Dnes oslavuje meniny Edita zajtra Cyprián         Utorok, 26. september 2017

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.11  20. 09. 2017

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu,
(okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej
časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev
je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)   ŠTK schvaľuje
výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelých, 4. liga SŽ sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ a prípravky MIX - U11 hraných v dňoch 14. až 17. 09.2017

2)   ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" P. Zvaka z MFS 6. liga dospelí: TJ Slovan Košecké Podhradie
     - TJ Spartak Lysá pod Makytou;
b)  informáciu "R" P. Rojka z MFS 7. liga dospelí: TJ Skaličan Praznov - TJ Visolaje;
c)  informáciu "R" M. Maka z MFS 7. liga dospelí: TJ Družstevník Dolná Breznica
     - TJ Družstevník Kolačín;
d)  informáciu "R" M. Lamža z MFS 7. liga dospelí: TJ Považan Podvažie - TJ Rozvoj
      Sverepec;
e)  informáciu "R" P. Buriana z MFS 7. liga dospelí: TJ Považan Pruské - TJ Jednota
     Lazy pod Makytou;
f)  informáciu "R" M. Galbavého z MFS 6. liga dorast: FK Streženice - FC Lumax Horovce;
g) informáciu "R" R. Melucha z MFS 4. liga SŽ sk. JUH: ŠK Dohňany -  TJ Vápeč Horná Poruba;
h)  informáciu "R" R. Petruška z MFS 4. liga MLŽ: TJ Tatran Horovce -  TJ Družstevník Kolačín;
i)  informáciu "R" P. Folučku z MFS 4. liga MLŽ: TJ Skaličan Praznov - MFK Ilava;
j)  informáciu "R" P. Rojka z dvojzápasu prípraviek MIX U11: TJ Rozvoj Sverepec
     - TJ Slovan Brvnište;

3)  ŠTK kontumuje:
a)  na základe SP čl. 52 bod d a čl. 82 bod 1/f kontumuje MFS 6. liga dorast
      2. kolo:
FK Streženice - FC Lumax Horovce  a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva
       3 body a skóre 3:0 v prospech FK Streženice.

b)  na základe SP čl. 82 bod 1/b kontumuje MFS 4. liga MLŽ 4. kolo: TJ Skaličan
      Praznov - MFK Ilava a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 
       v prospech TJ Skaličan Praznov.

4)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)  FC Lumax Horovce (dorast) podľa RS/B bod 10.1.8
b)  MFK Ilava (MLŽ) podľa RS/B bod 10.1.3
c)  vedúceho a trénera FC Lumax Horovce: Ľubomír Pavliš

5)  ŠTK súhlasí:
a) 
s odohraním MFS 6. liga dospelí 6. kolo: FK Košeca - FK Slovan Bolešov
     dňa 27. 09. 2017 (streda) o 15,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

b)  s odohraním MFS 6. liga dospelí  6. kolo: TJ Slovan Dolné Kočkovce - TJ Štart
      Tuchyňa dňa 29. 09. 2017 (piatok) o 16,00 hod. Vzájomná dohoda.
      "KR" zabezpečí R.

c)  s odohraním MFS 7. liga dospelí 6. kolo: TJ Považan Pruské - TJ Jednota Lazy
      pod Makytou dňa 01. 11. 2017 (streda) o 10,00 hod. Vzájomná dohoda.
      "KR" zabezpečí R.

d)  s odohraním MFS 7. liga dospelí 6. kolo: ŠK Dohňany - TJ Družstevník
      Šebešťanová dňa 01. 11. 2017 (streda) o 10,30 hod. Vzájomná dohoda.
      "KR" zabezpečí R.

e)  s odohraním MFS 8. liga dospelí 4. kolo: TJ Hradčan Lednica - TJ Horec Bodiná
      dňa 29. 10. 2017 (nedeľa) o 14,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

f)  s odohraním MFS 8. liga dospelí 4. kolo: TJ Mier Tŕstie - TJ Partizán Vrchteplá
      dňa 29. 10. 2017 (nedeľa) o 14,00 hod. Vzájomná dohoda . "KR" zabezpečí R.

g)  s odohraním MFS 8. liga dospelí 4. kolo: TJ Dynamo Orlové - TJ Nové Považie
      Prejta dňa 29. 10. 2017 (nedeľa) o 14,00 hod. Vzájomná dohoda.
      "KR" zabezpečí R.

h)  s odohraním MFS 6. liga dorast 4. kolo: FK Streženice - TJ Hradišťan Jasenica 
      dňa 30. 09. 2017 (sobota) o 15,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
      RP TJ Hradišťan Jasenica 5,- €.

i)  s odohraním MFS 4. liga SŽ sk . JUH 4. kolo: TJ Kovo Beluša - TJ Tatran Cementáreň Ladce dňa 21. 09. 2017 (štvrtok) o 16,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

j)  s odohraním MFS 4. liga SŽ sk. JUH 4. kolo: TJ Hradčan Lednica - TJ Jednota Lazy pod Makytou dňa 29. 09. 2017 (piatok) o 15,30 hod. Vzájomná dohoda.
      "KR" zabezpečí R.

k)  s odohraním MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 4. kolo: TJ Partizán Prečín - TJ Priehrada Udiča dňa 27. 09. 2017 (streda) o 15,30 hod. Vzájomná dohoda.
       "KR" zabezpečí R.

l)   s odohraním MFS 4. liga MLŽ 4. kolo: ŠK fan club Púchov - TJ Spartak  Lysá pod
      Makytou dňa 28. 09. 2017 (štvrtok) o 16,30 hod. Vzájomná dohoda.
      "KR" zabezpečí R.

m)  s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX -U11 sk. A 4. a 9. kola: TJ Iskra Borčice
       - FK Dubnica dňa 22. 09. 2017 (piatok) o 16,00 a 17,00 hod.
        Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
  
n)  s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX - U11 sk. C  5. a 10. kola: MŠK Púchov
      - TJ Kovo Beluša  dňa 23. 09. 2017 (sobota ) o 14,00 a 15,00 hod.
       Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.  RP MŠK Púchov 5,- €.

o)  s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX - U11 sk. D  5. a 10. kola: TJ Slovan
      Dolná Mariková - TJ Rozvoj Sverepec dňa 24. 09. 2017 (nedeľa) o 10,00
       a 11,00 hod.
  Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
        RP TJ Slovan Dolná Mariková 5,- €.

p)  s odohraním dvojzápasu prípraviek MIX- U11 sk. D 4. a 9. kola: TJ Rozvoj
      Sverepec - TJ Slovan Brvnište dňa 30. 09. 2017 (sobota) o 10,00 a 11,00 hod.
      Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

6)  ŠTK upozorňuje:
a)  
Kluby, ktoré majú odložené MFS z dôvodu nepriaznivého počasia a nepodali do
      dnešného dňa potrebnú dohodu v ISSF na ŠTK, môžu tak urobiť v termíne
      do 26. 09. 2017.
      V opačnom prípade nariadime odohrať odložené MFS dňa 06. 10. 2017 o 15,30 hod.
      6. liga dospelí:
TJ Manín Podmanín - TJ Priehrada Udiča
      7. liga dospelí: ŠK fan club Púchov - TJ Družstevník Mikušovce
      6. liga dorast: TJ Slovan Dolné Kočkovce - TJ Strážov Pružina
      4. liga SŽ sk. JUH: FK Košeca - TJ Iskra Borčice
                                      ŠK Dohňany - TJ Vápeč Horná Poruba
       Prípravky MIX -U11 sk E: TJ Partizán Prečín - TJ Manín Podmanín

b)   TJ Skaličan Praznov, aby vyriešili umiestnenie PC s internetom do inej
       samostatnej miestnosti.
       Ten nie je vhodné mať umiestnený  v šatni hráčov (SP čl. 56 bod k).
       Termín: do najbližšieho domáceho MFS pod následkom DS.

7)  ŠTK žiada FK, FO a TJ, aby svoje podania na komisiu posielali cez ISSF vždy
      do 18:00 hod. predchádzajúceho dňa pred zasadaním ŠTK (utorok).
      Najbližšie zasadnutie ŠTK je uvedené na konci každej ÚS. Podania podané
      po tomto termíne budú prerokované  až na nasledujúcom zasadnutí.

Proti rozhodnutiam v Úradnej správe ŠTK je možné sa odvolať do 7 dní
od uverejnenia ÚS.


Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 27. 09. 2017 (streda) o 15,30 hod.

                                                                                    Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK

 

DK  č.7  21. 09. 2017

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

D17     Juraj Hrišo, 1147273, Streženice – 1 s.s. N podľa 45/1,2a, 71/3a

D18     „D“ Samuel Figur, 1275322, Lumax Horovce – 2 s.s. N podľa 53/1, 2a, 71/3e    

 

Ostatné DS:

D19     MFK Ilava – pokuta 70,-€ podľa 64/1a,5, 71/3a,e, RS/B 10.1.3

D20     FC Lumax Horovce – pokuta 70,-€ podľa 53, 64/1a,5, 71/3a,e, RS/B 10.1.7

 

Oznamy DK:

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb DK nebude prihliadať.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

 

KR  č.9  20. 09. 2017

Ospravedlnení:  

Jandušík, Proč, Orálek - 23.9.; J. Pecuš - 24.9.; Lamžo - 24.9. do 12,00 hod.; D. Komorník - 23.9. až 24.9.; Mako - soboty a pracovné dni; Tomášek - do prihlásenia.

 

KR dáva do pozornosti všetkým R, že medzi Púchovom a Považskou Bystricou (cez Nimnicu okolo priehrady) bude cesta v dňoch 23.9. od 8,00 hod. do nedele 24.9. do 18,00 hod. úplne uzatvorená. Preto žiadame R, aby si prispôsobili časové rezervy príchodov na MFS.

 

1, Na základe Uznesenia VV je pre rozhodcov schválená jednotná výstroj od firmy ATAK. KR preto žiada všetkých R, aby na MFS používali dresy tejto značky, inak bude KR postupovať podľa Zásad pre činnosť R.

 

2, KR žiada R o dôkladnú kontrolu termínov dohrávok MFS z víkendu 16.9. - 17.9. a v prípade nemožnosti vycestovania na danú dohrávku pre pracovné povinnosti, aby okamžite kontaktovali členov KR. Termíny dohrávok budú zverejnené v samostatnom Obsadení R a DS.

 

3, KR upozorňuje R, aby si prekontrolovali miesto a UHČ stretnutia, na ktoré sú delegovaní a zároveň upozorňuje R na dodoržiavanie príchodu minimálne 45 min. pred začiatkom stretnutia (pokiaľ nemá R predzápas na inom mieste)!

  

4, KR žiada R, aby si pred stretnutím prekontrolovali plán stretnutí podľa obsadenia a v prípade nejasností alebo dvojitej delegácie ihneď kontaktovali členov KR zodpovedných za ISSF: F. Ondráša alebo L. Pavlačkovú

 

5, Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

 

sekretar@obfzpb.sk , kvassay.peter@gmail.com , anton.hrenak@centrum.sk  

 

Ospravedlnenie - 10 dní pred MFS

 

KR upozorňuje, že požiadavky na zmeny v obsadení po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať, okrem vážnych životných situácií!!!

 

 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční 28.09.2017. 

 

 

                                                                        Ing. Peter Kvaššay

                                                                            predseda KR

 

KDZ  č.1  24. 08. 2017

Uzneseniami VV ObFZ zo dňa 4.8.2017 :

 

UZN. 27/8/17 VV OBFZ ruší komisiu delegátov OBFZ a poveruje predsedu KR vytvorením  UDZ v rámci KR .

 

UZN. 28/8/17 VV OBFZ na návrh predsedu KR OBFZ schvaľuje za predsedu UDZ a podpredsedu KR OBFZ  p. Miroslava Turčana.    

 

ukončila komisia delegátov ObFZ svoju činnosť a jej predseda sa

stal podpredsedom komisie rozhodcov ObFZ Považská Bystrica. 

 

                                                                                             sekretár ObFZ 

 

TMK  č.1  24. 08. 2017

TMK ObFZ - predseda Ján Bukový - oznamuje,

 

že otvára školenie trénerov ObFZ I. stupeň - UEFA Grassroots C s poplatkom

80€. Školenie bude pozostávať zo 6 častí v rozsahu 65 hodín. 

Bez nových preukazov I. stupňa a licencie UEAFA Grassroots C nemôžu tréneri

absolvovať vyššie školenie trénerov EURO "B", ktoré uskutočňuje TMK ZsFZ.

 

So sebou treba priniesť 2 fotografie rozmerov 2,0 x 2,5 cm, účastnícky poplatok 

sa hradí na mieste školenia pri prezentácii.

Termín školenia : október - november 2017

Miesto školenia : budova SOŠ-S v Považskej Bystrici (pri štadióne) učebňa č.15

vzdelávacie stredisko.

 

Záujemcovia sa prihlásia do 15.10.2017 písomne alebo tel. na :

 

Ján Bukový (vedúci školenia) - janbuki@zoznam.sk   tel. : 0904/605 855

Viera Petríková (sekretár ObFZ) - sekretar@obfzpb.sk   tel. : 0915/764 565 

 

Seminár trénerov ObFZ 

Tréneri, ktorí majú licenciu "C" neplatnú, môžu si túto predĺžiť len na seminári organizovanom TMK ObFZ v spolupráci s koordinátorom vzdelávania SFZ

pre región Západ - nie na školení trénerov.

Tréneri s licenciou "B" (SK), ktorí ju majú prepadnutú, môžu si túto predĺžiť na seminári a dostanú licenciu UEFA Grassroots "C".

 

So sebou treba priniesť 2 fotografie rozmerov 2,0 x 2,5 cm, účastnícky poplatok

20 € sa hradí na mieste semináru pri prezentácii. 

 

Termín seminára : 1.10.2017 o 9,00 hod. 

Miesto školenia : budova SOŠ-S v Považskej Bystrici (pri štadióne) učebňa č.15

vzdelávacie stredisko.

 

Záujemcovia sa prihlásia do 10.9.2017 písomne alebo tel. na :

 

Ján Bukový (vedúci školenia) - janbuki@zoznam.sk   tel. : 0904/605 855

Viera Petríková (sekretár ObFZ) - sekretar@obfzpb.sk   tel. : 0915/764 565  

 

Školenie a seminár sa otvoria v prípade minimálne 15 prihlásených účastníkov. 

 

                                                                               Ján Bukový

                                                                               predseda TMK 

 

 

KM  č.14  02. 03. 2017

  1. KM vyhodnotila účasť prípravky ObFZ Považská Bystrica ročník 2006 na turnajoch

Zimnej ligy mládeže v Přerove. Obidva turnaje vyhrala naša prípravka ObFZ.

KM vyslovuje poďakovanie hráčom výberu ObFZ z MFK Dubnica, MŠK Považská Bystrica, TJ Partizán Domaniža, FK Podmanín a TJ Beluša.

 

  1. KM prejednala turnaj prípraviek ObFZ, ktorý sa uskutoční dňa 5.3.2017 vo VŠH v Púchove.

Prihlásené družstvá boli rozdelené na 2 turnaje A a B po 5tich družstvách.

 

A skupina hrá dopoludnia        B skupina hrá popoludní

TJ Ladce                                    TJ Beluša

OFS Přerov                                FK Košeca

ŠK Horovce                               TJ Dolná Mariková

TJ Dulov                                     OFS Přerov

TJ Domaniža                             FK Streženice

 

 

Vylosovanie turnajov je zverejnené na stránke ObFZ na úvodnej stránke.

 

                                                       Patrik Baláž

                                                       predseda KM

 

MaK  č.6  13. 09. 2017

Dobrý deň, vážení kluboví manažéri, 

doterajšie kontroly na platnosť licencií všetkých trénerov a ostatných osôb pri nominácií (zápis zo stretnutia) na konkrétne stretnutie, sa na základe požiadavky technického úseku SFZ zmenili tak, že UŽ PRI NAHRÁVANÍ do Vaších družstiev ( v ISSF / družstvá) ich nepridáte do družstva, pokiaľ daná osoba nevyhovuje potrebným licenciám a nastaveniam súťaže. 

 


 

Sekretár  č.4  22. 09. 2017

Pozvánka

 

na zasadnutie členov VV ObFZ a predsedov odborných komisií Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa 29.9.2017 (PIATOK)  o 17,00 hod. v Považskej Bystrici

 

 

PROGRAM :

 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Pasportizácia ihrísk – informácia ŠTK

5.      Riešenie KM ObFZ

6.      Odmeňovanie DO prostredníctvom ISSF – eshop.futbalsfz.sk

7.      Riešenie jednotného oblečenia R ObFZ

8.      Návrhy na spôsob a účel použitia schválenej sumy 5.000€ pre kluby OBFZ

9.      Príprava volebnej konferencie ObFZ

10.  Rôzne

11.  Záver

 

 

 

Účasť : členovia VV, predsedovia odborných komisií ObFZ- ŠTK, DK, KR

 

 

 

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 

Obsadenie  č.9  22. 09. 2017

D H VÝNIMKY R AR1 AR2 DZ 6. LIGA - MUžI 8.KOLO 01.10.2017 O 14,30 HOD. Košecké Podhradie Košeca R Mako Balušík Dulov Lysá po...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk