Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 21 zo dňa 07. júna 2019

Pozvánka

 

 

na zasadnutie členov VV a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa 10.6.2019 ( pondelok ) o 17,30 hod. v Považskej Bystrici.

 

 

 

PROGRAM :

 

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácia predsedu ObFZ
 5. Priebeh jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019
 6. Príprava Rozpisu súťaží 2019/2020
 7. Termínová listina súťaží ObFZ 2019/2020
 8. Príprava priateľského stretnutia s OFS Přerov 2019
 9. Príprava konferencie a aktívu ŠTK ObFZ 2019
 10. Schvaľovanie ocenení funkcionárov ObFZ - návrhy
 11.  Rôzne
 12.  Záver

 

 

 

Účasť : členovia VV,  predsedovia odborných komisií ŠTK, DK, KR, RK, KM

           

 

 

 

 

        Viera Petríková v.r.                                               Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk