Dnes oslavuje meniny Sergej zajtra Alojzia         Utorok, 22. október 2019

Matričná komisia


správa č.: 619. augusta 2019

_HRÁčI KLUBOV, KTORÉ SA ODHLÁSILI V PRIEBEHU SÚťAžE (V PRESTUPOVOM OBDOBÍ). MÔžU ÍSť DO INÉHO KLUBU FORMOU PRESTUPU S OBMEDZENÍM, AVŠAK TREBA SKONTROLOVAť, čI Už N...


správa č.: 507. júna 2019

_JUBILANTI NAHLÁSENÍ NA RIADNU KONFERENCIU OBFZ 2019 :_ PRI PRÍLEžITOSTI žIVOTNÉHO JUBILEA : _ZA VV OBFZ_ : Jaroslav Gašpárek 60.r. bronzový odznak SFZ _TJ Dolná Mariková : _Ladis...


správa č.: 411. februára 2019

VSTUPENKY NA KVALIFIKÁCIU EURO 2020, ZÁPAS SLOVENSKO - MAĎARSKO 21.03.2019 O 20:45 HOD- ŠTADIÓN A.MALATÍNSKEHO V TRNAVE. Vzhľadom k tomu, že zápas bol vyhlásený za RIZIKOVÝ, p...


správa č.: 301. októbra 2018

_VÝZVA NA ADRESOVANIE PODNETOV NA ZMENU A DOPLNENIE REGISTRAčNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ._ TERMÍN na adresovanie podnetov na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ je DO 31. OK...


správa č.: 223. augusta 2018

_VÝZVA NA ADRESOVANIE PODNETOV NA ZMENU A DOPLNENIE REGISTRAčNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ._ TERMÍN na adresovanie podnetov na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ je DO ...


správa č.: 124. augusta 2018

Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke REGISTRÁCIA HRÁčA doplnená ŽIADOSť O ZMENU REGISTRÁCIE/PREREGISTRÁCIA HRÁčA. Táto nová žiadosť bola zriadená...


správa č.: 1008. júna 2018

_REGISTRAčNÉ PREUKAZY čLENOV SFZ__ _ NA ZÁKLADE OZNÁMENIA HELPDESKU ISSF o konci platnosti RP (tréneri, rozhodcovia, delegáti, individuálni členovia a pod.) žiadam všetkých, ktorí maj...


správa č.: 904. mája 2018

_MATRIČNÉ PROFILY _ UPOVEDOMTE VSETKY PODRIADENE ZLOZKY VO VASEJ KOMPETENCII O TEJTO ZMENE !!! ABY SME NEZABLOKOVALI NIŽŠIE SÚŤAŽE NAPRÍKLAD A PODOBNE. Preto Vam oznamujem, že v krátkom čase - bud&u...


správa č.: 821. februára 2018

Vážený člen, Vážené kolegyne a kolegovia, vážení issf manažéri. Dovoľujem si požiadať Vás, aby ste venovali náležitú pozornosť nasledujúcim žiadostiam. 1. V...


správa č.: 706. novembra 2017

Priebezny stav cerpania kreditov najdete tu http://mato.bart.sk [1] Links: ------ [1] http://mato.bart.sk/


správa č.: 613. septembra 2017

DOBRÝ DEň, VÁžENÍ KLUBOVÍ MANAžÉRI, DOTERAJŠIE KONTROLY NA PLATNOSť LICENCIÍ VŠETKÝCH TRÉNEROV A OSTATNÝCH OSÔB PRI NOMINÁCIÍ (ZÁPIS ZO ...


správa č.: 531. augusta 2017

MATRIKA OBFZ 2017 Aktivovanie hráčkych kont a úhrada členského delegovaných osôb na sekretariáte ObFZ _DENNE OD 13,00 - 16,00 HOD._


správa č.: 413. augusta 2017

V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy ako je uvedená v tabuľke v čl. 37 ods. 1 RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento &ua...


správa č.: 320. júla 2017

(2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiacha)OD 01.07. DO 31.07. KALENDÁRNEHO ROKA (LETNÉ REGISTRAčNÉ OBDOBIE BEZ OBMEDZENIA),b)od 18.7 do 30.09. kalendárneho roka (letné...


správa č.: 219. júla 2017

Vážení funkcionári, Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu hlasovaním per rollam schválil návrh na zmenu článku 19 odseku 2 bodu b) Registračn&e...






 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk