Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 38 zo dňa 06. júna 2018


ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast, 4. liga SŽ sk. JUH, SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek MIX U11 hraných v dňoch 30. 05. až 04. 06. 2018

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" P. Folučku z MFS 7. liga dospelí: TJ Skaličan Praznov - TJ Slovan Dolná Mariková;
b)  informáciu "R" J. Brundzu z MFS 7. liga dospelí: TJ Družstevník Dolná Breznica - ŠK Dohňany;
c)  informáciu "R" M. Pecuša z MFS 7. liga dospelí: TJ Jednota Lazy pod Makytou - TJ Družstevník Šebešťanová;
d)  informáciu "R" P. Folučku z MFS 8. liga dospelí: TJ Dynamo Orlové - TJ Partizán Vrchteplá;
e) informáciu "R" R. Hriadela z MFS 4. liga SŽ sk. JUH: TJ Tatran Cementáreň Ladce - TJ Iskra Borčice;
f)  informáciu "R" P. Rojka z MFS 4. liga SŽ sk. SEVER: TJ Partizán Domaniža - TJ Slovan Dolná Mariková;
g)  gratuláciu FK Košeca družstvu TJ Manín Podmanín k výhre a postupu do krajskej súťaže;
    
3)  ŠTK súhlasí s odohraním:
a)  MFS 7. liga dospelí 26. kolo: ŠK fan club Púchov - ŠK Dohňany dňa 17. 06. 2018 (nedeľa) o 15,00 hod. RS/A bod 2.8. "KR" zabezpečí R.

RP ŠK fan club Púchov 10,-€.

b)  MFS 7. liga dospelí 26. kolo: TJ Jednota Lazy pod Makytou - TJ Rozvoj Sverepec  dňa 17. 06. 2018 (nedeľa) o 15,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. RP TJ Jednota Lazy pod Makytou 10,-€.

c)  MFS 8. liga dospelí 18. kolo: FC Lumax Horovce - FK Červený Kameň dňa17. 06. 2018 (nedeľa) o 17,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. RP FC Lumax Horovce 10,-€.

d)  MFS víťazov 4. ligy SŽ sk. JUH (TJ Hradčan Lednica) a SEVER (TJ Priehrada Udiča)  dňa 10. 06. 2018 (nedeľa) o 13,00 hod. na ihrisku TJ Hradčan Lednica."KR" zabezpečí R.

e)  MFS 4. liga MLŽ 15. kolo: TJ Družstevník Kolačín - ŠK fan club Púchov dňa 08. 06. 2018 (piatok) o 16,45 hod. Vzájomná dohoda. SP čl. 36 bod 2. "KR" zabezpečí R.   RP ŠK fan club Púchov 5,-.

Prípravky MIX U11 sk. o 1. až 10. miesto:
f)  8. a 16. kolo: TJ Skaličan Praznov - TJ Družstevník Šebešťanová dňa 08. 06. 2018 (piatok) o 17,30 a 18,30 hod. Vzájomná dohoda. SP čl. 36 bod 2. "KR" zabezpečí R.RP TJ Družstevník Šebešťanová 5,- €.

Prípravky MIX U11 sk. o 11. až 20. miesto:
g)  8. a 16. kolo: TJ Spartak Kvašov - TJ Družstevník Kolačín dňa 13. 06. 2018 (streda) o 16,30 a 17,30 hod. Vzájomná dohoda. SP čl. 36 bod 2. "KR" zabezpečí R. RP TJ Spartak Kvašov 5, -€.

4)  ŠTK kontumuje:
     na základe SP čl. 82 bod 1/b MFS 4. liga SŽ sk. JUH 18. kolo: TJ Kovo Beluša
     - ŠK Dohňany a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech
     TJ Kovo Beluša.

5)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK: ŠK Dohňany podľa RS/B bod 10.1.3

6)  ŠTK Dohňany predloží:
      doklad o úhrade poplatku 20,-€ v prospech TJ Kovo Beluša (RS/bod 5.3)
      v termíne do 12. 06. 2018 pod následkom DS

7)  ŠTK upozorňuje:
    
TJ Slovan Dolná Mariková (SŽ) na dodržiavanie RS/B bod 3.2 pod následkom DS

8)   Navrhovaný začiatok súťažného ročníka 2018/2019 je 04.-05..08. 2018 (so/ne)

9)  Aktív ŠTK bude dňa 07. 07. 2018 (sobota) o 12,45 hod. v aule mestského
     úradu Považská Bystrica.

10)  ŠTK upozorňuje:
Prihlášky FK, FO a TJ bude možné podať na nový súťažný ročník 2018/2019
od 11. 06. 2018. ŠTK akceptuje len prihlášky podané cez elektronickú podateľňu
v ISSF do 26. 06. 2018 (utorok - uzávierka prihlášok o 24,00 hod.) a úhradu
nenávratného štartovného vkladu je potrebné uhradiť bankovým prevodom,
alebo poštovou poukážkou priamo na účet ObFZ PB  SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA, VS 1012010 v zmysle RS/A bod 5.4. Kópiu dokladu o úhrade je treba zaslať (spolu) s prihláškou do 26. 06. 2018 na sekretariát ObFZ Považská Bystrica spolu s aktualizovaným adresárom klubu. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť. Formulár adresára bude zverejnený na stránke www.obfzpb.sk v sekcii tlačivá a dokumenty. Dohoda zlúčeného družstva mládeže RS/B 3.1.3 v kategórii (dorast, žiaci, prípravka) je povinnou súčasťou prihlášky do súťaží ObFZ PB.  Za zlúčené družstvo podáva prihlášku ten klub, pod ktorého názvom bude spoločné družstvo v súťaži hrať.


11)  Označenie súťaží v ISSF v ObFZ Považská Bystrica:
SPORTIKA 6. liga dospelí                                               - 135,-€
7. liga dospelí                                                                - 100,-€
8. liga dospelí                                                                -   70,-€
6. liga dorast - U19 roč. narodenia od 1.1.2000 do 31.12.2003
4. liga Starší žiaci. - U15 roč. narodenia po 1.1.2004 a mladší
4. liga Mladší žiaci - U13 roč. narodenia po 1.1.2006 a mladší
Prípravka MIX - U11 roč. narodenia po 1.1.2008 do 31.12.2012
Mladšia prípravka – U10 roč. narodenia po 1.7.2009 do 31.12.2012


Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 13. 06. 2018 (streda) o 15,30 hod.

                                                                                                 Jaroslav Gašpárek
                                                                                                    predseda ŠTK


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk