČASŤ OSOBY NA ZÁPASOCH.


TO ZNAMENÁ, NEBUDE SA DAŤ PRIDAŤ NA ZÁPIS O STRETNUTÍ.

 

viac informácií v ÚS - MaK 


 Rozpis súťaží(1.9 MB)

 MACRON SPORT(1.6 MB)

 Licenčné požiadavky treneri od 2023(152.7 kB)

 

 

 

Aktuálne info

 

Zmeny , informácie, fotky / do 100kB /  a pod. na web stránke posielajte na sekretar@obfzpb.sk   


 

Nadácia SFZ v rámci projektu „Pomôžme spolu“ podporuje deti zo sociálne 
znevýhodnených pomerov. Chlapci a dievčatá budú môcť aj v tomto roku 
počas letných prázdnin navštíviť futbalové kempy pod gesciou o.z. 
AKTIVITY PRO, ktoré zastrešuje projekt ŠKOLA FUTBALU. 
Deti vyberá Správna rada Nadácie SFZ na základe vašich odoslaných príbehov,
termín odoslania je do 11. júna 2023. Ak poznáte mladé futbalistky alebo 
futbalistov, ktorí by si zaslúžili zažiť prázdniny snov a nemôžu si to dovoliť, 
dajte nám vedieť. 
Viac na: https://futbalsfz.sk/nadacia-sfz-napiste-nam-pribeh-a-zazite-prazdniny-snov-so-skolou-futbalu/

 

Vážení členovia SFZ, 
dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 6. júna 2023 boli schválené nasledovné
predpisy: (i) nové znenie Súťažného poriadku SFZ;
 (ii)novela Registračného a prestupového poriadku SFZ; 
(iii) novela Disciplinárneho poriadku SFZ; 
(iv) novela Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch. 
Vyššie uvedené predpisy sú dostupné aj s odôvodnením v sekcii “Legislatíva” na stránke futbalsfz.sk 
tu: https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/ 
Jednotlivé zmeny v predpisoch sme spracovali aj do podoby článkov na stránke futbalsfz.sk, 
ktoré sú dostupné na uvedených 
LINK-och: https://futbalsfz.sk/sfzsmernica-ku-zmenam-v-strukturach-klubov-potrebna-ochrana-celeho-futbaloveho-prostredia/ 
https://futbalsfz.sk/sfz-dobru-novelizovanu-podobu-sutazneho-poriadku-preveri-zivot/ 
https://futbalsfz.sk/sfz-verzia-rapp-pre-21-storocia-vitazom-je-futbal/ 
V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať prostredníctvom mailu 
pravne@futbalsfz.sk. 
S pozdravom / Kind regards 
Lukáš Pitek 
Vedúci Legislatívno-právneho oddelenia 

 

Vážení členovia SFZ, 
dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenský futbalový zväz pripravil spolu so 
Slovenským olympijským a športovým výborom Deklaráciu slovenského športu 2023,
ktorá bola schválená dňa 26. mája 2023 na 64. valnom zhromaždení 
Slovenského olympijského a športového výboru. 
Touto cestou si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste v prípade, ak sa s jej obsahom stotožnujete, 
podpísali Deklaráciu slovenského športu 2023 na nižšie uvedenom LINK-u a spoločne pomohli 
komunikovať naše spoločné ciele v rámci slovenského športu. 
Deklarácia slovenského športu 2023, kde je možné vyjadriť Váš súhlas s jej obsahom, 
je dostupná tu: https://www.olympic.sk/deklaracia 
 

 

http://sonna.com.ua
 Termínová listina 2023-2024(33.7 kB)

 Pravidlá futbalu MLZ 2023(29 kB) 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk