Dnes oslavuje meniny Ivan zajtra Lujza         Streda, 08. júl 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 19 zo dňa 06. novembra 2019

ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej
alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej
podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody (žiadosť
podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné podať
žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6. ligy dospelých a 6. ligy dorastu hraných
      v dňoch 31. 10. až 03. 11. 2019 

2)  ŠTK berie na vedomie:
      informáciu "R" R. Hriadeľa z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: K. Podhradie - Papradno 

3)  ŠTK žiada:

      TJ Priehrada Udiča o doručenie videozáznamu z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí
     14. kolo: TJ Priehrada Udiča - FK Streženice na sekretariát ObFZ Považská Bystrica v termíne do 11. 11. 2019 (pondelok) pod následkom DS.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 14.11. 2019 (štvrtok) o 15,30 hod. hod.                                                                                                                                                                
                                                                                        Jaroslav Gašpárek
                                                                                           predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk