Dnes oslavuje meniny Sidónia zajtra Ján         Sobota, 23. jún 2018

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.40  21. 06. 2018

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej
časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je
potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast,
      a prípraviek MIX U11 hraných v dňoch 13. až 18. 06. 2018

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" D. Komorníka z MFS 6. liga dospelí: TJ Štart Tuchyňa - TJ Spartak Lysá
     pod Makytou;
b)  informáciu "R" M. Lamža z MFS 7. liga dospelí: TJ Jednota Lazy pod Makytou- TJ Rozvoj
     Sverepec;
c)  informáciu "R" J. Brundzu z MFS 8. liga dospelí: TJ Dynamo Orlové - TJ Mier Tŕstie;
d)  informáciu "R" M. Lamža z MFS 8. liga dospelí: FC Lumax Horovce - FK červený Kameň;
e)  informáciu "R" I. Orálka z MFS prípraviek : FK Košeca - TJ Visolaje;

3)  ŠTK upozorňuje:
a)  TJ Visolaje (prípravky) na dodržiavanie RS/B bod 3.2 pod následkom DS
b)  Pravidlá prípraviek a mladších žiakov sa nachádzajú v sekcii tlačivá a dokumenty.
c)  Termínová listina sa nachádza v sekcii tlačivá a dokumenty.


4)  Začiatok súťažného ročníka 2018/2019 bude 04.-05..08. 2018 (so/ne).

5)  Aktív ŠTK bude dňa 07. 07. 2018 (sobota) o 12,45 hod. v aule mestského
     úradu Považská Bystrica.

6)  ŠTK oznamuje:
Prihlášky FK, FO a TJ je možné podať na nový súťažný ročník 2018/2019
od 11. 06. 2018. ŠTK akceptuje len prihlášky podané cez elektronickú podateľňu
v ISSF do 26. 06. 2018 (utorok - uzávierka prihlášok o 24,00 hod.) a úhradu
nenávratného štartovného vkladu je potrebné uhradiť bankovým prevodom,
alebo poštovou poukážkou priamo na účet ObFZ PB  SK80 5600 0000 0028 2598 2001
PRIMA BANKA, VS 1012010 v zmysle RS/A bod 5.4. Kópiu dokladu o úhrade je treba
zaslať (spolu) s prihláškou do 26. 06. 2018 na sekretariát ObFZ Považská Bystrica
spolu s aktualizovaným adresárom klubu. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre
každé družstvo zvlášť. Formulár adresára bude zverejnený na stránke
www.obfzpb.sk v sekcii tlačivá a dokumenty. Dohoda  zlúčeného družstva mládeže
RS/B 3.1.3 v kategórii (dorast, žiaci, prípravka) je povinnou súčasťou prihlášky
do súťaží ObFZ PB.  Za zlúčené družstvo podáva prihlášku ten klub, pod ktorého
názvom bude spoločné družstvo v súťaži hrať.

7)  Označenie súťaží v ISSF v ObFZ Považská Bystrica:
SPORTIKA 6. liga dospelí                                               - 135,-€
7. liga dospelí                                                                - 100,-€
8. liga dospelí                                                                -   70,-€
6. liga dorast - U19 roč. narodenia od 1.1.2000 do 31.12.2003
4. liga Starší žiaci. - U15 roč. narodenia po 1.1.2004 a mladší
4. liga Mladší žiaci - U13 roč. narodenia po 1.1.2006 a mladší
Prípravka MIX - U11 roč. narodenia po 1.1.2008 do 31.12.2012
Mladšia prípravka – U10 roč. narodenia po 1.7.2009 do 31.12.2012

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 28. 06. 2018 (štvrtok) o 15,30 hod.

                                                                                                 Jaroslav Gašpárek
                                                                                                    predseda ŠTK

 

DK  č.30  20. 06. 2018

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

D146   Peter Ignácik, 1250565, Šebeštanová – 1 s.s. N podľa 37/5 (9 ŽK)

D147   Juraj Remiš, 1163854, Fan club Púchov – 2 s.s. N podľa 49/1a, 2a, 71/3a (sotenie súpera v prerušenej hre)

D148   Dušan Pavlis, 1275559, Dohňany - 2 s.s. N podľa 49/1a, 2a, 71/3a (sotenie súpera v prerušenej hre)

D149   Dominik Pilár, 1240948, Pružina – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (vylúčený po 2 ŽK)

D150   Ľubomír Rafaj, 1158314, Koš. Podhradie - 1 s.s. N podľa 37/5 (5 ŽK)

D151   Pavol Bagin, 1257033, Koš. Podhradie - 1 s.s. N podľa 37/5 (5 ŽK)

D152   Tomáš Majerík, 1150123, Horná Poruba - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (vylúčený po 2 ŽK)

D153   Jozef Körmendy, 1241708, Horná Poruba - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (vylúčený po 2 ŽK)

D154   Filip Bretschneider, 1218480, Kvašov - 1 s.s. N podľa 37/5 (5 ŽK)

D155   „D“ Viktor Gálik, 1270776, Pružina - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (vylúčený po 2 ŽK)

D156   „D“ Dominik Gábriš, 1344476, Pružina – 2 s.s. N podľa 49/1a, 2a, 71/3a (vzájomné napadnutie)

D157   „D“ Robert Ciesar, 1273761, Bolešov - 2 s.s. N podľa 49/1a, 2a, 71/3a (vzájomné napadnutie)

D158   „D“ Samuel Kanis, 1273745, Dolné Kočkovce - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (vylúčený po 2 ŽK)

D159   „D“ Adam Hofierka, 1322657, Streženice - 3 týždne N podľa 48/1c,2b, 71/3a (vulgárne okríknutie protihráča)

D160   „D“ Branislav Gaban, 1271208, Jasenica - 3 týždne N podľa 48/1c,2b, 71/3a (vulgárne okríknutie)

D161   „D“ Ján Gažo, 1377608, Tuchyňa - 1 s.s. N podľa 37/5 (5 ŽK)

 

Ostatné:

D162   FK Streženice – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (D159)  

D163   TJ Hradišťan Jasenica - pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (D160) 

           

Oznamy DK:

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/2018 napomínaný piatou žltou kartou, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2018/2019. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu sa zmení na pokutu a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné doručiť na elektronickú adresu sekretar@obfzpb.sk, najneskôr do pondelka bezprostredne predchádzajúceho víkendu, v ktorom sa začne súťažný ročník 2018/2019. Pokuta je stanovená vo výške 15,00 €.  

DK oznamuje klubom, že v zmysle čl. 17 ods. 8 a čl. 34 ods. 7 sa výkon všetkých DS uložených na časové obdobie (týždne, mesiace), ktorých dĺžka nie je viac ako 6 mesiacov, prerušuje od 20.6.2018 do piatku bezprostredne predchádzajúceho víkendu, v ktorom sa začne súťažný ročník 2018/2019.

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                       Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                               predseda DK

 

KR  č.35  22. 06. 2018

1, KR oznamuje, že zdravotná prednáška Všeobecné zásady poskytnutia prvej pomoci sa uskutoční dňa 7.7.2018 od 8,00 hod. v aule MsÚ v Považskej Bystrici. Účasť R zaradených do projektu ŠMR je povinná! KR doporučuje všetkým R, aby si svoje povinnosti zariadili tak, aby sa tejto prednášky mohli zúčastniť. Taktiež sa jej môžu zúčastniť aj R ObFZ PB pôsobiaci v súťažiach ZsFZ. 

 

2, Náhradné fyzické previerky sa uskutočnia v mesiaci august, presný termín a miesto bude včas oznámené.

 

3, KR odporučila VV ObFZ PB na schválenie nominačnú listinu R pre súťažný ročník 2018/2019.

 

4, Žiadame R, aby dôsledne sledovali ÚS všetkých komisií ObFZ počas dovolenkového obdobia.

 

5, Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy: 

 

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

 

Ospravedlnenie: 10 dní pred MFS 

 

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať, okrem vážnych životných situácií!!!  

 

                                                                        Ing. Peter Kvaššay

                                                                                 predseda KR

 

KDZ  č.2  02. 01. 2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TMK  č.5  28. 02. 2018

1. Vzhľadom na nízky počet prihlásených účastníkov školenia ObFZ Považská         

     Bystrica, s pôvodne plánovaným začiatkom 4.3.2018 a neobsadenú funkciu       

     predsedu TMK,sa toto odkladá.

 

2. Náhradný termín školenia bude zverejnený formou ÚS TMK ObFZ a prostredníctvom

    médií. 

 

                                                                                             sekretár ObFZ 

 

KM  č.26  15. 03. 2018

1. KM vyhodnotila účasť výberu ObFZ v kategórii prípravky - roč. 2007 a ml., dňa 

    10.3.2018 v Přerove.

 

     V I. turnaji dopoludnia výber ObFZ I. získal 1. miesto.

     V II. turnaji popoludní výber ObFZ II, obsadil 3. miesto.

 

    KM vyslovuje poďakovanie futbalovým klubom, ktorých hráči reprezentovali

    ObFZ Považská Bystrica : TJ Partizán Domaniža, TJ Družstevník Šebešťanová,

    FK Košeca,ŠK fcf Púchov, TJ Cementárenň Ladce. 

 

2. KM upozorňuje hráčov, ktorí reprezentovali  ObFZ vo výbere, prípadne aj hráčov

   z iných FK, ktorí majú záujem zúčastniť sa Letného futbalového kempu OFS     

   Přerov pre vekové kategórie U 10 až U 13, v termíne od 15.7 - 20.7.2018 aby sa

   prihlásili na : sekretar@obfzpb.sk  do konca marca 2018.

 

  Kemp sa uskutoční v areále SK Rusava - Penzion u Ráztoky.

 

  Bližšie informácie :TU

 

                                                                                                Kamil Begáň

                                                                                                predseda KM 

 

 

MaK  č.10  08. 06. 2018

Registračné preukazy členov SFZ
 

Na základe oznámenia helpdesku ISSF o konci platnosti RP (tréneri, rozhodcovia, delegáti, individuálni členovia a pod.) žiadam všetkých, ktorí majú záujem o objednanie cez matriku ObFZ,
aby uhradili poplatok za vystavenie RP - 5€ - na účet ObFZ alebo v hotovosti na sekretariáte ObFZ.
 
č.účtu :  SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA

 

Sekretár  č.28  08. 06. 2018

 
 
 
Ocenenie jubilantov ObFZ 2018
 
Žiadame všetkých zástupcov klubov aby na sekretariát ObFZ nahlásili jubilantov, ktorí budú ocenení na konferencii resp. aktíve ObFZ 7/2018. 
 
sekretar@obfzpb.sk 
 

 

Obsadenie  č.34  08. 06. 2018

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ 6. LIGA - MUžI 26.KOLO 17.06.2018 O 17,00 HOD. Košecké Podhradie Horná Poruba Meluch Jandušík Cabaj ...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk