Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 5 zo dňa 04. októbra 2018

Pozvánka

 

na zasadnutie členov VV ObFZ a predsedov odborných komisií Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa 5.10.2018 (PIATOK)  o 16,30 hod. v Považskej Bystrici

 

PROGRAM :

 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Správa predsedu ObFZ

5.      Návrh doplnku Rozpisu súťaží – manipulačné poplatky TJ za vedenie účtovníctva

6.      Rôzne

7.      Záver

 

 

 

Účasť : členovia VV, predsedovia odborných komisií ObFZ- ŠTK, DK, KR,

              revízna komisia, TMK, KM

 

 

 

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk