Dnes oslavuje meniny Jozefína zajtra Štefánia         Štvrtok, 06. august 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 25 zo dňa 11. marca 2020

ŠTK ObFZ PB žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia
v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže (J. Gašpárek).

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej
časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev
je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)  ŠTK žiada všetky FO, FK a TJ ObFZ PB, ktoré chcú požiadať respektíve
      potvrdiť výnimky z ÚHČ a dní v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020,
      by tak urobili:
a)  4. liga SŽ sk. SEVER a sk. JUH U15 v termíne do 17. 03. 2020 (utorok).
b)  4. liga MLŽ U13 a prípravky MIX U11  v termíne do 07. 04. 2020 (utorok).
ŠTK akceptuje len žiadosti zaslané prostredníctvom ISSF. Výnimky sa schvaľujú
podľa RS čl. A bod 2.6 - samostatne pre jesennú časť a samostatne pre jarnú časť
súťažného ročníka.
Pred jarnou časťou musí FO, FK a TJ o výnimku znovu požiadať. Žiadosti doručené
ŠTK do tohto termínu bezplatné.
Po tomto termíne budú všetky žiadosti spoplatnené v súlade s RS 2019/2020
čl. B bod 10.2.5

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  súhlas TJ Slovan Dolná Mariková s odohraním jarných MFS 6. ligy dorastu U19
      spoločného družstva TJ Priehrada Udiča /TJ Slovan Dolná Mariková na ihrisku
      TJ Slovan Dolná  Mariková v UHČ dorastu
b)  súhlas TJ Tatran Horovce s odohraním jarných MFS 6. liga dorastu U19
      spoločného družstva TJ Považan Pruské/TJ Tatran Horovce na ihrisku
      TJ Tatran Horovce v UHČ dorastu
c)  súhlas TJ Žiar Papradno s odohraním jarných MFS 6. ligy dorastu U19
      na ihrisku TJ Žiar Papradno v UHČ dorastu
     


ŠTK schvaľuje výnimky z ÚHČ a dní:
3)  6. liga dorast:
a)  TJ Vápeč Horná Poruba - odohrá jarné domáce MFS v sobotu v UHČ mužov
b)  TJ Priehrada Udiča - odohrá jarné domáce MFS na ihrisku TJ Slovan Dolná
                                       Mariková v UHČ dorastu
c)  TJ Považan Pruské - odohrá jarné domáce MFS na ihrisku TJ Tatran Horovce
                                       v UHČ dorastu
d)  TJ Slovan Brvnište - odohrá jarné domáce MFS na ihrisku TJ Žiar Papradno
                                      v UHČ dorastu

4)  4. liga SŽ U15 sk. JUH:
TJ Jednota Lazy pod Makytou - odohrá jarné domáce MFS v ÚHČ dorastu

5)  ŠTK žiada zástupcov mladšej prípravky U09:
MŠK Považská Bystrica "B", TJ Plevník Drienové, FK Nová Dubnica
a ŠK Fan - club Púchov o nahlásenie termínu usporiadania svojho turnaja
prostredníctvom ISSF v jarnej časti súťaže na ŠTK v termíne do 07. 04. 2020

6)  ŠTK nevyhovuje žiadosti TJ Jednota Lazy pod Makytou. Žiadosť o zmenu
      termínu nespĺňa náležitosti SP čl. 36.

7) ŠTK ObFZ PB upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ o dôkladnú kontrolu platnosti
REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV. V prípade, že RP stratil platnosť, je potrebné
si požiadať cez elektronickú podateľňu o nový REGISTRAČNÝ PREUKAZ.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 18. 03. 2019 (streda) o 15,30 hod.                                                                                 
                                                                                   Jaroslav Gašpárek

                                                                                      predseda ŠTK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk