Dnes oslavuje meniny Hortenzia zajtra Jozefína         Streda, 05. august 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 39 zo dňa 20. júna 2019

ŠTK ObFZ žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1) ŠTK schvaľuje výsledky MFS: SPORTIKA 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast,
     4. liga SŽ sk. JUH a SEVER hraných v dňoch 14. až 16. 06. 2019

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" M. Brnu  z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: H. Poruba - Pruské
b)  informáciu "R" M. Sluka z MFS 7. liga dospelí: Kameničany  - Dohňany
c) informáciu "R" S. Gaga z MFS 6. liga dorast: N. Dubnica - D. Kočkovce
d) informáciu "R" M. Migáta z MFS 4. liga SŽ sk. SEVER: D. Mariková - Udiča
e)  úhradu poplatku od TJ Slovan Kameničany v prospech TJ Jednota Lazy pod Makytou

3)  ŠTK kontumuje:
     na základe SP čl. 82 bod 1/g MFS  4. liga SŽ sk. SEVER 18. kolo:
     TJ Slovan Dolná Mariková - TJ Priehrada Udiča podľa SP čl. 11 bod 3
     priznáva 3 body a skóre 10:0 (výsledok dosiahnutý na ihrisku)
     v prospech TJ Slovan Dolná Mariková.

4)   ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)   TJ Slovan Dolné Kočkovce (dorast) pre opakované porušenie RS/B bod 3.2
b) 
  TJ Priehrada Udiča (SŽ) pre porušenie RS/A bod 5.7 podľa RS/B bod 10.1.12

5) 
Začiatok súťažného ročníka 2019/2020 bude 03.-04. 08. 2019 (so/ne)

6)  Aktív ŠTK bude jedným z bodov konferencie ObFZ Považská Bystrica
      dňa 08. 07. 2019 (pondelok) v kultúrnom dome v Domaniži o 18,00 hod.

7)  ŠTK upozorňuje:
Prihlášky FK, FO a TJ je možné podávať na nový súťažný ročník 2019/2020
od 04. 06. 2019. ŠTK akceptuje len prihlášky podané cez elektronickú podateľňu
v ISSF do 26. 06. 2018 (streda - uzávierka prihlášok o 23:59 hod.) a úhradu
nenávratného štartovného vkladu je potrebné uhradiť bankovým prevodom,
alebo poštovou poukážkou priamo na účet ObFZ Považská Bystrica
SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA, VS 1012010 v zmysle
RS/A bod 5.4. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť.
Formulár adresára klubu - v prípade kýchkoľvek zmien - zverejnený na stránke
www.obfzpb.sk v sekcii tlačivá a dokumenty treba doručiť na sekretariát ObFZ
(osobne, poštou alebo @).
Dohoda zlúčeného družstva mládeže RS/B 3.1.3 v kategórii (dorast, žiaci, prípravka)
je povinnou súčasťou prihlášky do súťaží ObFZ PB. Za zlúčené družstvo podáva
prihlášku ten klub, pod ktorého názvom bude spoločné družstvo v súťaži hrať.
Pri úhrade štartovného poplatku prevodom na účet ObFZ je potrebné uvádzať
variabilný symbol 1012010 a do poznámky: názov klubu-príklad TJ Visolaje
kvôli identifikácii platby.

8)  Označenie súťaží v ISSF v ObFZ Považská Bystrica:
SPORTIKA 6. liga muži                                                - 135,- €
7. liga muži                                                                 - 100,- €
8. liga muži                                                                 -   70,- €
6. liga dorast - U19 roč. narodenia od 1.1.2001 do 31.12.2004
6. liga MLD - U17 roč. narodenia od 1.1.2003 do 31.12. 2004
4. liga Starší žiaci. - U15 roč. narodenia po 1.1.2005 a mladší
4. liga Mladší žiaci - U13 roč. narodenia po 1.1.2007 a mladší
Prípravka MIX - U11 roč. narodenia po 1.1.2009 do 31.12.2013
Mladšia prípravka – U09 roč. narodenia po 1.1.2011 do 31.12.2013

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 28. 06. 2019 (piatok) o 15,30 hod.                                                                                                                                                                
                                                                                    Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK 

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk