Dnes oslavuje meniny Hortenzia zajtra Jozefína         Streda, 05. august 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 15 zo dňa 19. októbra 2018

ŠTK ObFZ PB žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF
a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže (predseda ŠTK).

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1) ŠTK schvaľuje výsledky MFS: SPORTIKA 6. liga, 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast, 4. liga SŽ JUH, SEVER a mladšej prípravky U10 hraných v dňoch 11. 10. až 14. 10. 2018.     

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)   informáciu "R" M. Lamža  z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: Udiča - H. Poruba
b)   informáciu "R" R. Hriadela z MFS 8. liga dospelí: D. Breznica - Č. Kameň
c)   informáciu "R" J. Juríčka z MFS 8. liga dospelí: Prejta - N. Dubnica

3)  ŠTK súhlasí s odohraním:
a)  6. liga dorast 10. kolo: TJ Tatran Horovce -  FK Slovan Bolešov dňa
      19. 10. 2018 (piatok) o 15,30 hod. Vzájomná dohoda. SP čl. 36 bod 2.
      "KR" zabezpečí R. RP TJ Tatran Horovce 5,-€.
b)  4. liga SŽ sk. JUH 10. kolo: TJ Tatran Horovce -  TJ Slovan Dolné Kočkovce
      dňa 21. 10. 2018 (nedeľa) o 10,30 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
      RP TJ Tatran Horovce 5,-€.

4)  ŠTK kontumuje:
a)  na základe SP čl. 82 bod 1/g MFS SPORTIKA  6. liga dospelí 11. kolo:
     TJ Hradišťan Jasenica - TJ Slovan Dolná Mariková a podľa SP čl. 11 bod 3
     priznáva 3 body a skóre 5:0 (výsledok dosiahnutí na ihrisku) v prospech
     TJ Hradišťan Jasenica
b)  na základe SP čl. 52/d a SP čl. 82 bod 1/f  MFS   8. liga dospelí 8. kolo:
     ŠK fan club Púchov - TJ Dynamo Orlové a podľa SP čl. 11 bod 2
     priznáva 3 body a skóre 3:0  v prospech ŠK fan club Púchov

5)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)   TJ Slovan Dolná Mariková pre porušenie RS/A bod 5.7 podľa RS/B bod 10.1.12
b)  TJ Dynamo Orlové podľa RS/B bod 10.1.8 

6)  ŠTK upozorňuje:
a)  Hráč, ktorý nepredložil k stretnutiu registračný preukaz (RP), ale hral na osobný
      doklad totožnosti, je povinný do 48 hodín predložiť RP riadiacemu orgánu súťaže
     (SP  čl. 43/3/b). Ak tak hráč (klub) neurobí, považuje sa takýto štart hráča v stretnutí za neoprávnený (SP  čl. 52/i) a stretnutie bude kontumované (SP  čl. 82/f a čl. 11).
b)  dôrazne všetkých rozhodcov a organizátorov MFS, že MFS nie je možné zahájiť bez prítomnosti hlavného usporiadateľa. Ten musí byť uvedený aj v zápise o stretnutí, hlavný usporiadateľ je zodpovedný za organizáciu celého stretnutia.
      V prípade porušenia bude ŠTK postupovať v súlade so SP/PF/RS a vyvodí
      príslušné sankcie voči klubu aj R

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 24. 10. 2018 (streda) o 15,30 hod.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Jaroslav Gašpárek
                                                                               predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk