Dnes oslavuje meniny Ľuboš, Ľubor zajtra Vladislav         Nedeľa, 24. september 2023

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.12  20. 09. 2023

ŠTK žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF,
prípadné nezrovnalosti hlásiť správcovi súťaže: J. Gašpárek predseda ŠTK.  

ŠTK žiada FK, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF vždy najneskôr 
do utorka do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK. Podanie
podané po tomto termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.
Zasadnutie ŠTK býva spravidla každú stredu o 15,00 hod. 


ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky 
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom
jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom
elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody
(žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné 
podať cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

1) ŠTK schvaľuje výsledky MFS
 7., 8.ligy dospelých, dorastu, SŽ, MLŽ a prípraviek 
                                                                     hraných v dňoch 13. až 19. 09. 2023;  

2)  ŠTK berie na vedomie:
a) informáciu "R" M. Maka z MFS MACRON SPORT 7. liga dospelí: Visolaje - Praznov;
b) informáciu "R" M. Petríka z MFS MACRON SPORT 7. liga dospelí: Papradno - Sverepec;
c) informáciu "R" M. Petríka z MFS 4. liga SŽ: Papradno - Sverepec;  

3) ŠTK súhlasí s odohraním MFS na základe vzájomnej dohody:    
      MACRON SPORT 7. liga dospelí:
a)  10. kolo: 07. 10. 2023 o 14,30 hod.: 
FK Nová Dubnica - TJ Visolaje;                                                      

        4. liga SŽ U15:
b)  4. kolo: 22. 09. 2023 o 16,30 hod.:
 TJ Žiar Papradno - TJ Priehrada Udiča;   

c)  8. kolo: 29. 09. 2023 o 17,00 hod.:
                                                   
TJ Vápeč Horná Poruba - TJ Partizán Domaniža;  

d)  7. kolo: 28. 09. 2023 o 16,30 hod.:
                                            TJ Plevník Drienové - TJ Tatran Cementáreň Ladce;
   
e)  8. kolo: 29. 09. 2023 o 16,30 hod.: TJ Skaličan Praznov - TJ Žiar Papradno;
                                   
          4. liga MLŽ U13:   
f)  6. kolo: 28. 09. 2023 o 16,30 hod.:
 TJ Priehrada Udiča - TJ Partizán Prečín;             
                    
g) 6. kolo: 04. 10. 2023 o 17,00 hod.: MFK Ilava - TJ Považan Pruské;     

h)  9. kolo: 15. 10. 2023 o 10,00 hod.: TJ Partizán Prečín - TJ Považan Pruské;     

             Prípravky MIX U11 sk. D:
i)  4. a 9. kolo: 25. 09. 2023 o 16,30 a 17,30 hod.:

                                                TJ Partizán Prečín - TJ Družstevník Šebešťanová; 

              Prípravky MIX U11 sk. D:
j)  5. a 10. kolo: 27. 09. 2023 o 16,30 a 17,30 hod.:

                                          TJ Družstevník Šebešťanová - TJ Hradišťan Jasenica;   

              Prípravky MIX U11 sk. C:
k) 4. a 9. kolo: 26. 09. 2023 o 17,00 a 18,00 hod.:

                                          FK Slovan Bolešov - TJ Slovan Košecké Podhradie;                                                            
          
4)  ŠTK kontumuje na základe SP čl. 82 bod 1/b 8. liga dospelí 5. kolo:
      FK Sedmerovec - TJ Priehrada Udiča "B" a podľa SP čl. 10 bod 2 
      priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Sedmerovec.
 
5)  ŠTK odstupuje TJ Priehrada Udiča "B" (dospelí) na doriešenie DK:

6)  TJ Priehrada Udiča
dokladuje ŠTK úhradu v prospech FK Sedmeroveca
     
podľa RS/A bod 5.3 (40,-€) v termíne do 26. 09. 2023 pod následkom DS;
                    
7)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK pre porušenie SP čl. 39, 40 a 57 (HU)
      neuvedenie člena realizačného tímu v zápise o stretnutí a visačky 
      (RS/B bod 3.2/c)   

a)  MFK Ilava (SŽ 7. kolo)                                -              vedúci družstva;   
b)  TJ Strážov Pružina (prípravky MIX U11)                                - tréner; 
c)  TJ Slovan Košecké Podhradie (prípravky MIX U11)  - vedúci družstva; 
d)  TJ Hradišťan Jasenica (prípravky MIX U11)                          - tréner; 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe 
je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87


                                                                                   Jaroslav Gašpárek
                                                                                     predseda ŠTK  

 

DK  č.5  21. 09. 2023

U28     Peter Hrehuš 1127358 Tuchyňa - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U29     Martin Moravík 1240556 Tŕstie – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U30     Tomáš Bečár 1242145 Prejta – 3 týždne N podľa podľa 48/1c, 48/2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

U31     MFK Ilava - pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 12)

U32     TJ Strážov Pružina - pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 12)

U33     TJ Slovan Košecké Podhradie - pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 12)

U34     TJ Hradišťan Jasenica - pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e (ÚS ŠTK č. 12)

U35     TJ Priehrada Udiča - pokuta 100,-€ podľa 64/1a, 64/4, 71/3e, RS/B 10.1.2 (nenastúpenie na súťažné stretnutie dospelých)

 

Oznamy DK:

Zápas 8. ligy dospelých Kvašov - Prejta v riešení. DK žiada o písomné stanoviská k incidentu zo 60. minúty zápasu TJ Spartak Kvašov, TJ Nové Považie Prejta, a o zaslanie kópie lekárskej správy zraneného hráča najneskôr do 26.9.2023 do 12:00, pod následkom DS. Ľuboš Cíbik 1276996 Kvašov má predbežným opatrením pozastavený výkon športovej činnosti.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

 

KR  č.10  22. 09. 2023

Ospravedlnení R: 

Meluch 23.9., Ďurčo,Nikodém 23.-24.9., Šimko 23.9., Petrík 23.-24.9. od 12,00 hod. 

Brundza - pracovní dni a soboty, Koleno do konca jesennej časti


 • KR upozorňuje R, že v súťažiach riadených ŠTK ObFZ Pov. Bystrica, a to v súťažnom ročníku 2023/2024 vo vekovej kategórií dospelých môže družstvo striedať najviac 5 hráčov v troch prerušeniach, do ktorých sa nepočíta striedanie v polčasovej prestávke (SP čl.47).

 • KR upozorňuje všetkých rozhodcov na dôkladné vypisovanie Zápisu o stretnutí v ISSF, pred a po skončení stretnutia. 

 • KR doporučuje, aby R stretnutia kontaktoval deň pred stretnutím telefonicky svojich AR ohľadom termínu, UHČ a miesta stretnutia. 

 • KR upozorňuje R, aby si sledovali termíny preložených zápasov, na ktoré boli delegovaní na konte ISSF a v úradných správach ŠTK, v obsadení R. V prípade nezrovnalostí, kolízií treba ihneď kontaktovať členov KR. 

 • Ak nastúpi na stretnutie U15-SŽ dievča roč. 2008 uveďte ju v Zápise o stretnutí  do záznamu R alebo do poznámky R: napr.  za D/H nastúpila hráčka “Hedviga Hedvigová” s č. 20, reg. číslo:1234567.

 • KR prijala žiadosť J.Mitaša o rozhodcovskú činnosť. Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk, martinbrna1212@gmail.com

Ospravedlnenie - 10 dní pred MFS.


KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR


 

KDZ  č.1  13. 10. 2022

Licenčný seminár pre delegátov zväzu  Licencia "A" sa bude konať 20.11.2022 (nedeľa) v Dome kultúry v Rumanovej (okr. Nitra). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Rastislava Kubicu - vedúceho úseku DZ KR ZsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu krudz@obfz-levice.sk. Uzávierka prihlášok je 31.10.2022.

Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60 €, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).


Toto je pre tento rok posledný licenčný seminár pre DZ. Ďalšie semináre budú plánované až v roku 2023 (najbližšie február / marec na VsFZ).
V prípade otázok alebo nejasností sa obráťte na predsedu KD SFZ p. Štefana Kormana (0907813099), resp. na mňa (0917560140).
Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom

Pavol Páchnik

Organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží | Competition Department
Sekretár Komisie delegátov | Delegate Committee Secretary

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 917 560 140
pavol.pachnik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

TMK  č.2  28. 02. 2023

Nová trénerská licencia - SFZ Grassroots Leader - 
Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader – 
Tréner detí“. 
Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení 
hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 
PO ZAPLATENÍ členského poplatku SFZ na aktuálnu sezónu majú oprávnenie ako tréner na: 
Na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v 
zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner a aj ako asistent trénera, a to v súťažných 
zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených
Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ). 
Tréner s licenciou SFZ Grassroots Leader NEMÔŽE viesť družstvo v súťažných zápasoch prípraviek 
riadených Slovenským futbalovým zväzom (SFZ), RFZ a ObFZ však áno. 
Všetky informácie nájdete na stránke SFZ 
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/ 
KONFIGURÁCIA SÚŤAŽI - Žiadame kompetentných, ktorí nastavujú v súťažiach mládeže funkci trénerské licencie,
aby nastavili licenciu do súťaží podľa vzoru nižšie v tabuľke. 
Skratka v ISSF = SFZGL - SFZ Grassroots Leader !

 

KM  č.12  20. 03. 2023

KM vyhodnotila HFT mládeže ObFZ Považská Bystrica v kategórii U15, ktorý sa uskutočnil dňa 18.3.2023 v STC Púchov.

 

Výsledky :       1. miesto  - TJ Partizá Domaniža

                         2. miesto  - TJ Horná Poruba

                         3. miesto  - ŠK fan club Púchov

                         4. miesto  - TJ Lysá pod Makytou

                         5. miesto  - TJ Ladce

                         6. miesto  - TJ Papradno

                         7. miesto  - TJ Dolná Mariková

 

Najlepší brankár : Martin Buzalka   Lysá pod Makytou

 

Najlepší strelec : Lukáš Kučík  Domaniža

 

Najlepší hráč : Nikolas Čelko  Domaniža

 

 

Ďakujeme všetkým funkcionárom, trénerom, rodičom, rozhodcom a zdravotníkom,

ktorí sa aktívne zúčastnili a tak prispeli k úspešnému priebehu.

                                             
                                                                                  Stanislav Solík
                                                                                   predseda KM 

 

MaK  č.2  31. 08. 2023

 „Upozorňujeme Vás, že faktúru za členský príspevok od SFZ ste neuhradili v lehote splatnosti a tým ste nesplnili jednu zo základných povinností člena SFZ podľa čl. 32 ods. 1  písm. f) Stanov SFZ. Z dôvodu neuhradenia faktúry za členský príspevok v dodatočnej lehote 30 dní Vám bolo pozastavené členstvo v SFZ, podľa čl. 25 ods. 6 písm. a) Stanov SFZ, s čím je spojené obmedzenie funkcionality v ISSF systéme, ako aj zamedzenie akýchkoľvek aktivít v rámci aktívnej účasti v súťažiach a ich riadení.

Pozastavenie Vášho členstva v SFZ trvá do dňa úhrady členského príspevku alebo do dňa zániku členstva v SFZ, pričom Vás opätovne vyzývame na úhradu Vašich nedoplatkov na členskom.

Faktúru uhrádzajte výhradne prevodom, nie poštovou poukážkou. Platby faktúr sa spracovávajú vždy v pracovný deň ráno z výpisu z banky za predchádzajúci deň. Po spracovaní platieb z banky sa automaticky aktualizuje aj stav faktúr a ostatných parametrov priamo v ISSF a ruší sa Pozastavenie členstva

Všetky faktúry nájdete na https://issf.futbalsfz.sk __ v menu Moje členské poplatky vľavo hore, viac info o platení členského je tu [_https://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky_] __ 

Do ISSF sa prihlasite na adrese https://issf.futbalsfz.sk _ . Ak neviete heslo tak si ho viete resetnúť cez “Zabudol som heslo” pri prihlásení na_ issf.futbalsfz.sk _ , nove heslo neprepisujte, ale kopírujte.”_

Prípadné problémy s párovaním platieb riešte prosím na fakturacia@futbalsfz.sk __ kde vždy priložte aj doklad o prevode/uhradení predmetnej faktúry"

 

 

 


 

 

 „Upozorňujeme Vás na faktúru číslo xxxxx, neuhradenú v lehote splatnosti xx.xx.xxxx.

Týmto Vás vyzývame, aby ste najneskôr do 30 dní uhradili predmetnú faktúru s tým, že v prípade neuhradenia faktúry v stanovenej lehote Vám bude pozastavené členstvo v SFZ a aktívna činnosť v štruktúrach a súťažiach SFZ, a to až do riadneho uhradenia faktúry s poukazom na čl. 25 ods. 6 písm. a) Stanov SFZ.

Faktúru uhrádzajte výhradne prevodom, nie poštovou poukážkou. Platby faktúr sa spracovávajú vždy v pracovný deň ráno z výpisu z banky za predchádzajúci deň. Po spracovaní platieb z banky sa automaticky aktualizuje aj stav faktúr a ostatných parametrov priamo v ISSF a ruší sa Pozastavenie clenstva

Všetky faktúry nájdete na https://issf.futbalsfz.sk v menu Moje členské poplatky vľavo hore, viac info o platení členského je tu https://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky 

Do ISSF sa prihlasite na adrese https://issf.futbalsfz.sk . Ak neviete heslo tak si ho viete resetnut cez “Zabudol som heslo” pri prihlaseni na issf.futbalsfz.sk , nove heslo neprepisujte, ale kopirujte."

Prípadné problémy s párovaním platieb rieste prosim na fakturacia@futbalsfz.sk" src="blob:https://jira.assistance.sk/6ae619e9-61c9-4b7e-9b76-e7321ec7ffe1" alt="Image" width="6.5" border="0" class="Apple-web-attachment" style="width: 0.1354in; height: 0.125in;"> kde vzdy prilozte aj doklad o prevode/uhradeni predmetnej faktury"

 

 

Výkonný výbor  č.5  04. 09. 2023

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia  VV OBFZ a predsedov odborných komisií, konaného dňa 4.9.2023 v Považskej Bystrici

        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení : pp. Toman, Sluk, Sovík

                                                                      

P R O G R A M   :

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Správy predsedov odborných komisií, priebeh súťaží ObFZ

5.      Rôzne

6.      Záver

 

 P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 - program zasadnutia VV ObFZ bol - jednohlasne schválený.

 

K bodu č. 3 – uznesenia splnené.

 

K bodu č. 4 – správy o začiatku a priebehu súťaží ObFZ podali prítomní predsedovia komisií – ŠTK a KR

-          Striedanie hráčov v kategórii dorastu

-          Nový R – Alexander Hradňanský (Považská Bystrica).

 

K bodu č. 5 – školenia trénerov – v SR a zahraničí

 

K bodu č. 6 – zasadnutie ukončil predseda ObFZ.

 

 

 

PRIJATÉ UZNESENIA :

 

 

UZN. 57/9/23 – VV ObFZ schválil program zasadnutia.

 

UZN. 58/9/23 -  VV ObFZ zobral na vedomie informácie predsedov odborných komisií..

 

 

V Pov. Bystrici, 4.9.2023

 

Viera Petríková  v.r.                                                               Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                                       predseda ObFZ                                                                     

                                                                                               

 

                                                                                                                 

 

 

 

Obsadenie  č.9  22. 09. 2023

Macron sport 7. Liga dospelí Kolo Termín konania Domáci Hostia R AR1 AR2 9K 01.10.2023 14:30 TJ Jednota Dulov (A) Futbalový klub Nová Dubnica ...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.5  17. 02. 2020

Úradná správa Odvolacej komisie č. 5 zo dňa 16. februára 2020

 

1. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Hradčan Lednica a na základe stanov

    ObFZ PB čl.52 bod 6. odstupuje vec na doriešenie Odvolacej komisii SFZ

 

                                                                                           Ing. Dušan Makas

                                                                                    predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk