Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 1 zo dňa 03. júla 2018

Pozvánka

 

 

na zasadnutie členov VV a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa 6.7.2018 ( piatok ) o 16,30 hod. v Považskej Bystrici.

 

 

PROGRAM :

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola uznesení
  4. Informácia predsedu ObFZ
  5. Schválenie výsledkov súťaží ObFZ 2017/2018
  6. Schválenie Rozpisu súťaží ObFZ 2018/2019
  7. Konferencia a aktív ObFZ PB 2018, zdravotnícka prednáška
  8. Smernica o hlasovaní Per rollam ObFZ
  9. Smernica o finančných náležitostiach delegovaných osôb ObFZ pre súťažný ročník 2018/2019

10.Vyhodnotenie 5. Ročníka priateľského futbalového stretnutia s OFS     

      Přerov v Pružine

     11. Rôzne

     12. Záver

 

 

 

Účasť : členovia VV,  predsedovia odborných komisií

 

 

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk