Dnes oslavuje meniny Sergej zajtra Alojzia         Pondelok, 22. október 2018

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.15  19. 10. 2018

ŠTK ObFZ PB žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF
a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže (predseda ŠTK).

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1) ŠTK schvaľuje výsledky MFS: SPORTIKA 6. liga, 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast, 4. liga SŽ JUH, SEVER a mladšej prípravky U10 hraných v dňoch 11. 10. až 14. 10. 2018.     

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)   informáciu "R" M. Lamža  z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: Udiča - H. Poruba
b)   informáciu "R" R. Hriadela z MFS 8. liga dospelí: D. Breznica - Č. Kameň
c)   informáciu "R" J. Juríčka z MFS 8. liga dospelí: Prejta - N. Dubnica

3)  ŠTK súhlasí s odohraním:
a)  6. liga dorast 10. kolo: TJ Tatran Horovce -  FK Slovan Bolešov dňa
      19. 10. 2018 (piatok) o 15,30 hod. Vzájomná dohoda. SP čl. 36 bod 2.
      "KR" zabezpečí R. RP TJ Tatran Horovce 5,-€.
b)  4. liga SŽ sk. JUH 10. kolo: TJ Tatran Horovce -  TJ Slovan Dolné Kočkovce
      dňa 21. 10. 2018 (nedeľa) o 10,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
      RP TJ Tatran Horovce 5,-€.

4)  ŠTK kontumuje:
a)  na základe SP čl. 82 bod 1/g MFS SPORTIKA  6. liga dospelí 11. kolo:
     TJ Hradišťan Jasenica - TJ Slovan Dolná Mariková a podľa SP čl. 11 bod 3
     priznáva 3 body a skóre 5:0 (výsledok dosiahnutí na ihrisku) v prospech
     TJ Hradišťan Jasenica
b)  na základe SP čl. 52/d a SP čl. 82 bod 1/f  MFS   8. liga dospelí 8. kolo:
     ŠK fan club Púchov - TJ Dynamo Orlové a podľa SP čl. 11 bod 2
     priznáva 3 body a skóre 3:0  v prospech ŠK fan club Púchov

5)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)   TJ Slovan Dolná Mariková pre porušenie RS/A bod 5.7 podľa RS/B bod 10.1.12
b)  TJ Dynamo Orlové podľa RS/B bod 10.1.8 

6)  ŠTK upozorňuje:
a)  Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný
      doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže
     (SP  čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP  čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP  čl. 82/f a čl. 11).
b)  dôrazne všetkých rozhodcov a organizátorov MFS, že MFS nie je možné zahájiť bez prítomnosti hlavného usporiadateľa. Ten musí byť uvedený aj v zápise o stretnutí, hlavný usporiadateľ je zodpovedný za organizáciu celého stretnutia.
      V prípade porušenia bude ŠTK postupovať v súlade so SP/PF/RS a vyvodí
      príslušné sankcie voči klubu aj R

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 24. 10. 2018 (streda) o 15,30 hod.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Jaroslav Gašpárek
                                                                               predseda ŠTK

 

DK  č.12  19. 10. 2018

 

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U59     Roman Jeleník, 1270482, Papradno – 1 s.s. N podľa 37/5 (5 ŽK)

U60     Martin Furdzo 1269321 Udiča - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)      

U61     „Ž“ Oliver Luliak, 1321530, Lazy – 2 s.s. N podľa 48/1c, 2b, 71/3a, 39 (vulgárne okríknutie R)

U62     Martin Mozolík, 1258078, Košeca – 1 s.s. N podľa 45/1,2a, 71/3a (stiahnutie súpera v gólovej príležitosti)

U63     Miloš Šesták, 1249624, Streženice – 2 s.s. N podľa 49/1a,2a, 71/3a (sotenie súpera v prerušenej hre)

U64     Tomáš Majerík 1150123 Horná Poruba - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U65     Ľuboš Magerčiak, 1148282, Valašské Příkazy – 1 mesiac N podľa 53/1,2b, 71/3e od 30.3.2019 (neoprávnený štart)

 

Ostatné:

U66     Marián Pavlík, 1091885, Orlové – zákaz výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac N podľa 53/3b, 71/3e od 19.4.2019 (U 65) 

U67     TJ Dynamo Orlové – pokuta 70,-€ podľa 12, 53, RS/B 10.1.8 (U 65) 

U68     TJ Jednota Lazy pod Makytou – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U61)

U69     TJ Slovan Dolná Mariková – pokuta 50,-€ podľa 12, 64/1a, 64/5, 71/3a,e, RS/B 10.1.12 (nedohratie zápasu dospelých, nenahlásenie zranených)

U70     Martin Mikulec, Orlové - zákaz výkonu funkcie VD na 1 mesiac N podľa 53/3b, 71/3e od 19.4.2019 (U 65) 

 

Oznamy DK:

Žiadosť Peter Pagáč – zamieta sa, disciplinárna sankcia na dolnej hranici sadzby.

 

DK upozorňuje funkcionárov a delegované osoby na znenie Rozpisu súťaží (RS/B 11.8) - FK, FO a delegované osoby sú povinné zasielať písomnú správu na DK ku každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním majstrovských a priateľských stretnutí najneskôr do 48 hodín od začiatku predmetného stretnutia, najmä ak okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku (napr. ohľadom hrubého nešportového správania sa divákov a realizačných tímov, fyzických napadnutí, neoprávneného štartu, atď...)

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať. V rámci internej smernice DK ObFZ PB je možné podmienečne upustiť len od takej sankcie, ktorá je vyššia od dolnej hranice sadzby uvedenej v disciplinárnom poriadku.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK


 

 

KR  č.14  18. 10. 2018

Ospravedlnení: 

20.10. - M. Mihálik; 20.10. aj 21.10. - Orálek, Mrocek, Kapila; 21.10. do 13,00 hod. - Proč, Ďuriš;

soboty do konca jesennej časti - Hriadel; soboty a pracovné dni - Migát, Mako; do konca jesennej časti - M. Pecuš, Brundza; do konca ročníka 2018/2019 - Folučka.

 

Pochvaly na R doručené cez ISSF:

TJ Štart Tuchyňa na R Gago, Sklenár v MFS Sportika 6. ligy, 11. kola, Bolešov - Tuchyňa.

 

1, KR upozorňuje R, aby si prekontrolovali miesto a UHČ stretnutia, na ktoré sú delegovaní a zároveň upozorňuje R na dodržiavanie príchodu minimálne 45. min pred začiatkom stretnutia (pokiaľ nemá R predzápas na inom mieste) !

 

2, Doporučujeme R, aby sa deň pred stretnutím telefonicky kontaktovali so svojimi AR príp. DZ a vzájomne sa informovali o mieste a UHČ stretnutia.

 

3, KR upozorňuje R na dôsledné vyplňovanie údajov v Zápise o stretnutí - HU, VM, videotechnik a ak nie sú uvedené osoby nahraté v ISSF, R je povinný uviesť ich v Zápise o stretnutí, v časti Záznam rozhodcu ! V prípade opakovania sa nedostatkov bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R.

 

4, KR berie na vedomie informáciu od R Orálka ohľadom jeho neúčasti na MFS dňa 14.10.2018 z dôvodu návštevy LSPP, bez prijatia ďaľších opatrení.

 

5, Z dôvodu nízkeho počtu rozhodcov žiadame všetky futbalové kluby, funkcionárov, hráčov, rozhodcov a ostatných priaznivcov futbalu o súčinnosť pri získavaní nových záujemcov o rozhodcovskú činnosť. Ich zaškolenie zabezpečí KR. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na doleuvedené mailové adresy prípadne volať na sekretariát ObFZ: 0915 764 565. 

 

6, Žiadame R, aby si pred stretnutím prekontrolovali plán MFS podľa obsadenia a v prípade nejasností alebo dvojitej delegácie ihneď kontaktovali členov KR zodpovedných za ISSF: F. Ondráša alebo L. Pavlačkovú. 

  

7, Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy: 

 

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

 

Ospravedlnenie: 10 dní pred MFS 

 

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať, okrem vážnych životných situácií!!!  

 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 25.10.2018. 

 

                                                                         Ing. Peter Kvaššay

                                                                                  predseda KR

 

KDZ  č.1  04. 10. 2018

Licenčný seminár „A“, DZ ZsFZ sa uskutoční v termíne 24-25.11. 2018

 

Licenčný seminár „A“, DZ ObFZ s uskutoční v termíne 1-2.12.2018.

 

Žiadam sekretariáty ObFZ aby do 10.11. nahlásili na e-mail: edochal@centrum.sk

záujemcov o obhajobu licencie prípadne nových DZ.

 

Záväzná prihláška na licenčné vzdelávanie športového odborníka a potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky delegáta sú zavesené na stránke SFZ.

 

Miesto s programom seminára bude oznámené pozvánkou. 

 

TMK  č.6  18. 10. 2018


SEMINÁR TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE

 – Považská Bystrica 2018

 

KM  č.5  16. 10. 2018

1. Dňa 16.10.2018 sa zrazu nominovaných hráčov na štadióne MŠK Považská Bystrica

    - starší žiaci - ročník 2005 a ml. zúčastnilo 6 hráčov, 4 hráči boli ospravedlnení. 

 

2. Ďalší zraz bude v pondelok 29.10.2018 o 16,45 hod. na štadióne MŠK Pov. Bystrica. 

   

    V prípade neúčasti bude hráčovi zastavená činnost na 1 súťažné stretnutie v 

    jarnej časti súťažného ročníka podľa súťažného poriadku.

 

 

                                                                                                Mgr.  Kamil Begáň 

                                                                                                predseda KM ObFZ 

 

MaK  č.2  23. 08. 2018

Výzva na adresovanie podnetov na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ.

 

Termín na adresovanie podnetov na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ je do 31. októbra 2018, zasielajte na : sekretar@obfzpb.sk

 

 

 

Sekretár  č.6  12. 10. 2018

 

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 5.10.2018 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Haladej, Sluk, Šimáček, Kramlík

 

 

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Správa predsedu ObFZ a predsedov odborných komisií

5.      Schválenie doplnku Rozpisu súťaží ObFZ 2018/2019

6.      Schválenie ocenení

7.      Rôzne

8.      Záver

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol na návrh predsedu ObFZ doplnený o bod č. 6 – Schválenie ocenení - schválený.

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 29/72018 – 31/7/2018 splnené.

 

K bodu č. 4  - informácie zo zasadnutia VV ZsFZ (dotácie SFZ-program HatTrick, doplnenie listiny R talentov, videozáznamy MFS – úložisko na internete, e-shop SFZ, termíny zimných halových turnajov ZsFZ)

Predsedovia ŠTK, DK, KR a revíznej komisie podali ústne informácie o činnosti komisií a priebehu súťaží ObFZ.

 

K bodu č. 5 – Doplnok Rozpisu súťaží ObFZ 2018/2019 – 5. Hospodárske náležitosti – predložený na pripomienkovanie. Predseda ObFZ prerokuje s ekonómkou ObFZ položku servisné poplatky klubov za vedenie účtovníctva – odmeňovanie delegovaných osôb – na základe zberných faktúr SFZ generovaných mesačne v ISSF.

 

Hlasovanie : 5 – 0 -0

 

 

 

K bodu č. 6 – Návrh na ocenenie pri príležitosti životného jubilea :

 

Bronzový odznak SFZ na návrh predsedu ObFZ p. Panáka  :                 

                                                 Ing. Radomír Sluk – 50. rokov

                                                 Karol Janas – 70. Rokov

 na návrh člena VV p. Kvaššaya  : Ľubomír Kučík – 50. Rokov

                                                           Miroslav Baránek – 50. Rokov

 

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

K bodu č. 7 - informácia o konaní seminára trénerov ObFZ – november 2018.

 

K bodu č. 8 – Zasadnutie ukončil predseda ObFZ.

 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 32/10/2018 poveruje predsedu ObFZ p. Panáka prerokovaním a predložením návrhu servisných poplatkov klubov podľa bodu č.5.

 

 Z : predseda ObFZ, ekonóm a sekretár ObFZ          T : nasledovné zasadnutie VV ObFZ

 

 

V Považskej Bystrici, 5.10.2018

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

                                                                                                                 

 

 


 

 

Obsadenie  č.13  18. 10. 2018

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ SPORTIKA 6. LIGA - MUžI 13.KOLO 28.10.2018 O 14,00 HOD. Udiča Košecké Podhradie Meluch Hriadel Bolešov Lys&aacut...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk