Dnes oslavuje meniny Hortenzia zajtra Jozefína         Streda, 05. august 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 16 zo dňa 25. októbra 2018

ŠTK ObFZ PB žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF
a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže (predseda ŠTK).

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej
časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev
je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1) ŠTK schvaľuje výsledky MFS: SPORTIKA 6. liga a 7. liga dospelých, 6. liga dorast,
     4. liga SŽ JUH a SEVER hraných v dňoch 19. 10. až 21. 10. 2018.     

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)   informáciu "R" F. Kolena  z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: H. Poruba - Bolešov
b)   informáciu "R" R. Hriadela z MFS 6. liga dorast: Brvnište - Pružina
c)   TJ Slovan Brvnište - TJ Strážov Pružina splnenie si povinnosti v zmysle
       SP čl. 43 bod 3/b TJ Strážov Pružina

3)  ŠTK kontumuje:
      na základe SP čl. 82 bod 1/b MFS   6. liga dorast 10. kolo: FK Streženice
      - TJ Hradišťan Jasenica  a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0
      v prospech FK Streženice

4)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
      TJ Hradišťan Jasenica podľa RS/B bod 10.1.2 

5)  TJ Hradišťan Jasenica:

       predloží ŠTK doklad o úhrade poplatku 30,- € v prospech FK Streženice.
       (RS/A bod 5.3) v termíne do 30. 10. 2018 (utorok)

6)  ŠTK žiada:
a)  TJ Vápeč Horná Poruba o doručenie videozáznamu z MFS SPORTIKA 6. liga
      dospelí 12. kolo: TJ Vápeč Horná Poruba - FK Slovan Bolešov na sekretariát ObFZ Považská Bystrica v termíne do 30. 10. 2018 (utorok) pod následkom DS.
b)  FK Košeca o doručenie videozáznamu z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí 12. kolo: FK Košeca - TJ Hradišťan Jasenica na sekretariát ObFZ Považská Bystrica v termíne do 30. 10. 2018 (utorok) pod následkom DS.
c)   TJ Slovan Dolná Mariková  o písomné stanovisko k neposkytnutiu teplej vody
      delegovaným osobám a hráčom súpera v MFS SPORTIKA 6. liga dospelí 12. kola: TJ Slovan Dolná Mariková - TJ Družstevník Mikušovce v termíne do 30. 10. 2018 (utorok) pod následkom DS. Porušenie SP čl. 56 bod f, RS/B bod 3.9/7.    

7)  ŠTK upozorňuje:
a)  Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný
      doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže
     (SP  čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP  čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP  čl. 82/f a čl. 11).
b)  dôrazne všetkých rozhodcov a organizátorov MFS, že MFS nie je možné zahájiť bez prítomnosti hlavného usporiadateľa. Ten musí byť uvedený aj v zápise o stretnutí, hlavný usporiadateľ je zodpovedný za organizáciu celého stretnutia.
      V prípade porušenia bude ŠTK postupovať v súlade so SP/PF/RS a vyvodí
      príslušné sankcie voči klubu aj R

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 31. 10. 2018 (streda) o 15,30 hod. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Jaroslav Gašpárek
                                                                               predseda ŠTK
 

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk