Dnes oslavuje meniny Jozefína zajtra Štefánia         Štvrtok, 06. august 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 34 zo dňa 15. mája 2019

ŠTK ObFZ žiada všetky FK, FO a TJ, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.
ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1) ŠTK schvaľuje výsledky MFS: SPORTIKA 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast,
   4. liga SŽ sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek hraných v dňoch 08. až 12. 05.     2019

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" K. Oselského  z MFS  SPORTIKA 6. liga dospelí: Jasenica - K. Podhradie
b)  informáciu "R" z MFS 8. liga dospelí: Tŕstie - D. Orlové
c)  podanie TJ Nové Považie Prejta k MFS: D. Breznica - Prejta
d)  podanie "R" J. Opatovského k MFS: D. Breznica - Prejta

3)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS:
a)  8. liga dospelí 13. kolo: TJ Mier Tŕstie - TJ Dynamo Orlové dňa 17. 05. 2019
      (piatok) o 17,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. 
b)  4. liga SŽ sk. JUH 18. kolo: FK Košeca - FK Slovan Bolešov dňa 17. 05. 2019
      (piatok) o 16,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.                                                                           
c)  4. liga MLŽ 9. kolo: TJ Spartak Lysá pod Makytou - ŠK fan club Púchov
     dňa 29. 05. 2019 (streda) o 17,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
Prípravky MIX U11 sk. o 9. až 16. miesto:
d)  4. a 10. kolo: TJ Manín Podmanín - FK Slovan Bolešov dňa  08. 06. 2019
     (sobota) o 10,00 a 11,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.        
     sk. o 17. až 24. miesto:
e)  4. a 10. kolo:
TJ Skaličan Praznov - FK Košeca dňa 29. 05. 2019 (streda)
      o 16,30 a 17,30 hod.
Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
f)  5. a 11. kolo: FK Košeca - TJ Považan Pruské dňa 23. 05. 2019 (štvrtok)
     o 16,00 a 17,00 hod.
Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

4)  ŠTK nariaďuje odohrať MFS:
      7. liga dospelí 20. kolo: TJ Skaličan Praznov - TJ Visolaje dňa 02. 06. 2019
      (nedeľa) o 15,00 hod. "KR" zabezpečí R. 

5)  MFS 8. liga dospelí 13. kolo:  TJ Družstevník Dolná Breznica - TJ Nové
     Považie Prejta v riešení

6)  ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22. 05. 2018 (streda) o 16,30 hod.:
a)  Michal Dubový  RČ 1102974, hráč si prinesie so sebou RP a preukaz totožnosti (OP)
b)  Ladislav Burmek RČ 1358937, hráč si prinesie so sebou RP a doklad totožnosti (OP)
c)  Filip Karas RČ 1282616, hráč si prinesie so sebou RP a doklad totožnosti (OP)
d)  vedúci družstva D Tibor Kozáček - všetci TJ Družstevník Dolná Breznica
e)  Roman Koťan (kapitán H) RČ 1081292, hráč si prinesie so sebou doklad totožnosti (OP) - TJ Nové Považie Prejta
f)  Jozef Opatovský - "R" stretnutia 8. liga dospelí 13. kolo: TJ Družstevník Dolná Breznica - TJ Nové Považie Prejta           

7)  ŠTK  upozorňuje všetky FO, FK a TJ:
     svoje pripomienky ku textovej časti RS ObFZ PB na súťažný ročník 2019/2020
     môžu posielať na adresu: sekretar@obfzpb.sk, jgasparek@azet.sk do 31. 05. 2019

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 22. 05. 2019 (streda) o 15,30 hod.   
                                                                                                                                                              
                                                                                    Jaroslav Gašpárek
                                                                                      predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk