Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 19 zo dňa 13. mája 2019

Pozvánka

 

 

na zasadnutie členov VV a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa 13.5.2019 ( pondelok ) o 17,30 hod. v Považskej Bystrici.

 

 

 

PROGRAM :

 

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola uznesení
  4. Informácia predsedu ObFZ
  5. Priebeh jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019
  6. Schválenie R a DZ na postup do súťaží ZsFZ 2019/2020
  7. Príprava priateľského stretnutia s OFS Přerov 2019
  8. Rôzne
  9. Záver

 

 

 

Účasť : členovia VV,  predsedovia odborných komisií ŠTK, DK, KR, RK

           

 

 

 

 

        Viera Petríková v.r.                                               Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk