Dnes oslavuje meniny Oskár zajtra Ľubomíra         Sobota, 08. august 2020

Aktuálne informácie

 

Zmeny , informácie, fotky / do 100kB /  a pod. na web stránke posielajte na sekretar@obfzpb.sk   


UPOZORNENIE 

 

V dňoch 10. - 17.8.2020 bude sekretariát pre verejnosť ZATVORENÝ.

Sekretára môžete kontaktovať prostredníctvom @ alebo SMS. 

Vážený člen SFZ,  
dovoľte mi aby som Vám touto cestou poskytol vysvetlenie navýšenia členských poplatkov 
fyzických osôb. Nakoľko dlhodobo máme v schválenom cenníku služieb položku "Správa 
osobného konta v ISSF" s platbou 1€ ročne (sezónne), doteraz sa tento poplatok negeneroval, 
nakoľko by bolo veľmi neefektívne vystavovať a spracovávať tisíce faktúr na členov 
v hodnote 1€ (plus poplatky za platby a podobne). Počnúc týmto ročníkom sa tento poplatok 
bude vyberať navýšením členského poplatku fyzickej osoby o 1€ ročne. Všetky prostriedky,
ktoré budú vybraté týmto spôsobom budú použité výhradne na prevádzku a rozvoj ISSF systému 
alebo jeho podporných systémov (na digitalizáciu). Osobne som presvedčený že 1€ ročne je 
oproti iným bežným poplatkom mesačne (bankový účet a podobne) takmer zanedbateľná položka.  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk