Dnes oslavuje meniny Hortenzia zajtra Jozefína         Streda, 05. august 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 37 zo dňa 05. júna 2019

ŠTK ObFZ žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej
časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1) ŠTK schvaľuje výsledky MFS: SPORTIKA 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast, 4. liga SŽ sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek hraných v dňoch 29. 05. až 03. 06. 2019
                
2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" R. Hriadeľa z MFS 7. liga dospelí: Kameničany - Dulov
b)  informáciu "R" B. Mihálika z MFS 7. liga dospelí: Šebešťanová  - Bodiná
c)  informáciu "R" K. Oselského z MFS 8. liga dospelí: D. Orlové - Prejta
d) informáciu "R" R. Škrovánka z MFS 6. liga dorast: Brvnište - D. Kočkovce
e) dodatočné doručenie dokladu po termíne TJ Dynamo Orlové o úhrade zbernej faktúry v ISSF   
f)  podanie FK Červený Kameň k MFS : ŠK Fan club Púchov - FK Červený Kameň

3)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS:
Prípravky MIX U11 sk. o 1. až 8. miesto:
a)  5. a 11. kolo: FK Dubnica nad Váhom "B" - TJ Partizán Prečín dňa 03. 06. 2019 (pondelok) o 17,00 a 18,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
b)  6. a 12. kolo: ŠK fan club Púchov -TJ Partizán Domaniža dňa 08. 06. 2019 (sobota) o 13,30 a 14,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
c)  6. a 12. kolo: TJ Plevník Drienové - MFK Ilava dňa 10. 06. 2019 (pondelok) o 17,00 a 18,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
sk. o 9. až 16. miesto:
d)  4. a 10. kolo: TJ Manín Podmanín - FK Slovan Bolešov dňa 07. 06. 2019 (piatok) o 17,00 a 18,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.   
sk. o 17. až 24. miesto:
e)  6. a 12. kolo: TJ Slovan Dolná Mariková - FK Košeca dňa 08. 06. 2019 (sobota) o 10,00 a 11,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 

4)  ŠTK na základe doručeného dokladu ruší bod č. 4 v US č. 36 zo dňa 29. 05. 2019

5)  ŠTK kontumuje:
a)  na základe SP čl. 82 bod 1/g MFS  8. liga dospelí 16. kolo: FK Nová Dubnica - TJ Družstevník Dolná Breznica podľa SP čl. 11 bod 3  priznáva 3 body a skóre 13:0 (výsledok dosiahnutý na ihrisku) v prospech FK Nová Dubnica

6)   ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)  TJ Družstevník Dolná Breznica pre porušenie RS/A bod 5.7 podľa RS/B bod 10.1.12
b)  TJ Slovan Dolné Kočkovce (dorast) pre porušenie RS/B bod 3.2

7)   Plánovaný začiatok súťažného ročníka 2019/2020 je 03.-04. 08. 2019 (so/ne)

8)  Aktív ŠTK bude jedným z bodov konferencie ObFZ Považská Bystrica dňa 08. 07. 2019 (pondelok) v Domaniži.

9)  ŠTK upozorňuje:
Prihlášky FK, FO a TJ je možné podávať na nový súťažný ročník 2019/2020 od 04. 06. 2019. ŠTK akceptuje len prihlášky podané cez elektronickú podateľňu v ISSF do 26. 06. 2019 (streda - uzávierka prihlášok o 23:59 hod.) a úhradu nenávratného štartovného vkladu je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou priamo na účet ObFZ Považská Bystrica
SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA, VS 1012010 v zmysle RS/A bod 5.4.
Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť.
Formulár adresára klubu - v prípade akýchkovek zmien - zverejnený na stránke www.obfzpb.sk v sekcii tlačivá a dokumenty treba doručit na sekretariát ObFZ ( osobne, poštou alebo @)
Dohoda zlúčeného družstva mládeže RS/B 3.1.3 v kategórii
(dorast, žiaci, prípravka) je povinnou súčasťou prihlášky do súťaží ObFZ PB.
Za zlúčené družstvo podáva prihlášku ten klub, pod ktorého názvom bude spoločné družstvo v súťaži hrať.
Pri úhrade štartovného poplatku prevodom na účet ObFZ je potrebné uvádzať variabilný symbol 1012010 a do poznámky: názov klubu : príklad TJ Visolaje kvôli identifikácii platby.

10)  Označenie súťaží v ISSF v ObFZ Považská Bystrica:
SPORTIKA 6. liga muži                                                - 135,- €
7. liga muži                                                                 - 100,- €
8. liga muži                                                                 -   70,- €
6. liga dorast - U19 roč. narodenia od 1.1.2001 do 31.12.2004
4. liga Starší žiaci. - U15 roč. narodenia po 1.1.2005 a mladší
4. liga Mladší žiaci - U13 roč. narodenia po 1.1.2007 a mladší
Prípravka MIX - U11 roč. narodenia po 1.1.2009 do 31.12.2013
Mladšia prípravka – U09 roč. narodenia po 1.1.2011 do 31.12.2013

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 12. 06. 2019 (streda) o 15,30 hod.                                                                                                                                                                
                                                                                    Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk