Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 16 zo dňa 19. januára 2018

Pozvánka

 

 

na zasadnutie členov VV a predsedov odborných komisií ObFZ Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční

dňa 1.2.2018 ( štvrtok ) o 16,30 hod. v Považskej Bystrici.

 

PROGRAM : 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení  

4.      Správa predsedu ObFZ

5.      Voľba predsedu TMK ObFZ

6.      Schválenie členov odborných komisií

7.      Plán zasadnutí VV ObFZ 2018

8.      HFT mládeže ObFZ 2018 - informácia

9.      Hospodárenie a rozpočet  ObFZ na rok 2018

10.  Rôzne

 

 

Účasť : členovia VV,  predsedovia odborných komisií

 

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.r.

            sekretár ObFZ                                         predseda  ObFZ

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk