Dnes oslavuje meniny Jozefína zajtra Štefánia         Štvrtok, 06. august 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 32 zo dňa 02. mája 2019

1) ŠTK schvaľuje výsledky MFS: SPORTIKA 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast,
     4. liga SŽ sk. JUH a SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek hraných v dňoch

      25. až 28. 04. 2019.


2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" J. Brundzu  z MFS  7. liga dospelí: Dohňany - Sverepec
b)  informáciu "R" M. Maka  z MFS  7. liga dospelí: Šebešťanová - Praznov
c)  informáciu "R" M. Migáta z MFS 4. liga SŽ sk. JUH: D. Kočkovce - Beluša
d)  informáciu "R" B. Mihálika z MFS 4. liga SŽ sk. SEVER: Podmanín - Pružina

3)  ŠTK súhlasí s odohraním MFS:
a)  4. liga SŽ sk. SEVER 12. kolo: TJ Hradišťan Jasenica - TJ Manín Podmanín
     dňa 05. 05. 2019 (nedeľa) o 13,45 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.   
Prípravky MIX U11 sk. o 1. až 8. miesto:
b)  4. a 10. kolo: TJ Plevník Drienové - TJ Tatran Horovce dňa 18. 05. 2019
      (sobota) o 16,00 a 17,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.     
c)  5. a 11. kolo: TJ Partizán Domaniža - TJ Plevník Drienové dňa 25. 05. 2019
     (sobota) o 14,00 a 15,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.                     
sk. o 9. až 16. miesto:
d)  1. a 7. kolo: TJ Spartak Kvašov - TJ Manín Podmanín dňa 08. 05. 2019
      (streda) o 10,00 a 11,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.                   
sk. o 17. až 24. miesto:
e)  1. a 7. kolo: TJ Považan Pruské - TJ Skaličan Praznov dňa 09. 05. 2019
      (štvrtok) o 17,00 a 18,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.                
f)  2. a 8. kolo: TJ Skaličan Praznov - TJ Vápeč Horná Poruba dňa 06. 05. 2019
     (Pondelok) o 17,00 a 18,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.               
g)  3. a 9. kolo: FK Košeca - TJ Visolaje dňa 07. 05. 2019 (utorok) o 16,00
      a 17,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.                                            
h)  5. a 11. kolo: ŠK LR Crystal -  TJ Priehrada Udiča dňa 25. 05. 2019 (sobota)
      o 14,30 a 15,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.                               
Mladšie prípravky U10 sk. "B":
i)  13. a 18. kolo: TJ Tatran Cementáreň Ladce - MFK Ilava dňa 09. 05. 2019
     (štvrtok) o 16,15 a 17,15 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.                 

4)  ŠTK nariaďuje odohrať MFS:
     Prípravky MIX U11 sk. o 17. až 24. miesto 5. a 11. kolo: TJ Skaličan
      Praznov - TJ Slovan Dolná Mariková dňa 26. 05. 2019 (nedeľa) o 14,00
     a 15,00 hod. "KR" zabezpečí R.                                                                        

5)  ŠTK  upozorňuje všetky FO, FK a TJ na dodržiavanie SÚŤAŽNÉHO
      PORIADKU  článku 41 - Súpiska družstva
a)  Súpiska družstva je vytváraná v ISSF na základe štartu hráčov
      v stretnutí podľa zápisu o stretnutí. V priebehu súťaže je súpiska
      dopĺňaná v ISSF na základe štartu hráčov v stretnutí uvedených
      v zápise o stretnutí. Ak je v rozpise súťaže uvedená výnimka z povinného
      použitia ISSF, klub je povinný vyplniť súpisku v súlade s týmto poriadkom
      a rozpisom súťaže.
b)  Klub nasadením hráča do stretnutia potvrdzuje, že sa hráč jeho klubu 
     podrobil lekárskej prehliadke, aby mohol v stretnutí nastúpiť. Riadiaci
     orgán súťaže je oprávnený kedykoľvek skontrolovať vykonanie lekárskej
     prehliadky hráča a klub je povinný na požiadanie preukázať riadiacemu
     orgánu súťaže, že sa jeho hráč podrobil lekárskej prehliadke.

SÚŤAŽNÉHO PORIADKU článku 50 - Zdravotná spôsobilosť:
c)  Hráč je povinný mať potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce
     jeho spôsobilosť hrať futbal, ktoré je platné najviac 1 rok. Do tejto
     doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorý bola
     vykonaná posledná lekárska prehliadka. Klub hráča je zodpovedný za svojho
     hráča, že hráč má potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho
     spôsobilosť hrať futbal. Klub je povinný predložiť potvrdenie o lekárskej
     prehliadke hráča na vyzvanie riadiaceho orgánu súťaže alebo funkcionára
     zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti.
d)  Potvrdenie o lekárskej prehliadke uvedené v odseku 1 môže vo vekovej
     kategórii žiakov vystaviť pediater, vo vekovej kategórii dorastu dorastový
     lekár, vo vekovej kategórii mužov praktický lekár, ak rozpis súťaže ohľadom
     vekovej kategórie mužov neustanovuje telovýchovného lekára. Ak ide
     o hráča republikovej súťaže akejkoľvek vekovej kategórie, alebo
     o reprezentanta Slovenskej republiky akejkoľvek vekovej kategórie klubu,
     ktorý nie je účastníkom republikovej súťaže, potvrdenie podľa odseku 1
     môže vystaviť len telovýchovný lekár. Ustanovenie tohto odseku
     sa primerane vzťahuje aj na vekové kategórie ženského futbalu.
e)  Hráč môže počas jedného dňa odohrať v majstrovskej súťaži a pohárovej
     súťaži len jedno stretnutie. Rozpis súťaže môže pre majstrovské súťaže
     podľa čl. 28 ods. 1 písm. c) až e) a čl. 30 ods. 1 písm. c) a d) hrané turnajovým
     spôsobom a súťaže podľa čl. 32 a 33 ustanoviť najvyšší počet stretnutí
     odohraných hráčom v jeden deň inak.
     RS/B   2018/2019
f)  3.11 Hráči štartujú na individuálne poistky. V prípade, že nie sú poistení,
             odporúča sa vo vlastnom záujme poistiť.                                                                                                       
g)  3.11.1 Hráči štartujú v súťažiach ObFZ Považská Bystrica na vlastnú
                 zodpovednosť
h)  FK, FO a TJ, že svoje pripomienky ku textovej časti RS ObFZ PB na súťažný ročník 2019/2020 môžu posielať na adresu: sekretar@obfzpb.sk, jgasparek@azet.sk
      do 31. 05. 2019

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 09. 05. 2019 (štvrtok) o 15,30 hod.   
                                                                                                                                                                
                                                                                    Jaroslav Gašpárek

                                                                                      predseda ŠTK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk