Dnes oslavuje meniny Vincent zajtra Zora         Nedeľa, 21. január 2018

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.23  15. 01. 2018

1) ŠTK ďakuje v mene ObFZ Považská Bystrica všetkým účastníkom halového
turnaja dospelých o putovný pohár ObFZ Považská Bystrica, ktorého organizátorom
bol ObFZ Považská Bystrica  - hráčom, funkcionárom, divákom, rozhodcom,
organizátorom a všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do dobre a slušne zvládnutej
organizácie turnaja.

Konečné poradie na prvých troch miestach:  1)  FK Partizán Prečín
                                                                             2)  TJ Partizán Domaniža
                                                                             3)  TJ Tatran Cementáreň Ladce

Najlepší strelec:  GAJDOŠÍK Ľuboš  ( FK Partizán Prečín) 10 gólov

2)  ŠTK oznamuje zmenu v adresári futbalového klubu: TJ Visolaje
a)   Predseda klubu: Ing: Ján Palkech ml.,  Visolaje 309   018 61
      Telefón: 0902 614 185, e - mail: janpa2@centrum.sk,
b)   Klubový ISSF manažér: Zdeno Kanis
      Telefón: 0903 522 464, e - mail: kanis.zdenko@gmail.com


                                                                    
                                                                                 Jaroslav Gašpárek                                                                         
                                                                                     predseda  ŠTK   

 

DK  č.17  01. 12. 2017

Ostatné DS:

D56     TJ Tatran Horovce – pokuta 200,-€ podľa 12, 64/1a, 64/5, 71/3e, RS/A 5.5         

 

Oznamy DK:

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                     Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                             predseda DK

 

 

KR  č.18  14. 12. 2017

KR želá všetkým rozhodcom, delegátom, funkcionárom a hráčom krásne prežitie vianočných sviatkov a do nového roka 2018 veľa osobných a športových úspechov.

 

KDZ  č.2  02. 01. 2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TMK  č.4  17. 01. 2018

TMK ObFZ oznamuje, že v roku 2018 sa otvára školenie trénerov ObFZ I. stupeň -

UEFA Grassroots C s poplatkom 80€,

Školenie sa uskutoční v 7. tich častiach v počte 66 hodín.

 

Bez nových preukazov I. stupňa a licencií UEFA Grassroots C nemôžu tréneri absolvovať vyššie školenie trénerov EURO "B", ktoré organizuje TMK ZsFZ.

 

So sebou si treba priniesť 2xfoto 2,0 - 2,5 cm, účastnícky poplatok sa hradí na mieste školenia.

 

Školenie sa uskutoční v mesiacoch február - marec 2018

v budove SOŚ - S v Považskej Bystrici (pri futbalovom štadióne) učebňa č. 15 vzdelávacie stredisko.

 

Záujemcovia sa nahlásia písomne na : janbuki@zoznam.sk

                                                              sekretar@obfzpb.sk

 

do 28.2.2018 

 

Požadovaný počet uchádzačov : min. 14 max. 24.

 

V prípade nižšieho počtu prihlásených sa školenie neuskutoční.

 

Viac informácii TU 

 

                                                                               Ján Bukový

                                                                               predseda TMK 

 

 

 

 

KM  č.19  15. 01. 2018

1. KM prejednala organizáciu HFT v kategórii dorastu, ktorý sa odohrá dňa 28.1.2018 - nedeľa - v Športovej hale MŠK Považská Bystrica.

Kluby prihlásené v čase uzávierky - 15.1.2018 : 
 

TJ Strážov Pružina, TJ Hradišťan Jasenica, TJ Slovan Dolné Kočkovce, FK Streženice, ŠK Dohňany, TJ Plevník-Drienové

  
 
 Propozície turnaja TU                                        Rozlosovanie turnaja TU 
 
Súpiska hráčov družstva TU 
 
Informácie : Kamil Begáň 0903/470 970   kamko831@azet.sk
                    Viera Petríková 0915/764 565  sekretar@obfzpb.sk
 
 
                                                                                   Kamil Begáň
                                                                                   predseda KM 

 

MaK  č.7  06. 11. 2017


Priebezny stav cerpania kreditov najdete tu 
http://mato.bart.sk

 

Sekretár  č.16  19. 01. 2018

Pozvánka

 

 

na zasadnutie členov VV a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa 1.2.2018 ( štvrtok ) o 16,30 hod. v Považskej Bystrici.

 

PROGRAM : 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení  

4.      Správa predsedu ObFZ

5.      Voľba predsedu TMK ObFZ

6.      Schválenie členov odborných komisií

7.      Plán zasadnutí VV ObFZ 2018

8.      HFT mládeže ObFZ 2018 - informácia

9.      Hospodárenie a rozpočet  ObFZ na rok 2018

10.  Rôzne

 

 

Účasť : členovia VV,  predsedovia odborných komisií

 

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.r.

            sekretár ObFZ                                         predseda  ObFZ

 

Obsadenie  č.17  08. 01. 2018

Obsadenie halového turnaja dospelých ObFZ PB - VŠH Púchov, 13.01.2018 príchod R do haly 8,30 hod. Cabaj, D. Janček, Ďurčo, Fúrik, Galbavý, Meluch príchod R do hal...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk