Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Nedeľa, 22. september 2019

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.12  19. 09. 2019

ŠTK ObFZ oznamuje, že v zmysle nového znenia PF 2019-20 (od 1.7.2019
vo všetkých súťažiach) môžu byť potrestaní disciplinárnou sankciou
(to znamená: verbálne napomenutí, alebo potrestaní udelením ŽK alebo ČK
podľa závažnosti priestupku a zoznamu priestupkov uvedených v Pravidlách
futbalu) aj členovia realizačných tímov. Za člena realizačného tímu sa
považuje osoba, ktorá je uvedená v zápise o stretnutí ako člen realizačného
tímu sediaci na lavičke náhradníkov (tréner, asistent trénera, vedúci mužstva,
lekár a masér).
Z tohto dôvodu ŠTK nariaďuje, aby členovia realizačných
tímov boli riadne označení visačkami.
"Názov klubu, meno a priezvisko, funkcia vykonávateľná
v realizačnom tíme".

Visačky pre všetky kluby boli  rozhodnutím VV zaobstarané ObFZ PB a kluby si ich mohli vyzdvihnúť od 28. 08. 2019 na sekretariáte ObFZ Považská Bystrica.

ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody (žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6. a 7. ligy dospelých, 6. ligy dorastu, 4. ligy SŽ sk. SEVER a JUH, 4. ligy MLŽ, prípraviek MIX U11 a U09 hraných v dňoch 11. až 17. 09. 2019 
      
2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" B. Mihálika z MFS  6. liga dorast: D. Kočkovce - Pružina
b)  informáciu "R" F. Kováča z MFS 6. liga dorast: Hr. Lednica - Sverepec
c)  námietku FK Streženice voči štartu hráča "H": FK Streženice - TJ žiar Papradno
d)  žiadosť ŠK fan - club Púchov o doplnenie zranenie hráča do zápisu o stretnutí
e)  vyjadrenie sa  TJ Žiar Papradno k MFS: FK Streženice - TJ Žiar Papradno

3)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS:   
     4. liga SŽ sk. JUH:
a)  5. kolo: MFK Ilava - FK Nová Dubnica dňa 17. 09. 2019 (utorok) o 17,00 hod. 
      Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
b)  5. kolo: TJ Tatran Horovce - FK Košeca dňa 26. 09. 2019 (štvrtok) o 16,00 hod. 
      Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.   
     4. liga SŽ sk. SEVER:
c)  6. kolo: TJ Slovan Dolná Mariková - TJ Partizán Prečín dňa 22. 09. 2019
     (nedeľa) o 12,45 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
d)  8. kolo: TJ Strážov Pružina - TJ Slovan Dolná Mariková dňa 06. 10. 2019   
     (nedeľa) o 10,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.              
     Prípravky MIX U11 sk. B:
e)  5. a 10. kolo: ŠK LR Crystal - FK Slovan Bolešov dňa 26. 09. 2019 (štvrtok)
     16,30 a 17,30 hod. na HP v Bolešove. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
     Prípravky MIX U11 sk. D:
f)  4. a 9. kolo: TJ Rozvoj Sverepec - TJ Plevník Drienové  dňa 24. 09. 2019
      (utorok) o 16,30 a 17,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

4)  ŠTK kontumuje:
a)  na základe SP čl. 82 bod 1/g MFS  7. liga dospelí sk. JUH 5. kolo: TJ Družstevník
     Kolačín - FK Slovan Kameničany podľa SP čl. 11 bod 3  priznáva 3 body
     a skóre 8:0 (výsledok dosiahnutý na ihrisku) v prospech TJ Družstevník Kolačín
b)  na základe SP čl. 82 bod 1/f MFS 6. liga dorast 6. kolo: TJ Spartak Kvašov
     - FK Streženice a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech
     FK Streženice    ?

5)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)  TJ Slovan Kameničany pre porušenie RS/A bod 5.7 podľa RS/B bod 10.1.12
b)  TJ Spartak Kvašov pre porušenie SP čl. 82 bod 1/f podľa RS/B bod 10.1.8 

6)  ŠTK upozorňuje:
TJ Slovan Dolné Kočkovce (dorast) na dodržiavanie RS/B bod 3.2 pod následkom DS

7)  Námietka FK Streženice voči štartu hráča TJ Žiar Papradno je neopodstatnená,
     nejedná sa o neoprávnený štart. Nemietaný hráč bol uvedený v zápise o stretnutí.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 25. 09. 2019 (streda) o 15,30 hod.                                                                                                                                                                
                                                                                        Jaroslav Gašpárek
                                                                                           predseda ŠTK

 

DK  č.8  18. 09. 2019

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U41     „D“ Jakub Marienka, 1276985, Horná Poruba – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U42     Patrik Štefanec, 1220782, Fan club Púchov - 4 týždne N podľa 48/1c, 2b, 71/3a (vulgárne okríknutie R)

 

Ostatné DS:

U43     Fan club Púchov – pokuta 20,-€ podľa 12, 48/4 (U42)

U44     TJ Slovan Kameničany - pokuta 30,-€ podľa 12, 64/1b, 64/5, RS/A 5.7, 71/3a,e (nedohratie súťažného stretnutia dospelých)

 

Oznamy DK:

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie disciplinárnej komisie bude dňa 25.9. 2019 (streda) 15:30 hod.

 

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

KR  č.10  20. 09. 2019

Ospravedlnení: 

Vojtík 19.9. - 24.9., Koleno 21. - 22.9., Sklenár 21.-22.9., Hriadeľ 22.9., Škrovánek 21.9.

Pochvala na R:

FK Vrchteplá na R Pastorka v MFS 7. ligy sever  FC Púchov - Vrchteplá

Sťažnosť na výkon R:

FC Púchov na R Mihálika B. v MFS 7. ligy sever Praznov - FC Púchov 

 

 1. KR doporučuje R stretnutia, aby si pred MZ vytlačili zápasovú súpisku, na základe ktorej R,AR skontrolujú dátum narodenia hráčov a v prípade štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii aj jeho ostaršenie. Pri mládežníckych kategóriách doporučuje KR vytlačiť súpisku v 2 kópiách, aby kapitáni mohli vykonať konfrontáciu.

 2. KR žiada R o dôslednú kontrolu členov RT a ich označenie visačkami na lavičke náhradníkov, na každom MFS. Splnenie povinnosti, aby členovia na LN boli označení visačkami uvedie R stretnutia do Poznámky rozhodcu. Na LN môžu byť počas stretnutia len tí, ktorí sú uvedení v Zápise o stretnutí. Udelenie ŽK/ČK pre trénera, príp. člena RT zapíše R stretnutia do Poznámky rozhodcu.

 3. KR oznamuje, že ak je v Obsadení uvedený Odd R, znamená to, že na MFS nie je delegovaný rozhodca a stretnutie bude rozhodovať oddielový rozhodca v zmysle SP čl. 75 ods. 2. 

 4. Hlasovaním Per rollam členmi VV boli na NL R ObFZ doplnení noví R:
  Hikel Juraj, Dubnica n. V., tel.: 0910 330 574,                                                      Danihel Adrián, Moštenec, tel.: 0911 125 111.

 5. KR berie na vedomie dodatočné ospravedlnenie R Škrovánka zo dňa 21.9.2019, bez prijatia ďalších opatrení.

 6. KR upozorňuje R na dôslednú kontrolu naplánovaných zápasov na svojom ISSF konte.

 7. KR vykonala pohovor s R Mihálikom B. bez prijatia ďalších opatrení.

 

Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk;kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

 

Ospravedlnenie 10 dní pred MFS.

 

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

 

                                                                     Ing. Peter Kvaššay – predseda

 

KDZ  č.3  24. 05. 2019

Vážený zástupca klubu,
 
v mene KR si Vás dovoľujem osloviť s  prosbou o pomoc pri hľadaní nových záujemcov, ktorí by mali záujem o činnosť rozhodcu v ObFZ. Ako Ste si všimli, počet aktívnych rozhodcov nám klesá, pribúdajú stretnutia, ktoré musia rozhodovať oddieloví rozhodcovia - laici. Osobne som sa snažil oslovovať študentov na stredných školách a žiakov 9. ročníka na základných školách v Považskej Bystrici, formou plagátu sme sa snažili hľadať záujemcov aj pomocou sociálnych sietí, žiaľ bezúspešne.
Možno viete vo svojom okolí o niekom, čo mu zdravotný stav nedovoľuje pokračovať v úlohe aktívneho futbalistu, ale futbal má rád.
Blíži sa koniec súťaží, ktoré sme sa snažili s námahou preobsadiť rozhodcami ObFZ, ale aj pomocou rozhodcov ZsFZ a SFZ, pričom je faktom, že niektoré družstvá sa odhlásili, čím znížili počet stretnutí v danom kole. Nevieme koľko rozhodcov bude pokračovať v činnosti naďalej, klesajúci počet R je však pre nás mementom, ako ďalej s počtom a obsadzovaním R v novom súťažnom ročníku.
Ako KR vieme potenciálnych záujmecov počas letnej prestávky odborne zaškoliť a postupne ich pripraviť  do jesennej časti ročníka 2019/2020. Určite je pre futbalové stretnutie lepšie, ak v ňom rozhodujú 2 príp. 3 rozhodcovia. 
Verím, že sa s mojou prosbou budete vo Vašom klube zaoberať, príp. mi pošlete Vaše možné riešenia -  návrhy tohto problému, za čo vám budem vďačný.

--

S pozdravom
                           Ing. Peter Kvaššay - predseda KR ObFZ 

 

TMK  č.13  17. 09. 2019

 Predseda TMK - p. Dušan KRAMLÍK :

tel. 0907/896 697

 

KM  č.1  18. 09. 2019

Termínovník zrazov výberov ObFZ Považská Bystrica - v rámci PPT projektu. 
SŽ a Ml.žiaci : 
Ladce - 23.9., 7.10., 21.10., 4.11.
 
Prípravky : 
predbežné termíny - 1.10 .v Horovciach 16,30 hod. 
                  2.10.v Beluši 16,00 hod. 
                  3.10. v PB.16,30 hod.  Rozdelenie trénerov :  SŽ- p. MIŠOVEC    Kolačín                        p. LOUŽECKÝ   Púchov                        p. BALÁŽ      Ladce                        p. LENČÉŠ     D. Maríkova                    Prípravky - p.JANÍČEK      Horovce                                p. BALÁŽ      Ladce                                p. VETEŠKA    Lysá p/Makytou                                p. HROMADÍK   Jasenica                                p. SOLÍK      P.Bystrica
 
                                                 Stanislav Solík
                                                 predseda KM 

 

MaK  č.6  19. 08. 2019

 

 RaPP novela 2019 konsolidované znenie

 

https://docs.google.com/document/d/16t3LlSIhUK_pJBJReyPtjNtSpF4YhvlA/edit

 

Sekretár  č.4  19. 08. 2019

                          

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 12.8.2019 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Branislav Bodorík, Radomír Sluk, Dušan Kramlík,

                                             Peter Dvorščík

 

P R O G R A M   :

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Správa predsedu TMK – školenie trénerov ObFZ 2019

6.      Rôzne

7.      Záver

     

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol hlasovaním schválený.

Hlasovanie : 6 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 29-31/7/2019  splnené.

 

K bodu č. 4  - Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: 
https://www.futbalsfz.sk/section/3734
 Martin Ivanko
Projektový manažér | Project Manager
Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: + 421 907 287 499
martin.ivanko@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk
K bodu č. 5 –  Predseda TMK p. Kramlík sa zo zasadnutia ospravedlnil, 
písomne podal informáciu : Po konzultácii so zástupcami SFZ mi bolo oznámené 
že začiatok školenia je naplánovaný na september sle najskôr musí prísť k dohode so zástupcami 
OBFZ Trencin keďže školenia majú byt spojené.

 K 12.8.2019 bolo na sekretariát ObFZ prihlásených 33 záujemcov (zverejnené na stránke ObFZ) Max. počet účastníkov školenia je 24.

 

p. Kvaššay Miroslav kontaktuje predsedu TMK aby organizáciu školenia v spolupráci s zo SFZ neodkladne riešil.

 

 

K bodu č. 6 – predseda ŠTK informoval o nariadení : členovia realizačných tímov družstiev v MFS by mali byť označení z dôvodu zmien v pravidlách futbalu, aby ich rozhodcovia vedeli identifikovať. Na základe zmien a doplnkov v pravidlách futbalu môžu byť oficiálne potrestaní ŽK a alebo ČK.

 

 

K bodu č. 7 – Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák. 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 32/8/2019 VV ObFZ ukladá opätovne rozposlať na kluby ObFZ výzvu SFZ na predkladanie žiadostí podľa bodu 4 tejto zápisnice.

 

                       Z : sekretár ObFZ                                            T : 13.8.2019

 

UZN. 33/8/2019 VV ObFZ ukladá objednať označenia (visačky) pre kluby ObFZ Považská Bystrica v počte 6 pre každý klub. 47 x 6 = 282 ks

 

 

V Považskej Bystrici, 12.8.2019

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

Obsadenie  č.10  20. 09. 2019

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ SPORTIKA 6. LIGA MUžI 9.KOLO 29.09.2019 O 15,30 HOD. Tuchyňa Košecké Podhradie R Petrušek Bolešov Lys&aac...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk