Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 9 zo dňa 05. septembra 2018


ŠTK ObFZ PB žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF
a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže (predseda ŠTK).

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS: SPORTIKA 6. liga, 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast,4. liga SŽ JUH a SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek  MIX U11 hraných v dňoch 30. 08.až 02. 09. 2018.

2)  ŠTK berie na vedomie:
      informáciu "R" M. Galbavého z MFS prípraviek MIX U11: D. Mariková - Udiča

3)  ŠTK súhlasí s odohraním:
a)  MFS SPORTIKA 6. liga dospelí 7. kolo: TJ Družstevník Mikušovce - TJ Považan
     Pruské dňa 16. 09. 2018 (nedeľa) o 15,30 hod. Vzájomná dohoda.
     SP čl. 36 bod 3. "KR" zabezpečí R. RP TJ Považan Pruské 10,-€. 
b)  MFS SPORTIKA 6. liga dospelí 20. kolo: TJ Považan Pruské - TJ Družstevník  
     Mikušovce dňa 05. 05. 2019 (nedeľa) o 16,30 hod. Vzájomná dohoda.
c)  MFS 8. liga dospelí 4. kolo: FK Nová Dubnica - TJ Tatran Horovce
     dňa 09. 09. 2018 (nedeľa) o 16,00 hod. Vzájomná dohoda.
     "KR" zabezpečí R. RP FK Nová Dubnica 10,-€. 
d)  MFS 4. liga SŽ sk. JUH 4. kolo: TJ Kovo Beluša - TJ Slovan Dolné Kočkovce   
      dňa 10. 09. 2018 (pondelok) o 17,00 hod. Vzájomná dohoda. SP čl. 36 bod 2.
     "KR" zabezpečí R. RP TJ Slovan Dolné Kočkovce 5,-€.
e)  MFS 4. liga MLŽ 1. kolo: TJ Spartak Lysá pod Makytou - TJ Tatran Cementáreň
     Ladce dňa 06. 09. 2018 (štvrtok) o 17,00 hod. Vzájomná dohoda.
     "KR" zabezpečí R. RP TJ Spartak Lysá pod Makytou 5,-€.
Prípravky MIX U11:
f)  2. a 7. kolo: TJ Partizán Domaniža - TJ Slovan Dolná Mariková  dňa 08. 09. 2018
      (sobota) o 09,00 a 10,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
      RP TJ Partizán Domaniža 5,-€.
Prípravky  U10:
g)  1. a 6. kolo: MFK Ilava - MŠK Považská Bystrica "B" dňa 06. 09. 2018 (štvrtok)
     o 17,00 a 18,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

4)  Usmernenie ŠTK pre "R":
a)  "R" ktorí budú pískať súťaže mladšej prípravky U10, dáva do pozornosti  
      ÚS ŠTK č. 5 zo dňa 8. augusta 2018 body č. 7 a 8.
b) v súťaži SŽ U15 je povolený štart dievčat nar. po 1.1.2003.
*   Ak takúto hráčku nie je možné nahrať do zápisu o stretnutí je povinnosťou "R"
     zaevidovať ju v  zázname "R" v zápise o stretnutí nasledovne:
*   V družstve D/H (domácich/hostí) nastúpila s č. XY  - meno - priezvisko - dátum
     narodenia a registračné číslo.
*   V prípade, že takáto hráčka je aj strelcom gólu, ten pripíše inému hráčovi tohto
     družstva, čo uvedie aj v zázname "R" o stretnutí.

5)  ŠTK upozorňuje všetky družstvá v súťažiach ObFZ Považská Bystrica
      na povinnosť registrovaných osôb v zápisoch o stretnutí:
a)  SPORTIKA 6. liga dospelí minimálne:
                 domáci klub                                 hosťujúci klub
     Hlavný usporiadateľ                                   Tréner
     Videotechnik                                              Vedúci družstva/tímový manažér
     Tréner
     Vedúci družstva /tímový manažér
     Lekár
b)  7., 8. liga dospelí, 6. liga dorast, 4. liga SŽ, 4. liga MLŽ a prípravky minimálne:
               domáci klub                                   hosťujúci klub
     Hlavný usporiadateľ                                   Tréner
     Tréner                                                        Vedúci družstva/ tímový manažér
     Vedúci družstva/ tímový manažér
     Lekár

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 12. 09. 2018 (streda) o 15,30 hod.


                                                                                                 Jaroslav Gašpárek
                                                                                                    predseda ŠTK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk