Dnes oslavuje meniny Hortenzia zajtra Jozefína         Streda, 05. august 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 21 zo dňa 14. decembra 2018

1)  ŠTK oznamuje všetkým FK, FO a TJ:
      Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica v spolupráci s mestom Považská Bystrica
      usporiada v dňoch 05. a 06. 01.2019 (sobota a nedeľa od 08:00 hod.)
      halový turnaj dospelých v športovej hale MŠK Považská Bystrica. Záujemcovia
      sa môžu záväzne prihlásiť e-mailom v termíne do 20.12.2018 (štvrtok) na adresu:
      sekretar@obfzpb.sk.
      Štartovný vklad  20,- € za každé družstvo uhradiť bankovým prevodom na účet
      ObFZ Považská Bystrica č. SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA,
      VS 1012015.
      Pozvánka sa nachádza v sekcii tlačivá a dokumenty.

2) Zoznam prihlásených družstiev na turnaj do Pov. Bystrice ku dňu 14. 12. 2018:
     FK Streženice, TJ Považan Pruské, ŠK Dohňany, TJ Tatran Cementáreň Ladce,
     TJ Hradišťan Jasenica, TJ Partizán Domaniža, TJ Partizán Vrchteplá, TJ Jednota Dulov,TJ Mier Tŕstie a TJ Plevník Drienové.

3)  ŠTK upozorňuje prípadných záujemcov o účasť na turnaji dospelých
      v Považskej Bystrici v dňoch 05. a 06. 01. 2019,  že možnosť a termín
      prihlásenia končí dňa 20. 12. 2018(štvrtok).


4) 
ŠTK ObFZ ďakuje všetkým funkcionárom ObFZ, FK, FO, TJ, hráčom, rozhodcom a divákom za ich spoluprácu počas celého roku 2018. Praje pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov a taktiež veľa zdravia a úspechov v Novom roku 2019.
    

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 27. 12. 2018 (štvrtok) o 15,30 hod.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Jaroslav Gašpárek 
                                                                               predseda ŠTK 

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk