Dnes oslavuje meniny Lujza zajtra Amália         Štvrtok, 09. júl 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 16 zo dňa 17. októbra 2019

ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody (žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6. a 7. ligy dospelých, 6. ligy dorastu, 4. ligy SŽ
      sk. SEVER a JUH a 4. ligy MLŽ v dňoch 12. až 16. 10. 2019 
             
2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" M. Fúrika z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: D. Kočkovce - Mikušovce
b)  informáciu "R" L. Pavlačkovej z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: Šebešťanová - Visolaje
c)  podnet TJ Visolaje k MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: Šebešťanová - Visolaje 
d)  podnet TJ Hradišťan Jasenica k MFS 4. liga SŽ sk. SEVER: Jasenica - Podmanín

3)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS:  
      SPORTIKA 6. liga dospelí:
a)  14. kolo: TJ Rozvoj Sverepec - TJ Štart Tuchyňa  dňa 10. 11. 2019
      (nedeľa) o 14,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
     4. liga SŽ sk. SEVER:
b)  3. kolo: FK Streženice - TJ Slovan Dolná Mariková dňa 20. 10. 2019 (nedeľa)  
      o 10,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
     4. liga MLŽ:
c)   6. kolo: TJ Spartak Lysá pod Makytou - ŠK fan club Púchov dňa 17. 10. 2019
      (štvrtok) o 16,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.    

4)  Na základe podnetu klubov a vlastného šetrenia ŠTK rozhodla: 
     MFS 4. liga SŽ sk. JUH 7. kolo: MFK Ilava - TJ Hradčan Lednica ponecháva
     v platnosti výsledok 1:2 dosiahnutí na ihrisku bez prijatia ďalších opatrení.

5)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
    TJ Družstevník Mikušovce pre opakované nedodržiavanie nariadenia US ŠTK 
    č. 12 zo dňa 19. 09.2019 a US ŠTK č.13 zo dňa 25. 09. 2019.

6)  ŠTK žiada:
a)  TJ Družstevník Šebešťanová o doručenie videozáznamu z MFS SPORTIKA
   6. liga dospelí 11. kolo: TJ Družstevník Šebešťanová - TJ Visolaje na sekretariát
ObFZ Považská Bystrica v termíne do 21. 10. 2019 (pondelok) pod následkom DS.
b)  TJ Družstevník Šebešťanová, FK Streženice a TJ Priehrada Udiča
     o dokladovanie poplatku zbernej faktúry v ISSF v termíne do 21.10.2019
     (pondelok) pod následkom DS.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 24. 10. 2019 (štvrtok) o 15,30 hod.                                                                                                                                                                
                                                                                        Jaroslav Gašpárek
                                                                                           predseda ŠTK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk