Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 20 zo dňa 26. februára 2018

Pozvánka
na zasadnutie členov VV a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica,
ktoré sa uskutoční dňa 2.3.2018 ( piatok ) o 17,00 hod. v Považskej Bystrici.
 
PROGRAM :
 
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola uznesení
4. Informácie predsedu ObFZ
5. Príprava jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 (predsedovia OK)
6. Odmeňovanie delegovaných osôb prostredníctvom ISSF
7. Personálne riešenie TMK ObFZ, školenie trénerov
8. Hospodárenie ObFZ k 31.1.2018, inventarizácia k 31.12.2017 (predseda RK)
9. Rôzne
10. Záver
 
Účasť : členovia VV, predseda revíznej a odborných komisií – ŠTK, DK a KR
 
 
Viera Petríková v.r.                                                 Ján Panák v.r.
  sekretár ObFZ                                                     predseda ObFZ

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk