Dnes oslavuje meniny Vendelín zajtra Uršuľa         Utorok, 20. október 2020

Úradná správa č.: 4 zo dňa 17. januára 2020

 

Úradná správa Odvolacej komisie č.4 z dňa 17. januára 2020


 1. Odvolacia komisia prijíma opravené odvolanie TJ Hradčan Lednica.
    2. Odvolacia komisia nevyhovuje odvolaniu TJ Hradčan Lednica a ponecháva v    
platnosti svoje rozhodnutie v US č. 2 z dňa 13. novembra 2019 opravenú US č. 3 
zo dňa 21. novembra 2019.
   Odôvodnenie:
Nenastali nové skutočnost, ktoré by mali vplyv na pôvodné rozhodnutie.
                                     Ing. Dušan Makas                 
                                  predseda Odvolacej komisie 

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk