Dnes oslavuje meniny Eugen zajtra Alžbeta         Sobota, 18. november 2017

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.19  15. 11. 2017


ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať    na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej    dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu“ v ISSF.

                          

1)   ŠTK schvaľuje  výsledky dohrávok MFS 6. a 7. liga dospelých, 6. liga dorastu  hraných                                               v dňoch  11. a  12. 11. 2017 

               6. liga – 12. kolo                                                       7. liga – 6. a 9.  kolo

Kvašov           - Jasenica            2 : 3   30/20       FC Púchov      - Mikušovce       1 : 7   0/10                                                                   

Papradno        - Košeca              0 : 0   30/30       D. Mariková   - Dohňany          7 : 1  20/0                                                           

                                                                                      

2)   ŠTK súhlasí:  

       s odohraním MFS 6. liga dorast 8. kolo: TJ Plevník Drienové – ŠK Dohňany

        dňa 15. 04. 2018  (nedeľa) o 12,45 hod. Vzájomná dohoda. „KR“ zabezpečí R.

 

3)   ŠTK nariaďuje:

      odohrať MFS 6. liga dospelí 12. kolo: TJ Priehrada UdičaTJ Vápeč Horná Poruba  vzhľadom k vývoju nepriaznivého počasia na neurčito. MFS sa dohrá na začiatku jarnej časti súťaže. Na náhradnom termíne sa kluby dohodnú, v opačnom prípade termín nariadi ŠTK.

 

4)  ŠTK oznamuje všetkým FK, FO a TJ:
Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica usporiada v dňoch 13. a 14. 01.2018 (sobota a nedeľa) od 08:00 hod.  halový turnaj dospelých vo Volejbalovej športovej hale v Púchove (Biliardbar).
Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť e-mailom do 15. 12. 2017 (streda) na adresu: sekretar@obfzpb.sk. Štartovný vklad 15,- € za každé družstvo uhradiť bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou priamo na účet ObFZ Považská Bystrica  č. SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA, VS 1012015.  Kópiu dokladu o úhrade je treba zaslať spolu s prihláškou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5)  ŠTK žiada FK, FO  a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF vždy do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok). Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania podané po tomto termíne budú prerokované až na nasledujúcom zasadnutí.

Proti rozhodnutiam v  Úradnej správe  ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní od uverejnenia ÚS.

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa  21. 11. 2017 (utorok) o 15,30 hod.        

 

 

                                                                                       Jaroslav Gašpárek 

                                                                                        predseda ŠTK       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

DK  č.15  16. 11. 2017

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

D49     Simeon Fujaček, 1229337, Papradno – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a

D50     Roman Kadlec, 1099283, Kvašov – 3 týždne N podľa 49/1b, 2b, 71/3a

D51     Patrik Moravík, 1261335, Jasenica – 1 s.s. N podľa 37/5a

D52     Peter Polník, 1220953, Dolná Mariková - 1 s.s. N podľa 37/5a

 

Oznamy DK:

 

Zápas 7. ligy Sverepec – Lazy v riešení. DK žiada o písomné stanoviská TJ Rozvoj Sverepec, TJ Jednota Lazy pod Makytou k neprístojnému správaniu bezpečnostného manažéra hostí (J. Dlobíka) počas predmetného stretnutia, a to do 20.11. 2017 pod následkom ďalších DS.

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať.

DK oznamuje klubom, že v zmysle čl. 17 ods. 8 sa výkon všetkých DS uložených na časové obdobie (týždne, mesiace), ktorých dĺžka nie je viac ako 6 mesiacov, prerušuje počas trvania zimnej prestávky (od 16.11.2017 do 22.3.2018)

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

 

                                                                                                         

                                                                                                      Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                             predseda DK 

 

KR  č.16  09. 11. 2017

Pochvaly na R doručené cez ISSF :

  • Mikušovce v MFS 6. ligy, 13. kola, Pružina - Mikušovce (M. Mihálik, B. Mihálik, Ďuriš)

1, Na základe Uznesenia VV je pre rozhodcov schválená jednotná výstroj od firmy ATAK. KR preto žiada všetkých R, aby na MFS používali dresy tejto značky, inak bude KR postupovať podľa Zásad pre činnosť rozhodcu.

 

2, KR žiada R o dôkladnú kontrolu termínov dohrávok MFS 12. kola, ktoré budú zverejnené v Obsadení R a DS č. 16, a v prípade nemožnosti vycestovania na danú dohrávku pre pracovné povinnosti, aby okamžite kontaktovali členov KR. Termíny dohrávok budú priebežne doplňované podľa US ŠTK.

 

3, Sťažnosť FK Streženice - odpoveď bude zaslaná prostredníctvom ISSF. 

 

4, Tréning a stretnutie rozhodcov v rámci prípravy na Turnaj rozhodcov sa uskutoční 24.11.2017 od 19,00 hod v telocvični ZŠ Bolešov. Srdečne pozývame aj rozhodcov súťaží ZsFZ a SFZ.

 

5, KR upozorňuje R, aby si prekontrolovali miesto a UHČ stretnutia, na ktoré sú delegovaní a zároveň upozorňuje R na dodoržiavanie príchodu minimálne 45 min. pred začiatkom stretnutia (pokiaľ nemá R predzápas na inom mieste)!

  

6, KR žiada R, aby si pred stretnutím prekontrolovali plán stretnutí podľa obsadenia a v prípade nejasností alebo dvojitej delegácie ihneď kontaktovali členov KR zodpovedných za ISSF: F. Ondráša alebo L. Pavlačkovú

 

7, Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

 

sekretar@obfzpb.sk , kvassay.peter@gmail.com , anton.hrenak@centrum.sk  

 

Ospravedlnenie - 10 dní pred MFS

 

KR upozorňuje, že požiadavky na zmeny v obsadení po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať, okrem vážnych životných situácií!!!

 

 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční 15.11.2017. 

 

 

                                                                        Ing. Peter Kvaššay

                                                                            predseda KR

 

KDZ  č.1  24. 08. 2017

Uzneseniami VV ObFZ zo dňa 4.8.2017 :

 

UZN. 27/8/17 VV OBFZ ruší komisiu delegátov OBFZ a poveruje predsedu KR vytvorením  UDZ v rámci KR .

 

UZN. 28/8/17 VV OBFZ na návrh predsedu KR OBFZ schvaľuje za predsedu UDZ a podpredsedu KR OBFZ  p. Miroslava Turčana.    

 

ukončila komisia delegátov ObFZ svoju činnosť a jej predseda sa

stal podpredsedom komisie rozhodcov ObFZ Považská Bystrica. 

 

                                                                                             sekretár ObFZ 

 

TMK  č.3  06. 11. 2017

TMK ObFZ Považská Bystrica oznamuje trénerom, ktorí absolvovali seminár trénerov ObFZ - predĺženie licencie UEFA Grassroots C, že certifikáty sa nachádzajú na sekretariáte ObFZ.
 
Žiadame všetkých o ich osobné prebratie na sekretariáte ObFZ alebo zaslanie poštovej adresy na ktorú im majú byť doručené.
 
                                                                                                Ján Bukový
                                                                                                predseda TMK 

 

KM  č.17  14. 11. 2017

1. KM oznamuje všetkým FO a vybraným hráčom, ročník 2004 a mladší, že dňa 17.11.2017 - Piatok - sa zúčastnia turnaja ZsFZ - O pohár predsedu ZsFZ, ktorý sa uskutoční v športovej hale v Dubnici nad Váhom so začiatkom o 7,00 hod.

 

Propozície turnaja TU.

 

Nominovaní hráči :

1. Dominik Ondrička - Lazy

2. Matúš Marcišin - Horná Poruba

3. Adrian Molnár - Nová Dubnica

4. Jakub Szabo - Nová Dubnica

5. Michal Litvík - Košeca

6. Matúš Palček - Košeca

7. Tomáš Kvasnica - Košeca

8. Filip Kaniak - Udiča

9. Denis Marko - Domaniža

10. Michal Krčmárik - Domaniža

11. Martin Bizub - Dolná Mariková

12. Jakub Bizub - Dolná Mariková

13. Matej Žiačik - Dolná Mariková

14. Igor Krčmárik - Sverepec

15. Mário Prášek - Plevník

16. Martin Gabko - Dolná Mariková

 

Hráči si prinesú so sebou halovú obuv, chrániče, športový odev (tepláky), kartičku poistenca a registračný preukaz hráča.

 

Ospravedlnenia neúčasti písomne na : kamil.began@minv.sk       tel. 0903/470 970

                                                                     sekretar@obfzpb.sk        tel. 0915/764 565  

 

                                                                                       Kamil Begáň

                                                                                       predseda KM 

 

MaK  č.7  06. 11. 2017


Priebezny stav cerpania kreditov najdete tu 
http://mato.bart.sk

 

Sekretár  č.8  15. 11. 2017

Pozvánka

 

na zasadnutie členov VV a predsedov  odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa  24.11.2017 ( piatok ) od 15,00 hod. v areáli futbalového štadióna v Domaniži

 

 

PROGRAM :

 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      ŠTK – príprava turnaja dospelých ObFZ 2018

5.      KM – HFT mládeže ObFZ 2017/2018, výbery ObFZ- HFT ZsFZ

6.      Príprava volebnej konferencie ObFZ – volebná komisia

7.      Rôzne

8.      Záver

 

 

 

Účasť : členovia VV, predsedovia všetkých odborných komisií

 

 

 

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 

 

Obsadenie  č.16  09. 11. 2017

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ 6. LIGA - MUžI DOHRÁVKY 12.KOLA TERMÍN Papradno Košeca 12.11. o 13,30 hod. Brundza Koleno Mako Mičúc...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk