Dnes oslavuje meniny Ivan zajtra Lujza         Streda, 08. júl 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 8 zo dňa 21. augusta 2019

ŠTK ObFZ žiada všetky FK, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody (žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje  výsledky MFS 6. a 7. ligy dospelých, 6. ligy dorastu a 4. ligy SŽ
     sk. SEVER hraných v dňoch 17. až 18. 08. 2019 
      
2)  ŠTK berie na vedomie:
a)   informáciu "R" D. Ďuriša z MFS 4. liga SŽ sk SEVER: Plevník - D. Kočkovce
b)   podnet TJ Slovan Dolné Kočkovce na nezrovnalosti v zápise o stretnutí
      SPORTIKA 6. liga dospelých: TJ Priehrada Udiča - TJ Slovan Dolné Kočkovce

3)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS:
      7. liga dospelí sk. JUH:
a)  4. kolo:
FK Nová Dubnica - TJ Družstevník Kolačín dňa 08. 09. 2019 (nedeľa)
      o 16,00 hod.
Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
        4. liga SŽ sk. JUH: 
b)  3. kolo: FK Slovan Bolešov - MFK Ilava dňa 30. 08. 2019 (piatok)
     o 17,00 hod.
 Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.    

4) ŠTK nariaďuje odohrať MFS:
  7. liga dospelí sk. SEVER: 

a)  5. kolo: TJ Skaličan Praznov - ŠK fan club Púchov dňa 15. 09. 2019 (nedeľa)  
      o 10,00 hod. "KR" zabezpečí R.          
      4. liga SŽ sk. SEVER:
b)  4. kolo:
TJ Hradišťan Jasenica - TJ Slovan Dolné Kočkovce dňa 07. 09. 2019
      (sobota) o 10,30 hod.
"KR" zabezpečí R.  

5)  ŠTK kontumuje:
     na základe SP čl. 82 bod 1/b MFS 6. liga dorast 3. kolo: TJ Považan Pruské
     - TJ Slovan Brvnište a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0
     v prospech TJ Slovan Brvnište.

6)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
     TJ Považan Pruské podľa RS/B čl. 10.1.2

7)  ŠTK upozorňuje všetky futbalové kluby, že v prípade ak je na MFS
     delegovaný oddielový R je domáci klub povinný :
a)  postupovať v zmysle SP čl 75
b)  oba kluby sú povinné mať riadne uzatvorené nominácie v ISSF
c)  klubový alebo tímový manažér domácich sa prihlási v ISSF, prepne si zápis
     do režimu "Rozhodca /Laik"(klubový/tímový manažér domácich
     a za prítomnosti kapitánov u mládeže aj vedúcich družstiev uzavrie
     nominácie družstiev na MFS a priebežne uloží zápis o stretnutí)
d)  po skončení stretnutia doplní všetky potrebné údaje: góly, striedania, karty a pod.,
     do poznámky uvedie osobu, ktorá predmetné stretnutie rozhodovala
     a priebežne uloží zápis o stretnutí

8)  Upozornenie pre FK a delegované osoby na uzávierku cesty II/507:
a)  V dňoch 24. od 08,00 hod. do 25. 08. 2019 do 18,00 hod.  bude úplná
     uzávierka cesty z Púchova do Považskej Bystrice. Obchádzková trasa
     z Púchova do Považskej Bystrice vedie cez Belušu a Sverepec
b)  ŠTK upozorňuje delegované osoby "R"na povinnosť vytlačiť si pred začiatkom
     MFS zápis o stretnutí a podľa neho skontrolovať lavičky náhradníkov.
     ŠTK upozorňuje FO a FK že osoby, ktoré nie sú uvedené v zápise o stretnutí
     budú vykázané z lavičky náhradníkov- zodpovední sú vedúci oboch mužstiev.

9)  Na pracovnom rokovaní zástupcov klubov mladšej prípravky  U 9  
      dňa 14. 08. 2019 boli dohodnuté nasledovné podmienky: 
a)  Mladšia prípravka – U 9- roč. narodenia od 1.1.2011 do 31.12.2013
b) 
počet hráčov na HP 6 + 1
c)
  bránky 5 x 2 m, ktoré musia byť zabezpečené voči prevráteniu
d)  veľkosť lopty č. 4
e) 
rozmery HP max. 50 x 25 m (min. 40  x 20 m)
f)  hrací čas 2 x 10 minút s 15 minútovou prestávkou
g)  Prvý turnaj sa odohrá dňa 07. 09. 2019 (sobota) od 10,00 hod. na HP v Ilave,
     organizátor- MFK ILAVA.
h)
Druhý turnaj sa odohrá dňa 05. 10. 2019 (sobota) od 10,00 hod.
    
na HP v Prečíne, organizátor - TJ PARTIZÁN PREČÍN.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné

sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 28. 08. 2019 (streda) o 15,30 hod.                                                                                                                                                                
                                                                                        Jaroslav Gašpárek
                                                                                           predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk