Dnes oslavuje meniny Klára zajtra Šimon(a)         Štvrtok, 29. október 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 17 zo dňa 09. marca 2020

Pozvánka

 

na zasadnutie členov VV ObFZ a predsedov odborných komisií Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa  9.3.2019 (pondelok)  o 17,30 hod. v sídle ObFZ v Považskej Bystrici.

 

 

PROGRAM :

 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia predsedu ObFZ

  5.      Seminár RaDZ ObFZ, 14.3.2020

6.      SPORTIKA – čerpanie reklamnej zmluvy

  7.     Rôzne

  8.     Záver

 

 

 

 

Účasť : členovia VV, predsedovia odborných komisií ObFZ - KR, DK

 

 

 

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk