Dnes oslavuje meniny Lujza zajtra Amália         Štvrtok, 09. júl 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 13 zo dňa 25. septembra 2019


ŠTK ObFZ oznamuje, že v zmysle nového znenia PF 2019-20 (od 1.7.2019
vo všetkých súťažiach) môžu byť potrestaní disciplinárnou sankciou
(to znamená: verbálne napomenutí, alebo potrestaní udelením ŽK alebo ČK
podľa závažnosti priestupku a zoznamu priestupkov uvedených v Pravidlách
futbalu) aj členovia realizačných tímov. Za člena realizačného tímu sa
považuje osoba, ktorá je uvedená v zápise o stretnutí ako člen realizačného
tímu sediaci na lavičke náhradníkov (tréner, asistent trénera, vedúci mužstva,
lekár a masér).
Z tohto dôvodu ŠTK nariaďuje, aby členovia realizačných
tímov boli riadne označení visačkami.
"Názov klubu, meno a priezvisko, funkcia vykonávateľná
v realizačnom tíme".
Visačky pre všetky kluby boli  rozhodnutím VV zaobstarané ObFZ PB a kluby si ich mohli vyzdvihnúť osobne od 28. 08. 2019 na sekretariáte ObFZ Považská Bystrica.

ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody (žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6. a 7. ligy dospelých, 6. ligy dorastu, 4. ligy SŽ sk. SEVER a JUH, 4. ligy MLŽ, prípraviek MIX U11 a U09 hraných v dňoch 18. až 24.09. 2019 
      
2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" L. Hromádku z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: Mikušovce - Bolešov
b)  Odstúpenie družstva ŠK Dohňany zo súťaže 6. liga dorast. Družstvá, ktoré mali
     odohrať MFS s družstvom ŠK Dohňany budú mať voľno.

3)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS:   
     4. liga MLŽ:
a)   5. kolo: MFK Ilava - TJ Vápeč Horná Poruba dňa 02. 10. 2019 (streda)
      o 17,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
b)   6. kolo: TJ Spartak Lysá pod Makytou - ŠK fan club Púchov dňa 06. 10. 2019
     (nedeľa) o 10,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.        
     Prípravky MIX U11 sk. A:
c)  5. a 10. kolo: FK Dubnica nad Váhom - FK Košeca dňa 28. 09. 2019 (sobota)
     10,00 a 11,00 hod. na HP v Košeci. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
d)  5. a 10. kolo: TJ Vápeč Horná Poruba - TJ Kovo Beluša dňa 28. 09. 2019
     (sobota) o 13,00 a 14,00 hod. na HP v Beluši. 

     Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.    

4)  ŠTK nariaďuje odohrať MFS 4. liga MLŽ:
      7. kolo: ŠK fan club Púchov - TJ Vápeč Horná Poruba dňa 13. 10. 2019
      (nedeľa) o 10,30 hod. "KR" zabezpečí R.

5)  ŠTK kontumuje:
     na základe SP čl. 82 bod 1/b MFS 4. liga SŽ sk. JUH 6. kolo: TJ Lazy pod
     Makytou - TJ Tatran Horovce a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body
     a skóre 3:0 v prospech TJ Lazy pod Makytou.

6)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)  ŠK Dohňany (dorast) na základe SP čl. 17 bod 5 a podľa RS/A čl. 5.5
b)  TJ Tatran Horovce (SŽ) podľa RS/B čl. 10.1.3

7)  ŠTK anuluje:
      výsledky družstva (dorast) ŠK Dohňany SP čl. 12 bod 2

8)  TJ Tatran Horovce predloží ŠTK doklad o úhrade poplatku podľa RS/A bod 5.3
      v prospech TJ Lazy pod Makytou v termíne do 02. 10. 2019 pod následkom DS

9)  ŠTK upozorňuje:
a)   TJ Družstevník Mikušovce a FK Slovan Bolešov na dodržiavanie pravidiel
      futbalu nariadenia ŠTK z US č. 12 pod následkom DS.
b)   TJ Dynamo Orlové na zabezpečenie funkčného PC/notebooku a pripojenie
      na internet pod následkom DS

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné

sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 02. 10. 2019 (streda) o 15,30 hod.                                                                                                                                                                
                                                                                        Jaroslav Gašpárek

                                                                                           predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk