Dnes oslavuje meniny Klára zajtra Šimon(a)         Štvrtok, 29. október 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 11 zo dňa 05. decembra 2019

Pozvánka

 

na zasadnutie členov VV ObFZ a predsedov odborných komisií Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa 9.12.2019 (Pondelok)  o 17,30 hod. v Považskej Bystrici

 

 

PROGRAM :

 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      ŠTK – príprava turnaja dospelých ObFZ 2020

5.      KM – HFT ZsFZ -  výbery ObFZ, HFT mládeže ObFZ 2020

6.     TMK – zhodnotenie školenia a seminára trénerov ObFZ december 2019

7.     KR – účasť na HFT rozhodcov ZsFZ, 10.1.2020

8.     Spolupráca s OFS Přerov – návrh účasti na turnajoch dospelých    

        a mládeže

9.     Plán práce VV ObFZ 2020

10.   Refundácia tel. náhrad členov VV a odborných komisií ObFZ – schválenie     návrhu

11.   Hospodárenie a rozpočet ObFZ 2019

12.   Rôzne

  13.   Záver

 

 

 

Účasť : členovia VV, predsedovia odborných komisií ObFZ- ŠTK, DK, KR,

              revízna komisia, TMK, KM

 

 

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk