Dnes oslavuje meniny Drahomír zajtra Bohuslav         Utorok, 16. júl 2019

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.2  11. 07. 2019

ŠTK ObFZ žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)  ŠTK upozorňuje všetky FO, FK a TJ ObFZ PB, ktoré chcú požiadať bezplatne o výnimky z ÚHČ a dní v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020, aby tak urobili v termíne:
a)  SPORTIKA 6., 7. liga dospelí a 6. liga dorast v termíne do 19. 07. 2019 (piatok).
b)  4. liga SŽ sk. JUH, SEVER a 4. liga MLŽ v termíne do 19. 07. 2019 (piatok).
c)  prípravky MIX U11  v termíne do 13. 08. 2019 (utorok).
ŠTK akceptuje len žiadosti zaslané prostredníctvom ISSF. Výnimky sa schvaľujú
podľa RS čl. A bod 2.6 - samostatne pre jesennú časť a samostatne pre jarnú časť
súťažného ročníka.
Po tomto termíne budú všetky žiadosti spoplatnené v súlade s RS 2019/2020
čl. B bod 10.2.5

ŠTK schvaľuje výnimky z ÚHČ a dní:
2)  SPORTIKA 6. liga dospelí:
a)  4. kolo: Jasenica - Streženice dňa 24. 08. 2019 (sobota) o 17,00 hod.

3)  6. liga dorast:
a)  TJ Slovan Brvnište - odohrá jesenné domáce MFS na ihrisku TJ Žiar Papradno
b)  TJ Považan Pruské - odohrá jesenné domáce MFS na ihrisku TJ Tatran Horovce
b)  TJ Vápeč Horná Poruba - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu v UHČ mužov

4)  4. liga SŽ sk. JUH:
a)  TJ Družstevník Kolačín - odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu v ÚHČ dorastu
b)  MFK Ilava - odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,30 hod.
c)  TJ Tatran Cementáreň Ladce - odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,30 hod.
d)  FK Nová Dubnica - odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,00 hod.

5)  4. liga SŽ sk. SEVER:
a)  TJ Manín Podmanín - odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 13,00 hod.
b)  2. kolo: TJ Hradišťan Jasenica - FK Streženice dňa 24. 08. 2019 (sobota) o 10,30 hod.

6)  4. liga MLŽ:
a)  ŠK fan club Púchov- odohrá domáce MFS 2 1/2 hod. pred UHČ mužov
b)  TJ Spartak Lysá pod Makytou- odohrá jesenné domáce MFS o 13,00 hod.
c)  TJ Partizán Domaniža - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu v UHČ
d)  MFK Ilava - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 10,30 hod.

7)  Prípravky MIX U11:
a)  TJ Tatran Horovce - odohrajú jesenné domáce MFS v sobotu o 15,00 a 16,00 hod.
b)  TJ Skaličan Praznov - odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 13,00 a 14,00 hod.
c)  ŠK fan club Púchov - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 14,00 a 15,00 hod.
d)  MFK Ilava - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 10,30 a 11,30 hod.
e)  TJ Partizán Prečín - odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu o 10,00 a 11,00 hod.

8)  ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl. 28:
a)  TJ Priehrada Udiča a TJ Slovan Dolná Mariková U19. Zodpovedným klubom
     je a za spoločné družstvo voči tretím osobám  vystupuje TJ Priehrada Udiča.
b)  TJ Považan Pruské a TJ Tatran Horovce U19
. Zodpovedným klubom
     je a za spoločné družstvo voči tretím osobám  vystupuje TJ Považan Pruské.
c)  TJ Jednota Lazy pod Makytou a ŠK Dohňany U15. Zodpovedným klubom
     je a za spoločné družstvo voči tretím osobám  vystupuje TJ Jednota
     Lazy pod Makytou.


Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 22. 07. 2019 (pondelok) o 15,30 hod.                                                                                                                                                                
                                                                                    Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK

 

DK  č.27  20. 06. 2019

Pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b, 17:

U160   „D“ Jaromír Cabadaj, 1369698, Brvnište – 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U161   „D“ Peter Kuruc, 1275797, Sverepec - 1 s.s. N podľa 37/3, 71/3a (po 2 ŽK)

U162   Jakub Hafera, 1269503, Lysá p/Makytou – 1 s.s. N podľa 46/1b,2, 71/3a (demonštratívne opustenie hracej plochy v priebehu hry)

U163   Peter Hrehuš, 1127358, Tuchyňa – 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U164   Martin Hrebičík, 1261010, Papradno - 1 s.s. N podľa 37/5a (5 ŽK)

U165   Jakub Juríček, 1270520, Horná Poruba – 3 týždne N podľa 49/1b,2b, 71/3a s prerušením od 20.6.2019 do 31.7.2019 (kopnutie súpera bez úmyslu hrať s loptou)

U166   Erik Adamovic, 1260514, Tuchyňa - 2 s.s. N podľa 49/1a,2a, 71/3a,e od 13.6.2019 (podrazenie súpera bez úmyslu hrať s loptou)

 

Ostatné DS:

D167   TJ Považan Pruské – pokuta 30,-€ podľa 12, 64/1a, 64/5 (zhotovenie nekvalitného videozáznamu)

D168   TJ Slovan Dolné Kočkovce - pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/5 (opakovaný oneskorený príchod na súťažné stretnutie dorastu)

D169   TJ Priehrada Udiča – pokuta 20,-€ podľa 12, 64/1a, 64/5, 71/3a, RS/B 10.1.12 (nedohratie súťažného stretnutia žiakov)

 

Oznamy DK:

Patrik Lukáč, 1262322, Pruské – upustenie od potrestania podľa 38, 71/3a,e (druhé napomenutie bolo hráčovi udelené nesprávne)

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný piatou žltou kartou, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športu sa zmení na pokutu a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné doručiť na elektronickú adresu sekretar@obfzpb.sk najneskôr do pondelka bezprostredne predchádzajúceho víkendu, v ktorom sa začne súťažný ročník 2019/2020. Pokuta je stanovená vo výške 15,00 €.  

DK oznamuje klubom, že v zmysle čl. 17 ods. 8 a čl. 34 ods. 7 sa výkon všetkých DS uložených na časové obdobie (týždne, mesiace), ktorých dĺžka nie je viac ako 6 mesiacov a pri ktorých nebolo prerušenie výslovne uvedené, prerušuje od 20.6.2019 do 31.7.2019.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

KR  č.35  20. 06. 2019

Ospravedlnení:  

Škrovánek, Pastorek,  Koleno, Mako 15-16.6.   

 

Pochvala na výkon R cez ISSF:

FK Praznov na R Brna, Oselský v MFS 7. ligy Praznov - Visolaje

 

 

  1. KR prijala oznámenie o ukončení činnosti R Migáta. KR ďakuje menovanému za jeho doterajšiu činnosť R, zároveň mu praje do ďalšieho života veľa osobných a pracovných úspechov.

       2. KR berie na vedomie ospravedlnenie R Škrovánka z MFS. 

      3. KR sa na podnet DK vyjadrila k námietke FK Tuchyňa z MFS 6. Sportika ligy Pruské - Tuchyňa.

       4. KR sa zaoberala sťažnosťou FK Pruské na výkon R  v MFS 6. Sportika ligy H. Poruba -Pruské, vyjadrenie bude zaslané prostredníctvom ISSF. 

       5. KR riešila na svojom zasadnutí NL R ObFZ PB. 

    6. KR upozorňuje R, aby pozorne sledovali US ŠTK, KR aj počas letnej prestávky.

                  

                                                                                 Ing. Peter Kvaššay – predseda KR

 

KDZ  č.3  24. 05. 2019

Vážený zástupca klubu,
 
v mene KR si Vás dovoľujem osloviť s  prosbou o pomoc pri hľadaní nových záujemcov, ktorí by mali záujem o činnosť rozhodcu v ObFZ. Ako Ste si všimli, počet aktívnych rozhodcov nám klesá, pribúdajú stretnutia, ktoré musia rozhodovať oddieloví rozhodcovia - laici. Osobne som sa snažil oslovovať študentov na stredných školách a žiakov 9. ročníka na základných školách v Považskej Bystrici, formou plagátu sme sa snažili hľadať záujemcov aj pomocou sociálnych sietí, žiaľ bezúspešne.
Možno viete vo svojom okolí o niekom, čo mu zdravotný stav nedovoľuje pokračovať v úlohe aktívneho futbalistu, ale futbal má rád.
Blíži sa koniec súťaží, ktoré sme sa snažili s námahou preobsadiť rozhodcami ObFZ, ale aj pomocou rozhodcov ZsFZ a SFZ, pričom je faktom, že niektoré družstvá sa odhlásili, čím znížili počet stretnutí v danom kole. Nevieme koľko rozhodcov bude pokračovať v činnosti naďalej, klesajúci počet R je však pre nás mementom, ako ďalej s počtom a obsadzovaním R v novom súťažnom ročníku.
Ako KR vieme potenciálnych záujmecov počas letnej prestávky odborne zaškoliť a postupne ich pripraviť  do jesennej časti ročníka 2019/2020. Určite je pre futbalové stretnutie lepšie, ak v ňom rozhodujú 2 príp. 3 rozhodcovia. 
Verím, že sa s mojou prosbou budete vo Vašom klube zaoberať, príp. mi pošlete Vaše možné riešenia -  návrhy tohto problému, za čo vám budem vďačný.

--

S pozdravom
                           Ing. Peter Kvaššay - predseda KR ObFZ 

 

TMK  č.11  20. 06. 2019

Na základe rozhodnutia VV ObFZ zo dňa 10.6.2019

 

žiadame všetkých záujemcov o školenie trénerov na úrovni ObFZ aby sa písomne prihlásili na : sekretar@obfzpb.sk

 

Pri dostatočnom počte prihlásených požiada ObFZ o uskutočnenie školenia a následne bude priebežne informovať záujemcov o  podmienkach účasti, mieste a čase konania školenia.

 

Viac informácii na tel. čísle sekretára ObFZ : 0915/764 565

 

                                                                                   Viera Petríková

                                                                                   sekretár ObFZ 

 

KM  č.13  26. 02. 2019

.1. KM vyhodnotila 2 turnaje prípraviek ročník 2008 a ml. v dňoch 16.2.2019

     v Považskej Bystrici a dňa 24.2.2019 v Púchove.

 

     I. turnaj prípraviek 16.2.2019 dopoludnia - víťaz výber OFS Přerov.

 

    II. turnaj prípraviek 16.2.2019 popoludní - víťaz TJ Partizán Domaniža.

 

 

2. Turnaj prípraviek ročník 2008 a ml. dňa 24.2.2019 v Púchove

     - víťaz MŠK Púchov B 

 

3. Turnaj ml. žiakov ročník 2006 a ml. dňa 17.2.2019 v Považskej Bystrici 

    - víťaz TJ Partizán Domaniža

 

4. KM vyslovuje poďakovanie MŠK PB a Púchov - športové haly,

    organizátorom v čele s predsedom ŠTK - p. Gašpárkom, členom KM - pp.  

    Jurenovi, Žibrúňovi, sekretárke ObFZ a KR - rozhodcom, ktorí viedli

    stretnutia, zdravotníčke p. Umrianovej a všetkým, ktorí sa spolupodieľali

    na príprave a priebehu turnajov. 

      

 

MaK  č.5  07. 06. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilanti nahlásení na riadnu konferenciu ObFZ 2019 :

 

 pri príležitosti životného jubilea :

 

za VV ObFZ : Jaroslav Gašpárek 60.r. bronzový odznak SFZ

 

TJ Dolná Mariková : Ladislav Lénčéš 50r., Jozef Zábojník 50r.

MŠK Púchov : Jozef Strelčík 70r. bronzový odznak SFZ

ŠK fc Púchov : Milan Mareček 60 r.

TJ Podmanín : Milan Majtán 60r.

 

Vážený člen SFZ,

dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutie VV SFZ dňa 18.6.2019 bude 
predložená novela Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej len “RaPP”). 
Nakoľko sa jedná o zásadnú novelu, dovoľujeme si Vám jej obsah priblížiť ešte pred 
schválením tohto predpisu.  Novelu Vám predstavujeme v nasledovných dokumentoch:  
 
1.) Novela Registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou  
LINK: https://docs.google.com/document/d/1YdkPZI4p8XatblWE0nf8RLX8IUdVRJg6cJuxE6R-9jo/edit?usp=sharing  2.) Konsolidované znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami (vyznačenie zeleným zvýraznením)  LINK: https://drive.google.com/file/d/16t3LlSIhUK_pJBJReyPtjNtSpF4YhvlA/view?usp=sharing  Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že k novele RaPP bude spracovaná aj miniséria troch článkov, ktorá bude uverejňovaná po schválení novely (dňa 18.6.2019) na oficiálnej stránke futbalsfz.sk a na sociálnych sieťach SFZ.  V prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte prosím kontaktovať Vášho sekretára (ObFZ, RFZ), 
ktorý Vám novelu RaPP priblíži. Ak by ste mali akékoľvek dodatočné otázky, neváhajte sa obrátiť 
aj priamo na nás: rapp@futbalsfz.sk

Infraštruktúra futbalových štadiónov 2019 - ponuka na spoluprácu


Chceme Vám touto cestou ponúknuť spoluprácu pri dobudovaní infraštruktúry futbalových štadiónov, klubov ktoré sú riadené Vašim futbalovým zväzom. Podľa skúseností ktoré máme pri realizácii futbalových štadiónov najväčší problém majú kluby s umiestnením kameramana a delegáta zväzu. Ďalším problémom sú zastaralé striedačky, ktoré už nezodpovedajú súčasným požiadavkám.

Z dôvodu, že SFZ pripravuje tretiu etapu dotácie pre malé futbalové kluby v rámci programu "infraštruktúra futbalových štadiónov" ponúkame klubom spracovanie projektu rekonštrukcie futbalového štadióna (tribúny, striedačky, ...), ktorý vyžaduje SFZ ako prílohu k žiadosti o dotáciu. Projekt obsahuje vizualizácie, technický popis a rozpočet.

S pozdravom

Ing. Vladimír Václavík

H. Meličkovej 15
841 05 Bratislava

tel. 0917 633 350 

 

 

Sekretár  č.2  08. 07. 2019

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 8.7.2019 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Miroslav Kvaššay, Marek Šimáček, Ferdinand Gach

                                            Rastislav Sovík, Dušan Kramlík

 

P R O G R A M   :

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Správa predsedu TMK o činnosti komisie

6.      Schválenie výsledkov súťaží ObFZ 2018/2019

7.      Schválenie Rozpisu súťaží ObFZ 2019/2020

8.      Konferencia a aktív ObFZ PB 2019

9.      Vyhodnotenie 6.ročníka priateľského futbalového stretnutia s OFS     

      Přerov vo Všechoviciach

10. Rôzne

     11. Záver

 

 

 

 

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol doplnený o bod. 7 – Zaradenie družstiev do súťaží ObFZ 2019/2020 -  a hlasovaním schválený.

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 25-28/6/2019  splnené.

 

K bodu č. 4  - riadna konferencia SFZ , Senec 27.6.2019

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvyssie-organy-konferencia

-          Prerozdelenie príspevkov SFZ do 15.12.2019

-          Prezidentský pohár SFZ - Termín uzávierky prihlášok je do 18.7. do 23:59.

VV ZsFZ bude dňa 2.7.2019.

 

K bodu č. 5 Predseda TMK p. Kramlík sa zo zasadnutia ospravedlnil, správa o činnosti nebola predložená.

 

Výzva na prihlasovanie záujemcov o školenie trénerov ObFZ bolo zverejnené na stránke ObFZ a zaslané @ na kluby ObFZ sekretárom ObFZ. Opätovne bude podaná informácia na konferencii/aktíve ŠTK dňa 8.7.2019 v Domaniži.

 

VV zobral hore uvedené na vedomie.

 

K bodu č. 6 – Konečné výsledky všetkých súťaží ObFZ Považská Bystrica za súťažný ročník 2018/2019 boli predložené písomne a schválené VV ObFZ.

 

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

 

K bodu č. 7 – predseda ŠTK predložil požadované a následné schválené :

 

1) Zaradenie prihlásených družstiev do súťaží ObFZ Pov. Bystrica od prípraviek po dospelých
2)  Doplnenie termínovej listiny po uzávierke prihlášok na základe počtu prihlásených družstiev do súťaží
3)  Na základe počtu družstiev prihlásených do súťaží 7. a 8. ligy dospelých boli navrhnuté a schválené dve 7. ligy JUH a SEVER po 8 družstiev
4) 7. liga dospelých sk. JUH a SEVER sa odohrá dvojkolovým systémom základnej časti t. jest 14 kôl. 
    Potom bude nasledovať nadstavba:
5) družstvá umiestnené na 1. až 4. mieste po základnej časti súťaže 7. ligy dospelých skupiny JUH a SEVER postúpia do nadstavby  skupiny o postup do SPORTIKA 6. liga:
- prenesú si do nadstavby vzájomné výsledky stretnutí zo základných skupín a odohrajú 8. kôl so súpermi z druhej skupiny D/V
- víťaz alebo postupujúce družstvo musí splniť podmienky RS/B bod 3.1- mať minimálne jedno svoje mládežnícke družstvo, nie spoločné/zlúčené s iným klubom
6)  družstvá umiestnené po základnej časti súťaže na 5. až 8. mieste odohrajú totožnú nadstavbu o umiestnenie 9. až 16. miesto ako družstvá o postup

 

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

K bodu č. 8 – organizačné pokyny ku konferencii a aktívu, vedením konferencie je poverený predseda ObFZ p. Panák, zložením návrhovej komisie predseda KR p. Kvaššay, zložením mandátovej komisie predseda DK p. Sovík.

Aktív ŠTK povedie predseda ŠTK p. Gašpárek.

 

 Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

K bodu č. 9 – priateľské stretnutie s OFS Přerov 2019 zhodnotil predseda ObFZ, pozitívne sa vyjadril o účasti a výkone zúčastnených hráčov, vysoko ocenil organizáciu a celkovú úroveň celého podujatia. Poveril sekretára oficiálnym poďakovaním vedeniu a organizátorom OFS Přerov.

 

K bodu č. 10 – informácia o ponuke fy Sportika – medicínske balíčky v hodnote 25/30€.

 

K bodu č. 11 – Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

 

 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 29/7/2019 VV ObFZ schvaľuje konečné výsledky súťaží ObFZ Považská Bystrica 2018/2019 tak ako boli predložené predsedom ŠTK v bode 6.

 

UZN. 30/6/2019 VV ObFZ schvaľuje zmeny v RS 2019/2020 podľa bodu č.7.

 

UZN. 31/6/2019 VV ObFZ schvaľuje organizáciu konferencie ObFZ 2019 podľa bodu 8.

 

 

 

V Považskej Bystrici, 3.7.2019

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

 

Obsadenie  č.29  06. 06. 2019

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ SPORTIKA 6. LIGA - MUžI 26.KOLO 16.06.2019 O 17,00 HOD. Košecké Podhradie Udiča Gago Balušík Lysá pod ...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk