Dnes oslavuje meniny Lujza zajtra Amália         Štvrtok, 09. júl 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 14 zo dňa 02. októbra 2019

ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody (žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6. a 7. ligy dospelých, 6. ligy dorastu, 4. ligy SŽ sk. SEVER a JUH, 4. ligy MLŽ, prípraviek MIX U11 a U09 hraných v dňoch 26. až 29. 09. 2019 
            
2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" P. Vojtíka z MFS 6. liga dorast: D. Kočkovce - Brvnište
b)  podanie TJ Považan Pruské a odstupuje ho na doriešenie príslušnej komisie "KR"
c)  doklad o úhrade poplatku v prospech TJ Lazy pod Makytou od TJ Tatran Horovce
d)  námietku TJ Hradišťan Jasenica
e)  vyjadrenie TJ Slovan Dolná Mariková

3)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS:  
      7. liga dospelí sk. JUH:
a)  9. kolo: FK Nová Dubnica - TJ Hradčan Lednica dňa 13. 10. 2019 (nedeľa)
      o 14,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
      6. liga dorast:
b)  12. kolo: TJ Vápeč Horná Poruba - TJ Slovan Dolné Kočkovce dňa 20. 10. 2019
      (nedeľa) o 11,15 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
     4. liga SŽ sk. SEVER:
c)  8. kolo: TJ Manín Podmanín - TJ Partizán Prečín dňa 04. 10. 2019 (piatok)
     o 16,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.    
     4. liga SŽ sk. JUH:

d)  8. kolo: FK Košeca - MFK Ilava dňa 09. 10. 2019 (streda) o 16,00 hod. 
      Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
e)  1. kolo: TJ Lazy pod Makytou - FK Nová Dubnica dňa 20. 10. 2019 (nedeľa)
     o 10,30 hod.
Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
     4. liga MLŽ:
f)   5. kolo: TJ Priehrada Udiča - TJ Spartak Lysá pod Makytou dňa 04. 10. 2019
      (piatok) o 16,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.       

4)  ŠTK kontumuje:
     na základe SP čl. 82 bod 1/c a d MFS 6. liga dorast 9. kolo: FK Streženice
     - TJ Považan Pruské a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body
     a skóre 3:0 v prospech FK Streženice.

5)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
      Za svojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom, odmietnutie pokračovania
      v hre TJ Považan Pruské (dorast).

6)  ŠTK upozorňuje:
      TJ Slovan Brvnište (dorast)  na RS/B bod 3.2 pod následkom )DS 
 
7)
  ŠTK na základe podnetu a vlastného šetrenia zistila, že je námietka TJ Hradišťan
      Jasenica je neopodstatnená. Výsledok MFS zostáva v platnosti bez prijatia daľších
      opatrení.

8)  MFS v riešení:
      4. liga SŽ sk. JUH 7. kolo: MFK Ilava - TJ Hradčan Lednica

9)  ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 09. 10. 2018 (streda) o 16,30 hod.:
a)  Matúš Novosád  RČ 1399471, hráč si prinesie so sebou RP a preukaz poistenca
b)  Jakub Antala RČ 1346758,("K") hráč si prinesie so sebou RP a preukaz poistenca
c)  Marko Kurinec RČ 1381992, hráč si prinesie so sebou RP a preukaz poistenca
d)  vedúci družstva "D" Ján Antala - všetci MFK Ilava
e) Filip Fuka RČ 1340743, hráč si prinesie so sebou RP a preukaz poistenca
f)  Lukáš Matúš RČ 1360905,("K") hráč si prinesie so sebou RP a preukaz poistenca
g) Martin Karas RČ 1326622, hráč si prinesie so sebou RP a preukaz poistenca
h) vedúci družstva "H" Radoslav Barka - všetci  TJ Hradčan Lednica
i)  Juraj Hikel "R" stretnutia 4. liga SŽ sk. JUH 7. kolo: MFK Ilava - TJ Hradčan Lednica

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 09. 10. 2019 (streda) o 15,30 hod.  
                                                                                                                                                             
                                                                                        Jaroslav Gašpárek
                                                                                           predseda ŠTK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk