Dnes oslavuje meniny Zlatica zajtra Radomír         Piatok, 28. február 2020

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.24  19. 02. 2020

1)  ŠTK žiada všetky FO, FK a TJ ObFZ PB, ktoré chcú požiadať respektíve
potvrdiť výnimky z ÚHČ a dní v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020,
aby tak urobili v termíne:
a)  SPORTIKA 6. a 7. liga dospelí  v termíne do 10. 03. 2020 (utorok).
b)  6. liga dorast U19 v termíne do 10. 03. 2020 (utorok).
c)  4. liga SŽ sk. SEVER a sk. JUH U15 v termíne do 17. 03. 2020 (utorok).
d)  4. liga MLŽ U13 a prípravky MIX U11  v termíne do 07. 04. 2020 (utorok).
ŠTK akceptuje len žiadosti zaslané prostredníctvom ISSF. Výnimky sa schvaľujú
podľa RS čl. A bod 2.6 - samostatne pre jesennú časť a samostatne pre jarnú
časť súťažného ročníka.
Pred jarnou časťou musí FO, FK a TJ o výnimku znovu požiadať. Žiadosti doručené
ŠTK do tohto termínu sú bezplatné.
Po tomto termíne budú všetky žiadosti spoplatnené v súlade s RS 2019/2020
čl. B bod 10.2.5

2)  ŠTK oznamuje FO, FK a TJ, že v ISSF a na futbalnete je zverejnené
      vyžrebovanie nadstavbovej časti súťaže prípraviek MIX U11

3) ŠTK ObFZ PB upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ o dôkladnú kontrolu platnosti
REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV. V prípade, že RP stratil platnosť, je potrebné
si požiadať cez elektronickú podateľňu o nový REGISTRAČNÝ PREUKAZ s aktuálnou
fotografiou R a PP čl. 9.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 11. 03. 2020 (streda) o 15,30 hod.    
                
                                                                                   Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK

 

DK  č.15  06. 11. 2019

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U79     Emanuel Pauk, 1261013, Papradno – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U80     František Kozáčik, 1313641, Papradno – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U81     Samuel Sameš, 1267172, Bolešov - 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

 

Oznamy DK:

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie disciplinárnej komisie bude dňa 14.11.2019 (štvrtok) 15:30 hod.

 

                                                                                                     Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                        predseda DK

 

KR  č.20  02. 02. 2020

KR oznamuje, že zimný doškoľovací seminár R ObFZ sa uskutoční dňa 14.3.2020 v KD v Dolnom Moštenci. KR žiada R o zodpovednú prípravu z pravidiel futbalu, rozpisu súťaží a súťažného poriadku. Presný harmonogram seminára bude ešte upresnený. KR žiada R, aby si svoje povinnosti prispôsobili tak, aby sa tohto seminára mohli zúčastniť. 

 

Ing. Peter Kvaššay - predseda KR 

 

KDZ  č.3  24. 05. 2019

Vážený zástupca klubu,
 
v mene KR si Vás dovoľujem osloviť s  prosbou o pomoc pri hľadaní nových záujemcov, ktorí by mali záujem o činnosť rozhodcu v ObFZ. Ako Ste si všimli, počet aktívnych rozhodcov nám klesá, pribúdajú stretnutia, ktoré musia rozhodovať oddieloví rozhodcovia - laici. Osobne som sa snažil oslovovať študentov na stredných školách a žiakov 9. ročníka na základných školách v Považskej Bystrici, formou plagátu sme sa snažili hľadať záujemcov aj pomocou sociálnych sietí, žiaľ bezúspešne.
Možno viete vo svojom okolí o niekom, čo mu zdravotný stav nedovoľuje pokračovať v úlohe aktívneho futbalistu, ale futbal má rád.
Blíži sa koniec súťaží, ktoré sme sa snažili s námahou preobsadiť rozhodcami ObFZ, ale aj pomocou rozhodcov ZsFZ a SFZ, pričom je faktom, že niektoré družstvá sa odhlásili, čím znížili počet stretnutí v danom kole. Nevieme koľko rozhodcov bude pokračovať v činnosti naďalej, klesajúci počet R je však pre nás mementom, ako ďalej s počtom a obsadzovaním R v novom súťažnom ročníku.
Ako KR vieme potenciálnych záujemcov počas letnej prestávky odborne zaškoliť a postupne ich pripraviť  do jesennej časti ročníka 2019/2020. Určite je pre futbalové stretnutie lepšie, ak v ňom rozhodujú 2 príp. 3 rozhodcovia. 
Verím, že sa s mojou prosbou budete vo Vašom klube zaoberať, príp. mi pošlete Vaše možné riešenia -  návrhy tohto problému, za čo vám budem vďačný.


S pozdravom
                           Ing. Peter Kvaššay - predseda KR ObFZ 

 

TMK  č.4  05. 11. 2019

Seminár trénerov ObFZ Považská Bystrica, 2019

 

Prihláška               Program

 

Seminár sa uskutoční dňa  8.12.2019 v areále MFK Dubnica nad Váhom, ul. Športovcov 655/2,  od 8,30 hod.

 

 

 

1.Martin Cesnek
2.Matej Jakubek
3.Lukaš Zápotoka
4.Jozef Lechman
5.Ivan Sovik 
6.Pavol Kostelansky
7.Peter Janošik
8.Lubomir Kučik 
9.Jozef Janík
10.Jozef Chalaň
11.Kristína Šulíková
12.Roman Janíček
13.Martin Micek
14.Ján Haladej 

 

                  

 

KM  č.18  17. 02. 2020

 3. turnaj - mladší žiaci U 13 - 23.2.2020 vo VŠH v Púchove

 

 Led. Rovne, Domaniža, Pružina, ŠK fc Púchov, Beluša, Kolačín, Ilava, Streženice

 

                       Propozície 

 

Rozpis zápasov: skupina ranná   7,30 - 12,30 hod    Hrací čas 20 min       
1. Domaníža - Púchov žltý    9,00 -  9.20 2. Pružina - Ilava          9,20 -  9,40 3. Domaníža - Ilava        9,40 - 10,00 4. Pružina - Púchov žltý    10,00 - 10,20 5. Domaníža - Pružina     10,20 - 10,40 6. Ilava - Púchov žltý      10,40 - 11,00 

Na každý zápas + 2 min prestávka spolu cca 30min  
Rozpis zápasov: skupina poobedná  12,30 - 16,30 hod  hrací čas 25 min 
1. L.Rovne - Púchov čierny      12,30 - 12,50 2. Beluša - Kolačín            12,50 - 13,10 3. L.Rovne - Beluša           13,10 - 13,30 4. Kolačín - Púchov čierny      13,30 - 13,50 5. Beluša - Púchov čierny      13,50 - 14,10 6. Kolačín - L.Rovne          14,10- -14,30

Na každý zápas + 2. min. prestávka spolu cca 20min 

 

 

                                                                                           Stanislav Solík

                                                                                           predseda KM 

 

MaK  č.1  07. 01. 2020

 

 Registračný a prestupový poriadok SFZ podľa novely r. 2019

Článok 19 - Registračné obdobia

 

(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

 

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

 

Sekretár  č.16  24. 02. 2020

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 14.2.2020 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. M. Šimáček, A. Poliček, R. Sluk

                                            

 

                              

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Turnaje mládeže ObFZ 2020

  6.      Rozpočet ObFZ 2020

  7.      Doplnok RS ObFZ – odmeny delegovaných osôb

  8.      Rôzne

  9.      Záver

 

 

   P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.

 

 

K bodu č. 3 – Na poslednom zasadnutí VV ObFZ neboli prijaté žiadne nové uznesenia.

 

K bodu č. 4  - Zmena sídla ObFZ, zmluva o prenájme – viac informácií podá predseda 
ObFZ na nasledovnom zasadnutí VV.

K bodu č. 5výber ObFZ Považská Bystrica U11 sa zúčastnil HFT OFS Přerov, 
ktorý sa uskutočnil dňa 9.2.2020 v Lipníku nad Bečvou.
 

K bodu č. 6 – návrh rozpočtu ObFZ pre rok 2020 predložený písomne. Návrh bol schválený s pripomienkami k bodom v časti A – č. 10 a 11.

   

Hlasovanie :  5 – 0 - 0

 

 

 

K bodu č. 7 – Doplnok RS ObFZ 2019/2020 na základe nariadenia vlády SR, ktorým sa upravuje suma minimálnej mzdy pre rok 2020 - zvýšenie odmien delegovaným osobám nasledovne : súťaže dospelých o 0,70 € a súťaže mládeže o 0,50€/hod.

 

Hlasovanie :  5 – 0 - 0

 

K bodu č.8 – Priateľské stretnutie s OFS Přerov sa uskutoční dňa 20.6.2020, miesto stretnutia bude upresnené na nasledovnom zasadnutí ObFZ.

Výstroj pre reprezentáciu ObFZ – návrh na zakúpenie predloží sekretár ObFZ na nasledovnom zasadnutí ObFZ.

 

Prijaté uznesenia

 

UZN. 48/2/2020 – VV ObFZ schvaľuje predložený návrh rozpočtu ObFZ Považská Bystrica pre rok 2020 s pripomienkami podľa bodu č.6.

 

UZN. 49/2/2020 – VV ObFZ schvaľuje doplnok RS ObFZ 2019/2020 podľa bodu č. 7.

 

Nasledovné zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 9.3.2020 o 17,30 hod.

 

 

 

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

 

 

 

 

 

V Považskej Bystrici, 14.2.2020

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

 

Obsadenie  č.15  24. 10. 2019

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ SPORTIKA 6. LIGA MUžI 14.KOLO 03.11.2019 O 13,30 HOD. Košecké Podhradie Papradno Hriadel Kapila Petrušek Visolaje...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.5  17. 02. 2020

Úradná správa Odvolacej komisie č. 5 zo dňa 16. februára 2020

 

1. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Hradčan Lednica a na základe stanov

    ObFZ PB čl.52 bod 6. odstupuje vec na doriešenie Odvolacej komisii SFZ

 

                                                                                           Ing. Dušan Makas

                                                                                    predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk