Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 39 zo dňa 15. júna 2018

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej
časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je
potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast, 4. liga SŽ,
      4. liga MLŽ a prípraviek MIX U11 hraných v dňoch 06. až 12. 06. 2018

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" Vl. Milčíka z MFS 6. liga dospelí: TJ Spartak Lysá pod Makytou - TJ Slovan Dolné Kočkovce;
b)  informáciu "R" K. Oselského z MFS 7. liga dospelí: TJ Slovan Dolná Mariková - ŠK fan  club Púchov;
c)  informáciu "R" D. Komorníka z MFS 8. liga dospelí: TJ Slovan Kameničany - TJ Dynamo Orlové;

3)  ŠTK súhlasí s odohraním:
a)  MFS 6. liga dospelí 26. kolo: TJ Manín Podmanín - FK Streženice dňa 17. 06. 2018 (nedeľa) o 14,00 hod. Vzájomná dohoda.  "KR" zabezpečí R. RP TJ Manín Podmanín 10,-€.

b)  MFS 8. liga dospelí 18. kolo: TJ Dynamo Orlové - TJ Mier Tŕstie dňa 17. 06. 2018 (nedeľa) o 14,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. RP TJ Dynamo Orlové 10,-€.

Prípravky MIX U11 sk. o 11. až 20. miesto:
c)  8. a 16. kolo: TJ Spartak Kvašov - TJ Družstevník Kolačín dňa 18. 06. 2018 (pondelok) o 16,30 a 17,30 hod. Vzájomná dohoda. SP čl. 36 bod 2. "KR" zabezpečí R.  RP TJ Spartak Kvašov 5, -€.

4)  ŠTK kontumuje:
a) 
na základe SP čl. 82 bod 1/g MFS 6. liga dospelí 25. kolo: TJ Vápeč Horná Poruba - TJ Priehrada Udiča a podľa SP čl. 11 bod 3 priznáva 3 body a skóre 4:0 (výsledok dosiahnutí na ihrisku) v prospech TJ Vápeč Horná Poruba.

b)   na základe SP čl. 82 bod 1/b MFS 6. liga dorast 17. kolo: TJ Strážov Pružina
     - FC Lumax Horovce a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Strážov Pružina.

5)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a) 
TJ Priehrada Udiča pre porušenie FS/A bod 5.7 podľa RS/B bod 10.1.11
b)  FC Lumax Horovce (dorast) podľa RS/B bod 10.1.3

6)  ŠTK upozorňuje:
     TJ Dynamo Orlové na dodržiavanie RS/B bod 3.2 pod následkom DS

7)  Začiatok súťažného ročníka 2018/2019 bude 04.-05..08. 2018 (so/ne).

8)  Termínová listina TU:  
tlačivá,dokumenty

9)  Aktív ŠTK bude dňa 07. 07. 2018 (sobota) o 12,45 hod. v aule mestského
     úradu Považská Bystrica.

10)  ŠTK oznamuje:
Prihlášky FK, FO a TJ je možné podať na nový súťažný ročník 2018/2019
od 11. 06. 2018. ŠTK akceptuje len prihlášky podané cez elektronickú podateľňu
v ISSF do 26. 06. 2018 (utorok - uzávierka prihlášok o 24,00 hod.) a úhradu
nenávratného štartovného vkladu je potrebné uhradiť bankovým prevodom,
alebo poštovou poukážkou priamo na účet ObFZ PB  SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA, VS 1012010 v zmysle RS/A bod 5.4. Kópiu dokladu o úhrade je treba zaslať (spolu) s prihláškou do 26. 06. 2018 na sekretariát ObFZ Považská Bystrica spolu s aktualizovaným adresárom klubu. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť. Formulár adresára bude zverejnený na stránke www.obfzpb.sk v sekcii tlačivá a dokumenty. Dohoda  zlúčeného družstva mládeže RS/B 3.1.3 v kategórii (dorast, žiaci, prípravka) je povinnou súčasťou prihlášky do súťaží ObFZ PB.  Za zlúčené družstvo podáva prihlášku ten klub, pod ktorého názvom bude spoločné družstvo v súťaži hrať.

11)  Označenie súťaží v ISSF v ObFZ Považská Bystrica:
SPORTIKA 6. liga dospelí                                               - 135,-€
7. liga dospelí                                                                - 100,-€
8. liga dospelí                                                                -   70,-€
6. liga dorast - U19 roč. narodenia od 1.1.2000 do 31.12.2003
4. liga Starší žiaci. - U15 roč. narodenia po 1.1.2004 a mladší
4. liga Mladší žiaci - U13 roč. narodenia po 1.1.2006 a mladší
Prípravka MIX - U11 roč. narodenia po 1.1.2008 do 31.12.2012
Mladšia prípravka – U10 roč. narodenia po 1.7.2009 do 31.12.2012

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 20. 06. 2018 (streda) o 15,30 hod.

                                                                                                 Jaroslav Gašpárek
                                                                                                    predseda ŠTK
 

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk