Dnes oslavuje meniny Iľja, Eliáš zajtra Daniel         Sobota, 20. júl 2019

 

 

Platby FO, FK za delegované osoby ObFZ

Pri každej  splátke za DO - je nutné dodržať :

 

Suma = celková cena na faktúre : príklad 365 - 351,94 = 13,06 - teda 13,06 €

 

Variabilný symbol = číslo faktúry : príklad TJ Partizán Vrchteplá = 96

 

Do poznámky : názov TJ príklad : Vrchteplá (príliš dlhé názvy komplikujú identidikáciu platby )

 

Výpočet splátky  :

 

   zálohy podľa platnej tabuľky v RS ObFZ (str.12) podľa prihlásených družstiev

- zostatok na účte podľa posledného vyúčtovania

- splátky podľa RS ObFZ

= konečná suma

 

Faktúry sú rozposielané klubom elektronickou poštou. Originály osobne na sekretariáte ObFZ.

 

Klubom, ktoré mali vyššie zostatky ako je splátka neboli vystavené faktúry.

 

Pre viac informácií volajte na sekretariát ObFZ.

 

tel. 042/432 2662, 0915/764 565

                                              

 

 

 

OZNAM SEKRETÁRA ObFZ - zberné faktúry

 

Sekretár ObFZ oznamuje všetkým klubom, že ObFZ Považská Bystricadňom 15.8.2013 prešiel na systém zberných faktúr SFZ.

 

Zberné faktúry sa vzťahujú na platby týkajúce sa ŠTK, DK, KR a MATRIKY.

 

 Nevzťahujú sa na štartovné, zálohové platby delegovaných osôb a podania na výkonný výbor ObFZ.

 

 V prípade nejasností kontaktujte sekretára ObFZ - 0915/764 565.

 

Viera Petríková

sekretár ObFZ

 

 

 

Smernica o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ 2016


 Mesačný výkaz o činnosti DO(15.6 kB) 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk