Dnes oslavuje meniny Lujza zajtra Amália         Štvrtok, 09. júl 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 12 zo dňa 19. septembra 2019

ŠTK ObFZ oznamuje, že v zmysle nového znenia PF 2019-20 (od 1.7.2019
vo všetkých súťažiach) môžu byť potrestaní disciplinárnou sankciou
(to znamená: verbálne napomenutí, alebo potrestaní udelením ŽK alebo ČK
podľa závažnosti priestupku a zoznamu priestupkov uvedených v Pravidlách
futbalu) aj členovia realizačných tímov. Za člena realizačného tímu sa
považuje osoba, ktorá je uvedená v zápise o stretnutí ako člen realizačného
tímu sediaci na lavičke náhradníkov (tréner, asistent trénera, vedúci mužstva,
lekár a masér).
Z tohto dôvodu ŠTK nariaďuje, aby členovia realizačných
tímov boli riadne označení visačkami.
"Názov klubu, meno a priezvisko, funkcia vykonávateľná
v realizačnom tíme".

Visačky pre všetky kluby boli  rozhodnutím VV zaobstarané ObFZ PB a kluby si ich mohli vyzdvihnúť od 28. 08. 2019 na sekretariáte ObFZ Považská Bystrica.

ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody (žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6. a 7. ligy dospelých, 6. ligy dorastu, 4. ligy SŽ sk. SEVER a JUH, 4. ligy MLŽ, prípraviek MIX U11 a U09 hraných v dňoch 11. až 17. 09. 2019 
      
2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" B. Mihálika z MFS  6. liga dorast: D. Kočkovce - Pružina
b)  informáciu "R" F. Kováča z MFS 6. liga dorast: Hr. Lednica - Sverepec
c)  námietku FK Streženice voči štartu hráča "H": FK Streženice - TJ žiar Papradno
d)  žiadosť ŠK fan - club Púchov o doplnenie zranenie hráča do zápisu o stretnutí
e)  vyjadrenie sa  TJ Žiar Papradno k MFS: FK Streženice - TJ Žiar Papradno

3)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS:   
     4. liga SŽ sk. JUH:
a)  5. kolo: MFK Ilava - FK Nová Dubnica dňa 17. 09. 2019 (utorok) o 17,00 hod. 
      Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
b)  5. kolo: TJ Tatran Horovce - FK Košeca dňa 26. 09. 2019 (štvrtok) o 16,00 hod. 
      Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.   
     4. liga SŽ sk. SEVER:
c)  6. kolo: TJ Slovan Dolná Mariková - TJ Partizán Prečín dňa 22. 09. 2019
     (nedeľa) o 12,45 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
d)  8. kolo: TJ Strážov Pružina - TJ Slovan Dolná Mariková dňa 06. 10. 2019   
     (nedeľa) o 10,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.              
     Prípravky MIX U11 sk. B:
e)  5. a 10. kolo: ŠK LR Crystal - FK Slovan Bolešov dňa 26. 09. 2019 (štvrtok)
     16,30 a 17,30 hod. na HP v Bolešove. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
     Prípravky MIX U11 sk. D:
f)  4. a 9. kolo: TJ Rozvoj Sverepec - TJ Plevník Drienové  dňa 24. 09. 2019
      (utorok) o 16,30 a 17,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

4)  ŠTK kontumuje:
a)  na základe SP čl. 82 bod 1/g MFS  7. liga dospelí sk. JUH 5. kolo: TJ Družstevník
     Kolačín - FK Slovan Kameničany podľa SP čl. 11 bod 3  priznáva 3 body
     a skóre 8:0 (výsledok dosiahnutý na ihrisku) v prospech TJ Družstevník Kolačín
b)  na základe SP čl. 82 bod 1/f MFS 6. liga dorast 6. kolo: TJ Spartak Kvašov
     - FK Streženice a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech
     FK Streženice    ?

5)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)  TJ Slovan Kameničany pre porušenie RS/A bod 5.7 podľa RS/B bod 10.1.12
b)  TJ Spartak Kvašov pre porušenie SP čl. 82 bod 1/f podľa RS/B bod 10.1.8 

6)  ŠTK upozorňuje:
TJ Slovan Dolné Kočkovce (dorast) na dodržiavanie RS/B bod 3.2 pod následkom DS

7)  Námietka FK Streženice voči štartu hráča TJ Žiar Papradno je neopodstatnená,
     nejedná sa o neoprávnený štart. Nemietaný hráč bol uvedený v zápise o stretnutí.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 25. 09. 2019 (streda) o 15,30 hod.                                                                                                                                                                
                                                                                        Jaroslav Gašpárek
                                                                                           predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk