Dnes oslavuje meniny Hortenzia zajtra Jozefína         Streda, 05. august 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 24 zo dňa 19. februára 2020

1)  ŠTK žiada všetky FO, FK a TJ ObFZ PB, ktoré chcú požiadať respektíve
potvrdiť výnimky z ÚHČ a dní v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020,
aby tak urobili v termíne:
a)  SPORTIKA 6. a 7. liga dospelí  v termíne do 10. 03. 2020 (utorok).
b)  6. liga dorast U19 v termíne do 10. 03. 2020 (utorok).
c)  4. liga SŽ sk. SEVER a sk. JUH U15 v termíne do 17. 03. 2020 (utorok).
d)  4. liga MLŽ U13 a prípravky MIX U11  v termíne do 07. 04. 2020 (utorok).
ŠTK akceptuje len žiadosti zaslané prostredníctvom ISSF. Výnimky sa schvaľujú
podľa RS čl. A bod 2.6 - samostatne pre jesennú časť a samostatne pre jarnú
časť súťažného ročníka.
Pred jarnou časťou musí FO, FK a TJ o výnimku znovu požiadať. Žiadosti doručené
ŠTK do tohto termínu sú bezplatné.
Po tomto termíne budú všetky žiadosti spoplatnené v súlade s RS 2019/2020
čl. B bod 10.2.5

2)  ŠTK oznamuje FO, FK a TJ, že v ISSF a na futbalnete je zverejnené
      vyžrebovanie nadstavbovej časti súťaže prípraviek MIX U11

3) ŠTK ObFZ PB upozorňuje funkcionárov FK, FO a TJ o dôkladnú kontrolu platnosti
REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV. V prípade, že RP stratil platnosť, je potrebné
si požiadať cez elektronickú podateľňu o nový REGISTRAČNÝ PREUKAZ s aktuálnou
fotografiou R a PP čl. 9.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 11. 03. 2020 (streda) o 15,30 hod.    
                
                                                                                   Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk