Dnes oslavuje meniny Klára zajtra Šimon(a)         Štvrtok, 29. október 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 21 zo dňa 24. júna 2020

Pozvánka


na zasadnutie členov VV a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica,

ktoré sa uskutoční dňa 6.7.2019 ( pondelok ) o 17,30 hod. v Považskej Bystrici.

 

PROGRAM :

 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Kontrola uznesení

4. Informácia predsedu ObFZ

5. Schválenie nominačnej listiny R ObFZ 2020/2021 

6. Schválenie Rozpisu súťaží ObFZ 2020/2021

7. Konferencia a aktív ObFZ PB 2020, program

8. 7.ročník priateľského futbalového stretnutia s OFS Přerov 2020

9. Rôzne

10. Záver

 

Účasť : členovia VV, predsedovia odborných komisií - ŠTK, KR, DK a RK

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

  


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk