Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 40 zo dňa 21. júna 2018

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej
časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je
potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast,
      a prípraviek MIX U11 hraných v dňoch 13. až 18. 06. 2018

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" D. Komorníka z MFS 6. liga dospelí: TJ Štart Tuchyňa - TJ Spartak Lysá
     pod Makytou;
b)  informáciu "R" M. Lamža z MFS 7. liga dospelí: TJ Jednota Lazy pod Makytou- TJ Rozvoj
     Sverepec;
c)  informáciu "R" J. Brundzu z MFS 8. liga dospelí: TJ Dynamo Orlové - TJ Mier Tŕstie;
d)  informáciu "R" M. Lamža z MFS 8. liga dospelí: FC Lumax Horovce - FK červený Kameň;
e)  informáciu "R" I. Orálka z MFS prípraviek : FK Košeca - TJ Visolaje;

3)  ŠTK upozorňuje:
a)  TJ Visolaje (prípravky) na dodržiavanie RS/B bod 3.2 pod následkom DS
b)  Pravidlá prípraviek a mladších žiakov sa nachádzajú v sekcii tlačivá a dokumenty.
c)  Termínová listina sa nachádza v sekcii tlačivá a dokumenty.


4)  Začiatok súťažného ročníka 2018/2019 bude 04.-05..08. 2018 (so/ne).

5)  Aktív ŠTK bude dňa 07. 07. 2018 (sobota) o 12,45 hod. v aule mestského
     úradu Považská Bystrica.

6)  ŠTK oznamuje:
Prihlášky FK, FO a TJ je možné podať na nový súťažný ročník 2018/2019
od 11. 06. 2018. ŠTK akceptuje len prihlášky podané cez elektronickú podateľňu
v ISSF do 26. 06. 2018 (utorok - uzávierka prihlášok o 24,00 hod.) a úhradu
nenávratného štartovného vkladu je potrebné uhradiť bankovým prevodom,
alebo poštovou poukážkou priamo na účet ObFZ PB  SK80 5600 0000 0028 2598 2001
PRIMA BANKA, VS 1012010 v zmysle RS/A bod 5.4. Kópiu dokladu o úhrade je treba
zaslať (spolu) s prihláškou do 26. 06. 2018 na sekretariát ObFZ Považská Bystrica
spolu s aktualizovaným adresárom klubu. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre
každé družstvo zvlášť. Formulár adresára bude zverejnený na stránke
www.obfzpb.sk v sekcii tlačivá a dokumenty. Dohoda  zlúčeného družstva mládeže
RS/B 3.1.3 v kategórii (dorast, žiaci, prípravka) je povinnou súčasťou prihlášky
do súťaží ObFZ PB.  Za zlúčené družstvo podáva prihlášku ten klub, pod ktorého
názvom bude spoločné družstvo v súťaži hrať.

7)  Označenie súťaží v ISSF v ObFZ Považská Bystrica:
SPORTIKA 6. liga dospelí                                               - 135,-€
7. liga dospelí                                                                - 100,-€
8. liga dospelí                                                                -   70,-€
6. liga dorast - U19 roč. narodenia od 1.1.2000 do 31.12.2003
4. liga Starší žiaci. - U15 roč. narodenia po 1.1.2004 a mladší
4. liga Mladší žiaci - U13 roč. narodenia po 1.1.2006 a mladší
Prípravka MIX - U11 roč. narodenia po 1.1.2008 do 31.12.2012
Mladšia prípravka – U10 roč. narodenia po 1.7.2009 do 31.12.2012

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 28. 06. 2018 (štvrtok) o 15,30 hod.

                                                                                                 Jaroslav Gašpárek
                                                                                                    predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk