Dnes oslavuje meniny Drahomír zajtra Bohuslav         Utorok, 16. júl 2019

Rozhodcovia, delegáti a funkcionári

Opätovne by sme Vás chceli informovať, že v dňoch 26.-27.7.2019 sa uskutočnia v Liptovskom Mikuláši licenčné semináre pre získanie, resp. predĺženie licencie delegáta zväzu (licencia A) a taktiež pre získanie, resp. predĺženie licencie delegáta stretnutia (licencia P). Oznamy o konaní seminárov sú pravidelne uverejňované v ÚS SFZ. Chceme vás poprosiť o zabezpečenie informovanosti Vašich predsedov KR, resp. vedúcich usekov delegátov. Prihlášky môžu uchádzači zasielať najneskôr do 30.6.2019 na emailovú adresu jsvarc238@gmail.com. Všetky potrebné tlačivá sú k dispozícii na stránke futbalsfz.sk v sekcii Komisia delegátov. 

Píšem Vám to opätovne najmä preto, že v roku 2019 už KD SFZ žiadne semináre neplánuje organizovať a komu medzičasom uplynie platnosť licencie, nebude môcť byť nominovaný na stretnutia. Najbližší termín licenčných seminárov bude zrejme až niekedy v lete 2020.
Ďakujeme za spoluprácu.


Pavol Páchnik

Organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží | Officer of competition department
Sekretár komisie delegátov | Secretary of Delegate Committee

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 917 560 140
pavol.pachnik@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk
10. 07. 2018Zdravotná prednáška 2018počet fotiek: 9
28. 03. 2017Pavol Mlyniský 70 rokovpočet fotiek: 4

 

Výzva k projektu "Oddielový rozhodca"

 

Vážení zástupcovia klubov,

KR sa obracia Vás so žiadosťou o spoluprácu v projekte „Oddielový rozhodca“. Projekt spočíva v tom, aby ste nahlásili adeptov do tohto projektu s tým, že KR daných adeptov zaškolí  z PF a vydá certifikát, ktorý danému vyškolenému rozhodcovi umožní rozhodovať stretnutia v súťažiach riadených ObFZ PB.

Zároveň si KR dovoľuje osloviť bývalých funkcionárov a  hráčov, ktorí by mali záujem vykonávať funkciu rozhodcu, aby sa taktiež do tohto projektu prihlásili. Záujemcovia  sa môžu priebežne prihlasovať na adresu sekretar@obfzpb.sk do  19. 09. 2016, následný termín školenia bude včas oznámený.

 

Vopred ďakujeme za spoluprácu.

 

 

Za Komisiu rozhodcov                        Ing. Peter Kvaššay - predseda KR

 

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk