Dnes oslavuje meniny Marek zajtra Jaroslava         Streda, 25. apríl 2018

Vážení športoví priatelia


 Letní fotbalový kemp mládeže OFS Přerov 2018(139.8 kB)
MATRIČNÉ PROFILY 
UPOVEDOMTE VSETKY PODRIADENE ZLOZKY VO VASEJ KOMPETENCII O TEJTO ZMENE !!! 
ABY SME NEZABLOKOVALI NIŽŠIE SÚŤAŽE NAPRÍKLAD A PODOBNE. 
 
Preto Vam oznamujem, že v krátkom čase - budúci utorok 24.4.2018, bude nasadená
zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to tá, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav
a podľa toho sa bude systém k danej osobe “správať”, stavy sú: 
 - AKTÍVNY 
- NEAKTÍVNY 
- ZRUŠENÁ REGISTRÁCIA 
- VYLÚČENÝ 
- V ZAHRANIČÍ 
Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu “Aktivny” a bude môct oficialne 
pracovat v ISSF, pokial bude jeho status iný ako Aktívny, nebude môct vykonávať svoju činnosť
a ISSF ho nepustí ani do Zápisov o stretnuti a podobne … 
Typy profilov: 
Hráč - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny 
Delegát/Pozorovateľ - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + 
členský poplatok = Aktívny 
Rozhodca - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský 
poplatok = Aktívny 
Trener - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny 
Agent - členský poplatok = Aktívny 

Ak sa osobe zmení jej stav z Aktivny na akýkoľvek iný (výhradne matrika SFZ toto rieši) 
tak sa rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej
profilov (osobných profilov) 
 
 S pozdravom 
Ján Letko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa pôsobnosti ObFZ

 

goji berry

Aktuálne info

 

Zmeny , informácie, fotky / do 100kB /  a pod. na web stránke posielajte na sekretar@obfzpb.sk   


 

Dobrý deň, 
vzhľadom na množiace sa dotazy ohľadom klubov, ktorí sú platcami DPH.
 Pri transfere hráča, pokiaľ je zadaná suma odstupného iná ako nula, ISSF automaticky pripočíta 
k danej sume aj DPH v prípade, že klub, ktorý žiada o transfér je platcom DPH a má správne 
vyplnené IČ DPH v detaile klubu v ISSF. 

Ide o klub, ktorý má nárok na odstupné a teda - materský klub, ak je platcom DPH, tak sa mu
pripočíta DPH k odstupnému. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážený klubový manažér, 15.12.2017 boli zo SFZ odoslané platby z prerozdelenia členských 
poplatkov, prvá časť. 

Viac informácií nájdete na http://www.futbalsfz.sk/clenske-prispevky-SFZ-2017-2018 
------------------------------ 

 


 


Dobrý deň, vážení rozhodcovia, 

chceli by sme Vás informovať, že od tohto momentu je možné 

"zápis o stretnutí" kedykoľvek priebežne ukladať v akomkoľvek stave. 

To znamená, že nepotrebujete mať vyplnené povinné polia pre 

priebežné uloženie, čo ale nevylučuje to, že bez týchto povinných polí 

ale nie je možné konečné "uzatvorenie zápisu", to ide len s vyplnenými 
povinnými poliami. 

 

  

 

Matrika ObFZ pre verejnosť

denne od 13,00 - 16,00 hod.

 

 

 

 

 Vážený člen, 
bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom: 
Naliehavo žiadame Všetkých športových odborníkov (tréneri, rozhodcovia, delegáti a podobne)
aby v žiadnom prípade neposielali opätovne žiadosti o zápis podnikania športového odborníka 
na Sekciu športu - Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pokiaľ sa jedná o nasledovné 
prípady: a) ak sa nachádzajú vo zverejnenom zozname športových odborníkov na webovom 
sídle ministerstva ( http://www.minedu.sk/data/files/7846_zoznampodnikatelov.xls ),
nakoľko ide o duplicitnú (a teda bezpredmetnú) žiadosť, b) ak majú platnú živnosť v oblasti 
činnosti športových odborníkov (trénerov, rozhodcov, masérov a pod.) s jej začiatkom 
pred 01.01.2016, nakoľko podnikajú ďalej podľa živnostenského zákona až do uplynutia 
platnosti živnosti (a nepotrebujú podnikať podľa zákona o športe), c) ak podnikajú v činnosti 
športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby (s.r.o. a pod.), nakoľko toto nie je 
podnikanie športového odborníka podľa zákona o športe (toto je potrebné riešiť cez obchodný 
register). Vo všetkých troch uvedených prípadoch budú prijaté žiadosti založené do spisu bez 
odpovede, nakoľko duplicitné podávanie žiadostí spôsobuje kapacitný a informačný kolaps 
procesov. Aj bez tohto problému je vybavovacia doba novej žiadosti (nie duplicitnej) o zápis 
podnikania športového odborníka viac ako dva mesiace. Ďakujeme za porozumenie. 
S pozdravom Ján Letko

 

http://sonna.com.ua
 Gardenteam - trávniky(636.1 kB)

 SPORT KCP LOPTY(356 kB)

 Informácia poukazy SPORTIKA(16.7 kB)

 

 

 

 Zľavový kupón 

 


poukaz na nákup pre futbalové kluby pôsobiace v súťažiach ObFZ Považská Bystrica 


jednorazová zľavová poukážka v hodnote 500 € pre každé mládežnícke družstvo

 

k dispozícii na sekretariáte ObFZ od 21.2.2018.

 

Kluby, ktoré si ešte nevyzdvihli : 

 

 

Šebešťanová, Sverepec, Domaniža, Košeca, Horná Poruba,Tuchyňa, Mikušovce, Kolačín, FK Dubnica, Nová Dubnica, Ilava, Kvašov, Streženice, Dolné Kočkovce, Lysá

 

 

 

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk