Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 25 zo dňa 11. mája 2018

Pozvánka
 
na zasadnutie členov VV a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, ktoré sa uskutoční dňa 11.5.2018 ( piatok ) o 16,30 hod. v Považskej Bystrici.
 
PROGRAM :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola uznesení
4. Informácia predsedu ObFZ
5. Priebeh jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018
6. Personálne riešenie TMK ObFZ
7. Príprava zdravotníckej prednášky ObFZ
8. Príprava priateľského stretnutia s OFS Přerov 2018
9. Schvaľovanie ocenení funkcionárov ObFZ
10. Rôzne (SPORTIKA – zmluva o zabezpečení reklamy)
11. Záver
 
Účasť : členovia VV, predsedovia odborných komisií ŠTK, DK, KR
Kandidát na funkciu predsedu TMK p. Dušan Kramlík
Ing. Jozef Mamis
 
Viera Petríková v.r.                                           Ján Panák v.r.
sekretár ObFZ                                                  predseda ObFZ

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk