Dnes oslavuje meniny Vendelín zajtra Uršuľa         Utorok, 20. október 2020

Úradná správa č.: 3 zo dňa 21. novembra 2019

Úradná správa Odvolacej komisie č.3 z dňa 21. novembra 2019

 

1.       Odvolacia komisia opravuje znenie Úradnej správy Odvolacej komisie č.2 z dňa 13. novembra 2019 nasledovne:

 - body č. 1.) – 9.) bez zmeny

- ruší znenie vety:  „Voči rozhodnutiu Odvolacej komisie ObFZ Považská Bystrica je možné sa odvolať na VV ObFZ Považská Bystrica do 15 dní od uverejnenia ÚS.“

-  nové znenie vety: „Voči rozhodnutiu Odvolacej komisie ObFZ Považská Bystrica je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS.“


2.       Odvolacia komisia na základe zmeny vo svojej ÚS č.2  z dňa 13. novembra 2019 upovedomuje dotknuté strany, že lehota pre podanie odvolania voči rozhodnutiu Odvolacej komisie z ÚS č.2 z dňa 13. novembra 2019, začína plynúť dňom uverejnenia Úradnej správy Odvolacej komisie č.3 z dňa 21. novembra 2019, tzn. od 21. novembra 2019 v lehote 15 dní.

 

      

                                                                                         Ing. Dušan Makas                                                                                                        predseda Odvolacej komisie


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk