Dnes oslavuje meniny Sergej zajtra Alojzia         Utorok, 22. október 2019

správa č.: 114. decembra 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE OBFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17 ZO DňA 13. 12. 2016 Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplin&aac...


správa č.: 206. októbra 2015

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA č. 2/2015/16 ZO DňA 06. 10. 2015 Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Horec Bodiná voči rozhodnutiu Disciplin&a...


správa č.: 106. októbra 2015

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA č. 1/2015/16 ZO DňA 06. 10. 2015 Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Slovan Dolné Kočkovce voči rozhodnutiu D...


 

 

 

Úradná správa Odvolacej komisie č.01/2013-14

 

1.) Odvolacia komisia na svojom zasadnutí po preskúmaní doložených materiálov 

     zo sekretariátu a komisií ŠTK a DK zápasu I.triedy Žiakov FK Lednica - TJ Dynamo

     Orlové

    ROZHODLA

 

     takto : - ponecháva v platnosti uznesenia DK - D 268, D 269, D 270.

 

                - ruší uznesenie DK - D 267.

 

                                                                                       Ing. Jozef Mamis

   V Pov. Bystrici, dňa 12.6.2014                                 predseda OdK ObFZ

     

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica na svojom zasadnutí dňa
2.11.2013 prerokovala odvolanie FK Červený Kameň voči rozhodnutiu ŠTK, ÚS ŠTK č.13 bod 5 zo dňa 9.10.2013 a rozhodla nasledovne:


2.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica po preskúmaní dostupných
materiálov rozhodla nasledovne:


a) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica vyhovuje odvolaniu FK Červený
Kameň

b) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica ruší bod 5 z ÚS ŠTK č.13 zo
dňa 9.10.2013 a ukladá ŠTK kontumovať stretnutie v prospech FK Červený
Kameň za inzultáciu HR

c) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica nariaďuje vrátiť poplatok za
odvolanie FK Červený Kameň

Voči rozhodnutiam odvolacej komisie ObFZ Považská Bystrica je možné
sa odvolať na VV ObFZ Pov. Bystrica do 15 dní od uverejnenia ÚS.
.
Tibor Poruban
Predseda Odvolacej Komisie

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov.Bystrica na svojom zasadnutí dňa 21.6.2013

     prerokovala odvolanie TJ KOVO Beluša voči rozhodnutiu DK ObFZ Pov. Bystrica

     (ÚS  č.26, bod D 326 a bod D 327).

 

2.) Odvolacia komisia ObFZ Pov.Bystrica po preskúmaní dostupných materiálov

     rozhodla nasledovne :

 

    a) odvolanie voči rozhodnutiu DK z ÚS č.26 bod D 326 nespĺňa náležitosti DP -

        viď čl. 24, bod 1

     b) odvolanie voči rozhodnutiu DK z ÚS č.26 bod D 327  - Odvolacia komisia

         potvrdzuje rozhodnutie DK. DK rozhodla na základe DP čl.14, bod 1/c

     c) poplatok za odvolanie prepadá v prospech ObFZ Pov. Bystrica

 

     Voči rozhodnutiam Odvolacej komisie ObFZ Pov. Bystrica je možné sa odvolať

     do 15 dní od uverejnenia ÚS.

 

                                                                                     Ing. Tibor Poruban

                                                                             Predseda Odvolacej Komisie

 

 

 

 

 

 

1. a) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica na svojom zasadnutí dňa

        14.5.2013 prerokovala odvolanie TJ Slovan Kameničany a rozhodla

        nasledovne : odvolanie TJ Slovan Kameničany zamieta v plnom

        rozsahu.

 

    b) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica potvrdzuje rozhodnutie ŠTK

        ÚS č.24 zo dňa 25.4.2013 bod 3. Ďalej dáva do pozornosti rozhodnutie

        ŠTK ÚS č.19 zo dňa 26.3.2013 bod 4.

 

    c) Poplatok za odvolanie prepadá v prospech ObFZ Považská Bystrica.

 

     Voči rozhodnutiam odvolacej komisie ObFZ Považská Bystrica je možné

     sa odvolať na VV ObFZ Pov. Bystrica do 15 dní od uverejnenia ÚS.

 

                                                                      Ing. Tibor Poruban

                                                                predseda Odvolacej komisie

 

 

 

1. a) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 3.4.2013
prerokovala odvolanie FK Lednica a rozhodla nasledovne:
odvolaniu FK Lednica v plnej miere vyhovuje.

b)Odvolacia komisia ukladá Matričnej komisii zrušiť rozhodnutie z úradnej
správy č.14 zo dňa 20.marca 2013, obnoviť registráciu hráča v klube FK
Lednica a zrušiť odstúpenie FK Lednica na DK

c)Poplatok za odvolanie vrátiť FK Lednica

d)Zákonný zástupca hráča sa môže obrátiť na orgány činné v tresnom konaní

Voči rozhodnutiu Odvolacej komisie ObFZ Považská Bystrica je možné sa
odvolať na VV ObFZ Pov. Bystrica do 15 dní od uverejnenia ÚS.

 

                                                                     Ing. Tibor Poruban

                                                                 predseda odvolacej komisie

 

 

 

1. a) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica na svojom zasadnutí dňa 

        24.10.2012 prerokovala odvolanie TJ Družstevník Stupné a rozhodla

        nasledovne:

odvolaniu TJ Družstevník Stupné v plnej miere vyhovuje.

 

    b) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica ukladá ŠTK zrušiť rozhodnutie

        z úradnej správy č.10, bod 3 a ponechať v platnosti výsledok dosiahnutý

        v MFZ.

 

     c) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica odstupuje R Vadovského E.

         na riešenie KR.

 

     d) Poplatok za odvolanie vrátiť TJ Družstevník Stupné.

 

2.  a) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica na svojom zasadnutí dňa

         24.10.2012 prerokovala odvolanieTJ Slovan Košecké Podhradie a

         rozhodla nasledovne : 

         odvolanie TJ Slovan Košecké Podhradie zamieta v plnom rozsahu.

 

      b) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica potvrdzuje rozhodnutie

          DK č. D 123 zo dňa 11.10.2012, ÚS č.10. Ďalej dáva do pozornosti

          rozhodnutie KM zo dňa 3.10.2012, bod č.8, ÚS č.9.

 

      c) Poplatok za odvolanie prepadá v prospech ObFZ Pov. Bystrica.

 

        Voči rozhodnutiam Odvolacej komisie ObFZ Považská Bystrica je možné

        sa odvolať na VV ObFZ Pov. Bystrica do 15 dní od uverejnenia ÚS.

 

                                                                                Ing. Tibor Poruban

                                                                          predseda odvolacej komisie

 

 

 

1.) a) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica na svojom zasadnutí dňa 6.6.2012

     prerokovala odvolanie TJ Hradišťan Jasenica a na základe prešetrenia a

     vyjadrení ŠK Tatran Horovce a rozhodcu stretnutia stretnutia p.Jozefa Juríčka

     odvolaniu v plnej miere vyhovuje.

 

     b) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica ukladá ŠTK zrušiť rozhodnutie č.31,

     bod 9 a ponechať v platnosti výsledok dosiahnutý v MFZ.

 

     c) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica ukladá DK opraviť počet ŽK v evidencii

     DK a zrušiť body v ÚS č. 27 - D 359 a D 378.

 

     d) Poplatok za odvolanie vrátiť TJ Hradišťan Jasenica.

 

     e) R Juríčka odstupujeme na riešenie KR.

 

                                                                                         Ing. Tibor Poruban

                                                                                     predseda odvolacej komisie

                                                                         

 

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 23.5.2011

     neprejednala odvolanie rozhodcu Vincenta Bezdedu, pretože toto nespĺňa

     náležitosti Súťažného poriadku futbalu a to čl.123 a čl. 126 až 130.

 

                                                                                      Ing. Tibor Poruban

                                                                                        predseda OK

 

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica na svojom zasadnutí dňa 23.11.2011

    neprerokovala odvolanie TJ Visolaje, pretože toto nespĺňa náležitosti Súťažného

    poriadku futbalu.

    Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica dáva na vedomie, že vzor tlačiva na

    odvolanie sa nachádza na stránke ObFZ Pov. Bystrica v sekcii "tlačivá, dokumenty"

    od 3.8.2010.

 

   Voči tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať na VV ObFZ Pov. Bystrica do 

    15 dní od uverejnenia ÚS.

 

2.)  Poplatok za odvolanie prepadá v prospech ObFZ Pov. Bystrica.

 

                                                                              Ing. Tibor Poruban

                                                                           predseda Odv.komisie

 

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica na svojom zasadnutí dňa 5.10.2011

     prerokovala odvolanie TJ Tatran Tunežice voči rozhodnutiu ŠTK, ÚS ŠTK č.8 zo

     dňa 14.9.2011 a rozhodla nasledovne :

 

     a) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica vyhovuje odvolaniu TJ Tatran Tunežice.

         

 

     b) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica ruší bod 4 z ÚS ŠTK č.8 zo dňa

         14.9.2011 a ukladá ŠTK potvrdiť výsledok stretnutia dosiahnutý na hracej

         ploche.

 

     c) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica nariaďuje vrátiť poplatok za odvolanie 

         TJ Tatran Tunežice.

 

     d) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica nariaďuje ŠTK evidovať odpočet 3 bodov

         TJ Tatran Tunežice po skončení súťaže roč. 2011/2012 (súťažné stretnutie VI.

          kola III.A TRIEDY Tunežice - Červený Kameň, dňa 11.9.2011)

 

2.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 5.10.2011

     prerokovala odvolanie TJ Družstevní Šebešťanová voči rozhodnutiu DK č.8

     zo dňa 21.9.2011 a voči rozhodnutiu KM č.8 zo dňa 21.9.2011 a rozhodla

     nasledovne :

 

     a) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica potvrdzuje rozhodnutie DK č.8 a

         KM č.8 zo dňa 21.9.2011. Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica rozhodla

         v súlade so SP futbalu, článok 3, čl.69 a v súlade s Rozpisom súťaží ObFZ

         Pov. Bystrica, článok 4.5 a schválenými výnimkami hracích dní a časov.

 

     b) Poplatok za odvolanie prepadá v prospech ObFZ Pov. Bystrica.

 

                                                                            Ing. Tibor Poruban

                                                                         predseda Odv.komisie

 

 

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 22.6.2011

     neprejednala odvolanie TJ Visolaje, pretože toto nespĺňa náležitosti súťažného

     poriadku futbalu a Rozpisu súťaží ObFZ Pov. Bystrica.

 

                                                                                 Ing. Tibor Poruban

                                                                                   predseda OK

 

 

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 27.10.2010 

     prerokovala odvolanie TJ Visolaje voči rozhodnutiu DK ObFZ Pov. Bystrica

     (ÚS DK č. 11, D 95)

 

2.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica po preskúmaní dostupných materiálov

     rozhodla nasledovne :

     - nariaďuje DK ObFZ Pov. Bystrica znovu prerokovať uvedený prípad s uvedením

       článku, resp. nariadenia na základe ktorého bola udelená pokuta

 

3.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica nariaďuje vrátiť poplatok za odvolanie 

     vo výške 35 € TJ Visolaje.

 

                                                                                    Ing. Tibor Poruban

                                                                                       predseda OK

 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk