Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica


správa č.: 1511. januára 2028

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO VV OBFZ KONANÉHO DňA 11.01.2018 V DUBNICI NAD VÁHOM –––––––––––&nd...


správa č.: 1408. januára 2018

POZVÁNKA na zasadnutie členov VV a delegátov na konferenciu ZsFZ, ObFZ Považská Bystrica, ktoré sa uskutoční DňA 11.1.2018 ( ŠTVRTOK ) O 19,00 HOD. V DUBNICI NAD VÁHOM PROGRAM : 1. Otvorenie2. Schv...


správa č.: 1303. januára 2018

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV A DELEGÁTOV NA KONFERENCIU ZSFZ, OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 4.1.2018 ( ŠTVRTOK ) O 16,30 HOD. V POVAžSKEJ BYSTRICI _PROGRAM :_ _ _...


správa č.: 1229. decembra 2017

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MIMORIADNEHO VV OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA Konaného dňa 18.12.2017 v Považskej Bystrici. Program zasadnutia : *Otvorenie *Schválenie programu *Schv...


správa č.: 1114. decembra 2017

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA VV OBFZ A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ DňA 8.12.2017 V POVAžSKEJ BYSTRICI –––––––––––––––&n...


správa č.: 1005. decembra 2017

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV A NAVRHNUTÝCH PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 8.12.2017 ( PIATOK ) O 16,30 HOD. V POVAžSKEJ BYSTRICI. _P...


správa č.: 901. decembra 2017

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA VV OBFZ A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ DňA 24.11.2017 V DOMANIžI ––––––––––––––––&nda...


správa č.: 815. novembra 2017

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 24.11.2017 ( PIATOK ) OD 15,00 HOD. V AREÁLI FUTBALOVÉHO ŠT...


správa č.: 709. novembra 2017

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA VV OBFZ A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ DňA 3.11.2017 V POVAžSKEJ BYSTRICI –––––––––––––––&n...


správa č.: 623. októbra 2017

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ OBFZ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 3.11.2017 ( PIATOK ) O 16,30 HOD. V POVAžSKEJ BYSTRICI _PROGRAM :_ _ _ ...


správa č.: 505. októbra 2017

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA VV OBFZ A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ DňA 29.9.2017 V POVAžSKEJ BYSTRICI –––––––––––––––&n...


správa č.: 422. septembra 2017

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV OBFZ A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 29.9.2017 (PIATOK) O 17,00 HOD. V POVAžSKEJ BYSTRICI _PROGRAM :_ _ _ _...


správa č.: 313. augusta 2017

_ _ Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA VV OBFZ A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ DňA 4.8.2017 V POVAžSKEJ BYSTRICI –––––––––––––––&nd...


správa č.: 225. júla 2017

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE čLENOV VV OBFZ A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ POVAžSKÁ BYSTRICA, KTORÉ SA USKUTOčNÍ DňA 4.8.2017 ( PIATOK ) O 16,30 HOD. V POV. BYSTRICI _PROGRAM :_ _ _ _1....


správa č.: 119. júla 2017

Z Á P I S N I C A ZO ZASADNUTIA VV OBFZ A PREDSEDOV ODBORNÝCH KOMISIÍ DňA 3.7.2017 V POVAžSKEJ BYSTRICI –––––––––––––––&...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk