Dnes oslavuje meniny Diana zajtra Berta         Streda, 01. júl 2015

Vážení športoví priatelia


15. 06. 2015MFZ 6.liga dorast Horná Poruba - Sverepec, 14.6.2015počet fotiek: 7
18. 06. 2015MFZ 7.liga muži ObFZ, Košecké Podhradie - Sverepec, 14.6.2015počet fotiek: 12
22. 06. 2015Futbalový turnaj Memoriál Rudolfa Čuríka, Horná Poruba, 21.6.2015počet fotiek: 22

 Športová trieda SOŠ Považská Bystrica(399 kB)

 

 

Nominácie hráčov (r.2001, r.2002, r.2003) na tréningové zrazy v rámci projektu PPT budú pravidelne zverejňované na stránke www.talentyzsfz.sk v sekcii PPT.

 

                                                                                              Jozef Jakuš

                                                                                           garant PPT SFZ


 

 

 

                                                                                       


 Zvolanie riadnej konferencie ObFZ 2015(136.3 kB)

 


 Zaregistrujte sa cez ISSF a získajte lepšie ceny na www.sportindustry.sk!!!                       
         

 

 

Mapa pôsobnosti ObFZ

 

goji berry

Aktuálne info

 

Zmeny , informácie, fotky / do 100kB /  a pod. na web stránke posielajte na sekretar@obfzpb.sk   

 

 

 

  Informácia pre kluby a obce na webovej stránke www.rodinnyfutbal.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UPOZORNENIE SEKRETARIÁTU

 

Na základe výzvy SFZ upozorňujeme kluby na

POVINNOSŤ SLEDOVAŤ ÚRADNÉ SPRÁVY SFZ, ktoré sú zverejňovanie vždy v piatok po 12:00 na stránke

www.futbalsfz.sk

 

Opätovne upozorňujeme, že SFZ od sezóny 2014/2015 neprijima platby šekom, viď text v rozpise SFZ :

 

29. POPLATKY – UVEDENÉ VO FUTBALOVÝCH PREDPISOCH SFZ

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr (v ISSF - typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na bankový účet (platby šekom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené) na bankový účet uvedený na faktúre.

 

 

 

Oznam TJ Považan Pruské

 

„Vzhľadom na realizáciu projektu rekonštrukcie budovy TJ Považan Pruské vedenie TJ Považan Pruské prosí všetkých, ktorí zavítajú do areálu TJ Považan Pruské v mesiacoch marec – október 2015 o opatrnosť a porozumenie v prípade výskytu udalosti, ktorá by mohla určitým spôsobom ovplyvniť plánované futbalové zápasy.“

 

 

 

 

 
 
UPOZORNENIE SEKRETARIÁTU 
 
Žiadam všetky TJ a FK ObFZ, ktoré nemajú v ISSF vyplnené všetky povinné údaje o klube resp. športového zariadenia (štadión, areál)
 
aby urýchlenie vyplnili a zaslali na sekretariát ObFZ predpísaný formulár z dokumentov v ISSF
 
 
 
Rovnako treba riešiť aj všetky zmeny funkcionárov, údajov o kluby, kontaktov
 
a predovšetkým fakturačných údajov !

 

 
OZNAM O KONANÍ AKTÍVU a KONFERENCIE OBFZ POV.BYSTRICA
 
Výkonný výbor ObFZ na základe Uznesenia 15/5/15 zverejňuje konanie aktívu a konferencie ObFZ Považská Bystrica dňa 10.7.2015 (piatok) o 16,00 resp. 17,30 hod. v kultúrnom dome Dolné Kočkovce.
 
Program bude zaslaný všetkým zástupcom TJ, FK ObFZ Považská Bystrica vopred na e-mailové adresy.
 
Týmto žiadam o kontrolu resp. oznam o zmene kontaktných údajov, štatutárnych zástupcov a fakturačných údajov (písomne na sekretar@obfzpb.sk)
 
sekretár ObFZ
 

 

 

Ponuka notebookov a tabletov pre členov SFZ -

 

 

                        PROGYM, s.r.o.
                   Nam. A. Hlinku 29/34
                   Povazska Bystrica 01701
                   Mobil: +421 911 513 869
                   Tel.: +421 42 43 40 421
                         info@progym.sk

 

 

 

                       www.sportika.sk

 

 

 

 

 

 http://www.quicksport.sk/

 

 

 

 

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis

 

 

 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk