Dnes oslavuje meniny Zuzana zajtra Darina         Utorok, 11. august 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 35 zo dňa 22. mája 2019

ŠTK ObFZ žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej
časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je
potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1) ŠTK schvaľuje výsledky MFS: SPORTIKA 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast,
   4. liga SŽ sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek hraných v dňoch 15. až 21. 05. 2019

2)  ŠTK berie na vedomie:
a) 
informáciu "R" J. Brundzu z MFS 8. liga dospelí: D. Orlové - D. Breznica
b)  informáciu "R" P. Horečného z MFS 4. liga SŽ sk. SEVER: Papradno - Udiča
c)  informáciu "R" P. Kapilu z MFS 4. liga SŽ sk. JUH: Hr. Lednica - D. Kočkovce,
d)  informáciu "R" B. Mihálika z MFS prípraviek: Plevník - Horovce
c)  splnenie si povinnosti - TJ Slovan Dolné Kočkovce (Tadeáš Berger 1379074)
     v zmysle SP čl. 43 bod 3/b

3)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS:
a)  8. liga dospelí 16. kolo: TJ Tatran Horovce -  TJ Mier Tŕstie  dňa 02. 06. 2019
      (nedeľa) o 14,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
b)  6. liga dorast 19. kolo: TJ Tatran Horovce -  FK Nová Dubnica  dňa 09. 06. 2019
      (nedeľa) o 13,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
Prípravky MIX U11 sk. o 1. až 8. miesto:
c)  6. a 12. kolo: TJ Plevník Drienové - MFK Ilava dňa 30. 05. 2019 (štvrtok)
     o 17,00 a 18,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
d)  6. a 12. kolo: TJ Kovo Beluša - FK Dubnica nad Váhom "B" dňa 31. 05. 2019
    (piatok)
o 16,00 a 17,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
sk. o 9. až 16. miesto:
e)  5. a 11. kolo: TJ Družstevník Kolačín - TJ Rozvoj Sverepec dňa 22. 05. 2019
     (streda) o 16,30 a 17,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
f)  4. a 10. kolo: TJ Družstevník Šebešťanová - TJ Družstevník Mikušovce
     dňa 23. 05. 2019 (štvrtok) o 16,00 a 17,00 hod. Vzájomná dohoda.
    "KR" zabezpečí R.
g)  6. a 12. kolo: TJ Rozvoj Sverepec - TJ Družstevník Mikušovce dňa 01. 06. 2019
     (sobota) o 14,00 a 15,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.     
sk. o 17. až 24. miesto:
h)  2. a 8. kolo: ŠK LR Crystal - FK Košeca dňa 27. 05. 2019 (pondelok)
      o 16,30 a 17,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
i)  5. a 11. kolo: FK Košeca - TJ Považan Pruské dňa 03. 06. 2019 (pondelok)
     o 16,00 a 17,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
Prípravky U10 sk. B:
j)  15. a 20. kolo: TJ Partizán Domaniža - MŠK Považská Bystrica "B"
    dňa 30. 05. 2019 (štvrtok) o 17,00 a 18,00 hod.  Vzájomná dohoda.
    "KR" zabezpečí R.

4)  ŠTK nariaďuje odohrať MFS:
     6. liga dorast 21. kolo: TJ Hradišťan Jasenica - FK Streženice dňa 08. 06. 2019
      (sobota) o 16,00 hod. "KR" zabezpečí R. 

5)  ŠTK kontumuje:
a)  na základe SP čl. 82 bod 1/g MFS  8. liga dospelí 14. kolo: FK Nová Dubnica
     - FK Červený Kameňa podľa SP čl. 11 bod 3  priznáva 3 body a skóre 6:0
     (výsledok dosiahnutí na ihrisku) v prospech FK Nová Dubnica
b)  na základe SP čl. 82 bod 1/f  a SP čl. 52/d MFS  8. liga dospelí 13. kolo: 
     TJ Družstevník Dolná Breznica - TJ Považie Nová Prejta podľa SP čl. 11 bod 2
     priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Považie Nové Považie Prejta.
c)  na základe SP čl. 82 bod 1/b MFS 4. liga SŽ sk JUH 18. kolo: FK Košeca
      - FK Slovan Bolešov a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0
      v prospech FK Košeca.
d)  na základe SP čl. 82 bod 1/g MFS  4. liga SŽ sk. SEVER 14. kolo:
     TJ Žiar Papradno - TJ Priehrada Udiča podľa SP čl. 11 bod 3 priznáva 3 body
     a skóre 14:0 (výsledok dosiahnutí na ihrisku) v prospech TJ Žiar Papradno.

6)   ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)   FK Červený Kameň pre porušenie RS/A bod 5.7 podľa RS/B bod 10.1.12
b)   TJ Družstevník Dolná Breznica podľa RS/B bod 10.1.8
c)   FK Slovan Bolešov (SŽ) podľa RS/B bod 10.1.3
d)   TJ Priehrada Udiča (SŽ) pre porušenie RS/A bod 5.7 podľa RS/B bod 10.1.12
e)   "R" B. Mihálika pre nerešpektovanie US ŠTK č. 33 zo dňa 09. 05. 2019
      bod 4/b
podľa RS/B bod 10.1.6

7)  ŠTK žiada:
a)  TJ Družstevník Mikušovce o doručenie videozáznamu z MFS SPORTIKA 6. liga
     dospelí 22. kolo: TJ Družstevník Mikušovce - TJ Hradišťan Jasenica na sekretariát
     ObFZ Považská Bystrica v termíne do 28. 05. 2019 (utorok) pod následkom DS
b)  TJ Dynamo Orlové doručenie dokladu o úhrade zbernej faktúry v ISSF v termíne
     do 28. 05. 2019 pod následkom DS.

8)  ŠTK  upozorňuje všetky FO, FK a TJ:
a)  v súťažiach mládeže ,kde je v obsadený uvedený R- laik, je domáci klub povinný
     prostredníctvom klubového alebo tímového manažéra urobiť zápis o stretnutí
     v ISSF nasledovne: klikne na plánovaný zápis o stretnutí, uzavrieť nomináciu domácich,
     nomináciu hostí, klikne na zápis o stretnutí, meno HP, počet divákov, počet
     usporiadateľov (mládež 5), hracia plocha- prírodný trávnik/prípadne umelý, vykonanie
     konfrontácie, podľa skutočnosti strelcov gólov a zápis priebežne uloží. V prípade
     nejasností kontaktujte predsedu ŠTK- J. Gašpárek 0903 202 861.
b) svoje pripomienky ku textovej časti RS ObFZ PB na súťažný ročník 2019/2020
     môžu posielať na adresu: sekretar@obfzpb.sk, jgasparek@azet.sk do 31. 05. 2019

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 29. 05. 2019 (streda) o 15,30 hod.   
                                                                                                                                                              
                                                                                    Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK


 

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk