Dnes oslavuje meniny Jozefína zajtra Štefánia         Štvrtok, 06. august 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 29 zo dňa 24. júna 2020

1)  ŠTK upozorňuje:
Prihlášky FK, FO a TJ je možné podávať na nový súťažný ročník 2020/2021
v ISSF do 30. 06. 2020
(utorok - uzávierka prihlášok o 23:59 hod.)
ŠTK akceptuje len prihlášky podané cez elektronickú podateľňu.
Štartovné pre súťaže dospelých je pre súťažný ročník 2020/2021 - 0 €.

2) Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť.
a) Formulár adresára klubu - v prípade akýchkoľvek zmien - zverejnený na stránke
     www.obfzpb.sk v sekcii tlačivá a dokumenty treba doručiť na sekretariát ObFZ
     (osobne, poštou alebo @)
b) Za spoločné družstvo mládeže podáva prihlášku ten klub, pod ktorého
     názvom bude spoločné družstvo v súťaži hrať.
c) Tlačivo sa nachádza v sekcii tlačivá, dokumenty:
     Dohoda o spoločnom družstve mládeže uzatvorená podľa čl. 28                                       
     ods. 4 až 7 súťažného poriadku futbalu.

3)  Aktív ŠTK bude jedným z bodov konferencie ObFZ Považská Bystrica
      dňa 24. 07. 2020 (piatok) o 17,00 hod. v aule mestského úradu
      Považská Bystrica.


4)  Označenie súťaží v ISSF v ObFZ Považská Bystrica:
SPORTIKA 6. liga muži                                              
7. liga muži                                                               
6. liga St. dorast - U19 roč. narodenia od 1.1.2002 do 31.12.2005
6. liga MLD - U17 roč. narodenie od 1.1.2004 do 31.12.2005
4. liga Starší žiaci. - U15 roč. narodenia po 1.1.2006 a mladší
4. liga Mladší žiaci - U13 roč. narodenia po 1.1.2008 a mladší
Prípravka MIX - U11 roč. narodenia po 1.1.2010 do 31.12.2014
Mladšia prípravka – U09 roč. narodenia po 1.1.2012 do 31.12.2014 

5)  Súťaže prípraviek MIX U11 a U09 sa odohrajú takým istým 
     systémom ako v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020.

6)  Klub v čase podávania prihlášky nemôže byť evidovaný ako neplatič
     a musí mať vysporiadané všetky záväzky voči SFZ, ZsFZ a ObFZ.

   
7)  Zmena štatutára FK:
      TJ Slovan Dolné Kočkovce: Predseda: Peter Galovič, 0904 226 554,
      tjslovandolnekockovce@centrum.sk

8)  ŠTK ďakuje odstupujúcemu predsedovi Františkovi Valachovi za dlhoročnú
     korektnú spoluprácu a praje mu veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote.


   
  
                                                      
                                                                                   Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk