Dnes oslavuje meniny Ela zajtra Urban         Piatok, 24. máj 2019

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 12 zo dňa 23. februára 2017

Dobry den, 
dovolte aby som Vam preposlal informaciu z ministerstva a zaroven Vas poprosil 
aby ste na svojich weboch, kluboch, ako aj v uradnych spravach zvazov informovali vsetkych
 kde sa to len da ... hlavne trenerov a podobne ... (vsetkych sportovych odbornikov, 
aj rozhodcovia a delegati su sportovi odbornici) 
 V pripade ze potrebujete dalsie informacie, 
kontaktujte prosim ministrstvo, nie nas, dakujeme za porozumenie, oficialne to vybavuje 
p. Branislav Strečanský, štátny radca, odbor športu, 02 / 5937 4772 Dakujem, tu je text 
spravy z ministerstva: 
Vážená športová organizácia,  v súvislosti s novelou zákona o športe 
účinnou od 1. januára 2017 sekcia štátnej starostlivosti o šport upozorňuje športové organizácie 
na povinnosť športových odborníkov - PODNIKATEĽOV dodržať nasledovné ustanovenia 
zákona o športe:  1. § 106b zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne:
 „Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva 
údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.
 Postup a spôsob oznámenia
sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM
 ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE. Oznámenie sa podáva na
 formulári, ktorý sa posiela elektronicky na adresu ziadosti.sport@minedu.sk, a zároveň sa 
vytlačený a podpísaný posiela SPOLU S POTVRDENÍM O ZÁPISE na adresu ministerstva. 
POZOR: Športový odborník, ktorý NEvykonával v roku 2016 svoju činnosť ako podnikanie
(ako SZČO), ministerstvu túto skutočnosť NEoznamuje.  2. § 6 ods 4 až 9, zákona 
č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Ide o úkony súvisiace s výkonom činnosti športového odborníka AKO PODNIKANIE 
(vznik oprávnenia na podnikanie, pozastavenie, ukončenie). Informácie o týchto úkonoch sú 
zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM 
ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE. Úkony sa vykonávajú a) 
PROSTREDNÍCTVOM OKRESNÉHO ÚRADU (JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTO, po starom 
„ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD“), alebo b) zaslaním priamo na ministerstvo na formulároch, 
ktoré sa posielajú elektronicky na adresu ziadosti.sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačené
 a podpísané posielajú na adresu ministerstva.  
S cieľom predísť porušeniu zákona športovými 
odborníkmi - PODNIKATEĽMI, ktorí sú príslušní Vašej športovej organizácii, si Vás dovoľujeme 
požiadať o zabezpečenie prenosu tejto informácie na tieto osoby.  Ďakujeme za spoluprácu! 
 S úctou  Božena Gerhátová poverená zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie sekcia 
štátnej starostlivosti o šport a mládež Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky  vybavuje: Branislav Strečanský štátny radca odbor športu 
02 / 5937 4772 

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk