Dnes oslavuje meniny Hortenzia zajtra Jozefína         Streda, 05. august 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 28 zo dňa 25. mája 2020


1)  ŠTK upozorňuje:
Prihlášky FK, FO a TJ bude možné podávať na nový súťažný ročník 2020/2021
od 01. 06. 2020. ŠTK akceptuje len prihlášky podané cez elektronickú podateľňu
v ISSF do 30. 06. 2020 (utorok - uzávierka prihlášok o 23:59 hod.)
Štartovné je na základe rozhodnutia VV ObFZ Považská Bystrica PER ROLLAM
pre súťažný ročník 2020/2021 - 0 €.

2) Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť.
a) Formulár adresára klubu - v prípade akýchkoľvek zmien - zverejnený na stránke
     www.obfzpb.sk v sekcii tlačivá a dokumenty treba doručiť na sekretariát ObFZ
     (osobne, poštou alebo @)
b) Za spoločné družstvo mládeže podáva prihlášku ten klub, pod ktorého
     názvom bude spoločné družstvo v súťaži hrať.
c) Tlačivo sa nachádza v sekcii tlačivá, dokumenty:
     Dohoda o spoločnom družstve mládeže uzatvorená podľa čl. 28  ods. 4 až 7 súťažného poriadku futbalu.

3)  Označenie súťaží v ISSF v ObFZ Považská Bystrica:
SPORTIKA 6. liga muži                                              
7. liga muži                                                               
6. liga dorast - U19 roč. narodenia od 1.1.2002 do 31.12.2005
6. liga MLD - U17 roč. narodenie od 1.1.2004 do 31.12.2005
4. liga Starší žiaci. - U15 roč. narodenia po 1.1.2006 a mladší
4. liga Mladší žiaci - U13 roč. narodenia po 1.1.2008 a mladší
Prípravka MIX - U11 roč. narodenia po 1.1.2010 do 31.12.2014
Mladšia prípravka – U09 roč. narodenia po 1.1.2012 do 31.12.2014 

4)  Súťaže prípraviek MIX U11 a U09 sa odohrajú takým istým 
     systémom ako v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020.

5)  Ďalšie informácie k súťažnému ročníku 2020/2021 budú zverejnené
      v nasledovných ÚS.                                                               
                                                                                   Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk