Dnes oslavuje meniny Ela zajtra Urban         Piatok, 24. máj 2019

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.35  22. 05. 2019

ŠTK ObFZ žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej
časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je
potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1) ŠTK schvaľuje výsledky MFS: SPORTIKA 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast,
   4. liga SŽ sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek hraných v dňoch 15. až 21. 05. 2019

2)  ŠTK berie na vedomie:
a) 
informáciu "R" J. Brundzu z MFS 8. liga dospelí: D. Orlové - D. Breznica
b)  informáciu "R" P. Horečného z MFS 4. liga SŽ sk. SEVER: Papradno - Udiča
c)  informáciu "R" P. Kapilu z MFS 4. liga SŽ sk. JUH: Hr. Lednica - D. Kočkovce,
d)  informáciu "R" B. Mihálika z MFS prípraviek: Plevník - Horovce
c)  splnenie si povinnosti - TJ Slovan Dolné Kočkovce (Tadeáš Berger 1379074)
     v zmysle SP čl. 43 bod 3/b

3)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS:
a)  8. liga dospelí 16. kolo: TJ Tatran Horovce -  TJ Mier Tŕstie  dňa 02. 06. 2019
      (nedeľa) o 14,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
b)  6. liga dorast 19. kolo: TJ Tatran Horovce -  FK Nová Dubnica  dňa 09. 06. 2019
      (nedeľa) o 13,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
Prípravky MIX U11 sk. o 1. až 8. miesto:
c)  6. a 12. kolo: TJ Plevník Drienové - MFK Ilava dňa 30. 05. 2019 (štvrtok)
     o 17,00 a 18,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
d)  6. a 12. kolo: TJ Kovo Beluša - FK Dubnica nad Váhom "B" dňa 31. 05. 2019
    (piatok)
o 16,00 a 17,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
sk. o 9. až 16. miesto:
e)  5. a 11. kolo: TJ Družstevník Kolačín - TJ Rozvoj Sverepec dňa 22. 05. 2019
     (streda) o 16,30 a 17,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
f)  4. a 10. kolo: TJ Družstevník Šebešťanová - TJ Družstevník Mikušovce
     dňa 23. 05. 2019 (štvrtok) o 16,00 a 17,00 hod. Vzájomná dohoda.
    "KR" zabezpečí R.
g)  6. a 12. kolo: TJ Rozvoj Sverepec - TJ Družstevník Mikušovce dňa 01. 06. 2019
     (sobota) o 14,00 a 15,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.     
sk. o 17. až 24. miesto:
h)  2. a 8. kolo: ŠK LR Crystal - FK Košeca dňa 27. 05. 2019 (pondelok)
      o 16,30 a 17,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
i)  5. a 11. kolo: FK Košeca - TJ Považan Pruské dňa 03. 06. 2019 (pondelok)
     o 16,00 a 17,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
Prípravky U10 sk. B:
j)  15. a 20. kolo: TJ Partizán Domaniža - MŠK Považská Bystrica "B"
    dňa 30. 05. 2019 (štvrtok) o 17,00 a 18,00 hod.  Vzájomná dohoda.
    "KR" zabezpečí R.

4)  ŠTK nariaďuje odohrať MFS:
     6. liga dorast 21. kolo: TJ Hradišťan Jasenica - FK Streženice dňa 08. 06. 2019
      (sobota) o 16,00 hod. "KR" zabezpečí R. 

5)  ŠTK kontumuje:
a)  na základe SP čl. 82 bod 1/g MFS  8. liga dospelí 14. kolo: FK Nová Dubnica
     - FK Červený Kameňa podľa SP čl. 11 bod 3  priznáva 3 body a skóre 6:0
     (výsledok dosiahnutí na ihrisku) v prospech FK Nová Dubnica
b)  na základe SP čl. 82 bod 1/f  a SP čl. 52/d MFS  8. liga dospelí 13. kolo: 
     TJ Družstevník Dolná Breznica - TJ Považie Nová Prejta podľa SP čl. 11 bod 2
     priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Považie Nové Považie Prejta.
c)  na základe SP čl. 82 bod 1/b MFS 4. liga SŽ sk JUH 18. kolo: FK Košeca
      - FK Slovan Bolešov a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0
      v prospech FK Košeca.
d)  na základe SP čl. 82 bod 1/g MFS  4. liga SŽ sk. SEVER 14. kolo:
     TJ Žiar Papradno - TJ Priehrada Udiča podľa SP čl. 11 bod 3 priznáva 3 body
     a skóre 14:0 (výsledok dosiahnutí na ihrisku) v prospech TJ Žiar Papradno.

6)   ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)   FK Červený Kameň pre porušenie RS/A bod 5.7 podľa RS/B bod 10.1.12
b)   TJ Družstevník Dolná Breznica podľa RS/B bod 10.1.8
c)   FK Slovan Bolešov (SŽ) podľa RS/B bod 10.1.3
d)   TJ Priehrada Udiča (SŽ) pre porušenie RS/A bod 5.7 podľa RS/B bod 10.1.12
e)   "R" B. Mihálika pre nerešpektovanie US ŠTK č. 33 zo dňa 09. 05. 2019
      bod 4/b
podľa RS/B bod 10.1.6

7)  ŠTK žiada:
a)  TJ Družstevník Mikušovce o doručenie videozáznamu z MFS SPORTIKA 6. liga
     dospelí 22. kolo: TJ Družstevník Mikušovce - TJ Hradišťan Jasenica na sekretariát
     ObFZ Považská Bystrica v termíne do 28. 05. 2019 (utorok) pod následkom DS
b)  TJ Dynamo Orlové doručenie dokladu o úhrade zbernej faktúry v ISSF v termíne
     do 28. 05. 2019 pod následkom DS.

8)  ŠTK  upozorňuje všetky FO, FK a TJ:
a)  v súťažiach mládeže ,kde je v obsadený uvedený R- laik, je domáci klub povinný
     prostredníctvom klubového alebo tímového manažéra urobiť zápis o stretnutí
     v ISSF nasledovne: klikne na plánovaný zápis o stretnutí, uzavrieť nomináciu domácich,
     nomináciu hostí, klikne na zápis o stretnutí, meno HP, počet divákov, počet
     usporiadateľov (mládež 5), hracia plocha- prírodný trávnik/prípadne umelý, vykonanie
     konfrontácie, podľa skutočnosti strelcov gólov a zápis priebežne uloží. V prípade
     nejasností kontaktujte predsedu ŠTK- J. Gašpárek 0903 202 861.
b) svoje pripomienky ku textovej časti RS ObFZ PB na súťažný ročník 2019/2020
     môžu posielať na adresu: sekretar@obfzpb.sk, jgasparek@azet.sk do 31. 05. 2019

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 29. 05. 2019 (streda) o 15,30 hod.   
                                                                                                                                                              
                                                                                    Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK


 

 

DK  č.22  16. 05. 2019

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U121   Michal Novák, 1161226, Bodiná – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U122   Tomáš Drblík 1258256 Udiča – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

 

Oprava DS:

U 114  ŠK Dohňany – pokuta 30,-€ a povinnosť zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na 10 na najbližšie 3 domáce súťažné stretnutia dospelých podľa 58/3, 64/1a,5, 71/3a,e,g (nesplnenie povinnosti US). DK zároveň žiada ŠK Dohňany o identifikáciu osoby, ktorá sa vyhrážala R počas a po skončení stretnutia Dohňany – Sverepec, a to do 20.5.2019 pod následkom DS

Oznamy DK:

Zápas 8. Ligy Dolná Breznica – Prejta v riešení v zmysle ÚS ŠTK č. 34 z 15.5.2019.

 

DK upozorňuje funkcionárov a delegované osoby na znenie Rozpisu súťaží (RS/B 11.8) - FK, FO a delegované osoby sú povinné zasielať písomnú správu na DK ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských a priateľských stretnutí najneskôr do 48 hodín od začiatku predmetného stretnutia, najmä ak okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku (napr. ohľadom hrubého nešportového správania sa divákov a realizačných tímov, fyzických napadnutí, neoprávneného štartu, atď...)

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať. V rámci internej smernice DK ObFZ PB je možné podmienečne upustiť len od takej sankcie, ktorá je vyššia od dolnej hranice sadzby uvedenej v disciplinárnom poriadku.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

KR  č.31  16. 05. 2019

Ospravedlnení:  

Proč, Škrovánek, Koleno 18.- 19.5., Pastorek 18.5. - 19.5. do 14,00 hod, Lamžo - 19.5.;

Mihálik M., M.Pecuš, Petrušek, Zvak,  - do prihlásenia,

Mako, Migát, Brundza  - soboty a prac. dni, Hriadel - soboty

 

Pochvala na výkon R:

FK Bodiná na R Mako, Balušík  MFS 7. ligy Bodiná - FK Lazy p.M.

 

1. KR upozorňuje R, aby si prekontrolovali miesto a UHČ stretnutia, na ktoré sú delegovaní a zároveň upozorňuje R na dodržiavanie príchodu minimálne 45 min. pred začiatkom stretnutia (pokiaľ nemá R predzápas na inom mieste), a zároveň KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím telefonicky kontaktovali so svojimi AR a  vzájomne sa informovali o mieste a  UHČ stretnutia.

      2. KR upozorňuje R na dôsledné vyplňovanie údajov v Zápise o stretnutí - HU, VM, Video technik a ak nie sú uvedené osoby nahraté v ISSF, rozhodca je povinný uviesť ich v Zápise o stretnutí, v časti Záznam rozhodcu ! V prípade opakovania sa nedostatkov, bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R.  

      3. Dňa 13.5. 2019 boli VV schválení na postup do súťaží ZsFZ R: Gago, Meluch, Proč, DZ: Ďurčo

      4. KR berie na vedomie podnet od FK Papradno podaný cez ISSF.

      5. KR žiada od R Ďuriša lekárske potvrdenie z dôvodu neúčasti na MFS pod následkom DO.

      6. KR sa zaoberala sťažnosťou FK Mikušovce, odpoveď bude zaslaná prostredníctvom ISSF.

      7.KR oznamuje, že ak je v Obsadení uvedený Odd R, znamená to, že na MFS nie je delegovaný rozhodca a stretnutie bude rozhodovať oddielový rozhodca v zmysle SP čl. 75 ods. 2. .

      8. KR žiada  R, aby si pred stretnutím prekontrolovali plán stretnutí podľa obsadenia a v prípade nejasností s web stránkou a ISSF, príp. dvojitej delegácie. aby ihneď kontaktovali zodpovedných za ISSF: G. Cabaja alebo L. Pavlačkovú

     9. Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

Ospravedlnenie 10 dní pred MFS.

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa   23.5. 2019 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR

 

KDZ  č.2  14. 05. 2019


V dňoch 26.-27.7.2019 sa v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar, Nám, 1 .mája 117) uskutočnia dvojdňové licenčné semináre pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu (tzv. “A”) a taktiež pre získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta stretnutia (tzv. “P”).

Prípadní záujemcovia (spĺňajúci podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia) sa môžu záväzne prihlasovať členovi KD SFZ p. Jaroslavovi ŠVARCOVI na emailovej adrese jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk v časti Legislatíva / Odborné komisie / Komisia delegátov).

 
Výška poplatku za licenčný seminár je stanovená na 75,-EUR (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno - technické zabezpečenie).
Záväznosť prihlásenia spočíva aj v tom, že poplatok musí dotyčný uhradiť aj v prípade, že sa seminára nakoniec nezúčastní.
Požiadam Vás, aby ste informáciu o konaní seminárov posunuli Vašim predsedom KRaD, aby tí mohli následne informovať svojich delegátov, ktorým sa končí v blízkej dobe platnosť licencie, o možnosti si túto predĺžiť.
 
Oficiálny oznam o konaní seminárov bude uverejnovaný v najbližších úradných správach SFZ v sekcii Komisia delegátov.


Pavol Páchnik

Organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží | Officer of competition department
Sekretár komisie delegátov | Secretary of Delegate Committee

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 917 560 140
pavol.pachnik@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk

 

TMK  č.9  19. 03. 2019

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ, v termíne 22.3. – 15.6.2019 v Košiciach organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Trnava, v termíne 7.4. – 8.6.2019 v Trnave organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že spoločnosť Zdravo a Fit, dňa 13.4.2018 v B. Bystrici organizuje 3. Športovú konferenciu, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA A/PRO a SFZ FITNESS licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

 

KM  č.13  26. 02. 2019

.1. KM vyhodnotila 2 turnaje prípraviek ročník 2008 a ml. v dňoch 16.2.2019

     v Považskej Bystrici a dňa 24.2.2019 v Púchove.

 

     I. turnaj prípraviek 16.2.2019 dopoludnia - víťaz výber OFS Přerov.

 

    II. turnaj prípraviek 16.2.2019 popoludní - víťaz TJ Partizán Domaniža.

 

 

2. Turnaj prípraviek ročník 2008 a ml. dňa 24.2.2019 v Púchove

     - víťaz MŠK Púchov B 

 

3. Turnaj ml. žiakov ročník 2006 a ml. dňa 17.2.2019 v Považskej Bystrici 

    - víťaz TJ Partizán Domaniža

 

4. KM vyslovuje poďakovanie MŠK PB a Púchov - športové haly,

    organizátorom v čele s predsedom ŠTK - p. Gašpárkom, členom KM - pp.  

    Jurenovi, Žibrúňovi, sekretárke ObFZ a KR - rozhodcom, ktorí viedli

    stretnutia, zdravotníčke p. Umrianovej a všetkým, ktorí sa spolupodieľali

    na príprave a priebehu turnajov. 

      

 

MaK  č.4  11. 02. 2019

Vstupenky na kvalifikáciu EURO 2020, zápas SLOVENSKO - MAĎARSKO

21.03.2019  o 20:45 hod- štadión A.Malatínskeho v Trnave.   

Vzhľadom k tomu, že zápas bol vyhlásený za RIZIKOVÝ, poprosím o vyplnenie a zaslanie 
tabuľky s údajmi držiteľov vstupeniek. Vstupenky budú doručené ( resp.odovzdané) iba 
po splnení tejto podmienky.  


Poprosím o dodržanie termínu OBJEDNÁVOK

vzhľadom na plánované spustenie online predaja 15.2.2019. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Sekretár  č.20  15. 05. 2019

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 13.5.2019 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : p. Dvorščík Peter

 

 

P R O G R A M   :

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení  

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Priebeh jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019

6.      Schválenie R a DZ na postup do súťaží ZsFZ 2019/2020

7.      Príprava priateľského stretnutia s OFS Přerov 2019

8.      Konferencia ZsFZ 2019

9.      Rôzne

10.    Záver

 

 

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia hlasovaním schválený.

Hlasovanie : 8 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 19-22/4/2019  splnené.

 

K bodu č. 4  - informácie zo stretnutia prezidenta SFZ s predsedami ObFZ ZsFZ a funkcionármi ZsFZ dňa 3. – 4.5.2019 v Nitre :

-          Príprava RaPP SFZ pre amatérsky futbal

-          Vytvorenie dvoch súťaží III. Ligy SFZ

-          Možnosť úhrady rozhodcov v súťažiach mládeže v ZsFZ a ObFZ – 50% SFZ prostredníctvom ISSF – zjednotenie odmien

-          Dotácie SFZ na projekty futbalových klubov

-          Súťažný poriadok SFZ – návrhy ŠTK SFZ

-          Školenia trénerov

 

K bodu č. 5 informácie o priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 podali predsedovia ŠTK, DK a KR.

-          Vyžiadané videozáznamy od klubov

-          Nespôsobilé hracie plochy – odklady MFS

-          Pokuty za videozáznam v RS

-          Delegovanie R na MFS, fyzické previerky 9.5.2019 v Pov. Bystrici

  

VV ObFZ zobral na vedomie správy predsedov odborných komisií.

 

Hlasovanie : 8 – 0 - 0

 

K bodu č. 6 – návrh KR ObFZ postupujúcich R a DS do súťaží ZsFZ 2019/2020 :

R :

1.      Marek Proč, Dohňany

2.      Radim Meluch, Ladce

3.      Samuel Gago, Horná Súča

DS :

4.      Michal Ďurčo, Pruské

 

 

Hlasovanie : 8 – 0 - 0

 

 

K bodu č. 7 – priateľské futbalové stretnutie s OFS Přerov sa uskutoční dňa 22.6.2019 v Přerove. Nomináciou hráčov bol poverený p. Miroslav Kvaššay.

 

K bodu č. 8 – delegáti na riadnu konferenciu ZsFZ, 24.5.2019 v Nitre :

1.      Anton Poliček, Prečín

2.      Miroslav Kvaššay, Domaniža

3.      Rastislav Sovík, Podmanín

4.      Mário Hároník, Brvnište

5.      Ján Haladej, Plevník

6.      Ľuboš Dubový, Lednické Rovne

 

K bodu č. 9 - Riadna konferencia ObFZ 2019, ktorej súčasťou bude aktív ŠTK ObFZ, sa uskutoční dňa 8.7.2019 – pondelok – v kultúrnom dome v Domaniži.

 

Návrhy do rozpisu súťaží ObFZ 2019/2020 predkladať písomne ŠTK ObFZ .

 

K bodu č. 10 - Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 23/5/2019 VV ObFZ schvaľuje postupujúcich R a DS do súťaží ZsFZ 2019/2020 podľa bodu č.6.

 

UZN. 24/5/2019 VV ObFZ schvaľuje delegátov na riadnu konferenciu ZsFZ 2019

podľa bodu č.8.

 

 

V Považskej Bystrici, 13.5.2019

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsadenie  č.26  16. 05. 2019

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ SPORTIKA 6. LIGA - MUžI 23.KOLO 26.05.2019 O 17,00 HOD. Mikušovce Košecké Podhradie Pastorek Kováč Jasenica ...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk