Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 36 zo dňa 23. mája 2018

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast, 4. liga SŽ sk. JUH, SEVER, 4. liga MLŽ a prípraviek MIX U11 hranách v dňoch 16. 05. až 22. 05. 2018

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" M. Mihálika z MFS 7. liga dospelí: TJ Družstevník Dolná Breznica - TJ Rozvoj Sverepec;
b)  informáciu "R" K. Oselského z MFS 8. liga dospelí: TJ Mier Tŕstie  - TJ Slovan Kameničany;     
c)  informáciu "R" I. Orálka z MFS 4. liga MLŽ: TJ Spartak Lysá pod Makytou - TJ Družstevník Kolačín;

3)  ŠTK súhlasí s odohraním:
a)  MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 17. kolo: TJ Priehrada Udiča - TJ Hradišťan Jasenica 
      dňa 27. 05.
2018 (nedeľa) o 14,30 hod. Vzájomná dohoda.  "KR" zabezpečí R.
      RP TJ Priehrada Udiča 5,- €.

Prípravky MIX U11 sk. o 1. až 10. miesto:
b)  6. a 14. kolo: TJ Kovo Beluša - TJ Tatran Horovce dňa 26. 05. 2018 (sobota)
      o 18,00 a 19,00 hod. Vzájomná dohoda.  "KR" zabezpečí R.
      RP TJ Kovo Beluša 5,-€ 

c)  7. a 15. kolo: MŠK Púchov - TJ Skaličan Praznov dňa 02. 06. 2018 (sobota)
     o 10,00 a 11,00 hod. na ihrisku MŠK Púchov. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí        R. RP MŠK Púchov 5,-€.

Prípravky MIX U11 sk. o 11. až 20. miesto:
d)  6. a 14. kolo: ŠK fan club Púchov - TJ Spartak Kvašov dňa 16. 06. 2018 (sobota)
      o 10,00 a 11,00 hod. Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.

Prípravky MIX U11 sk. o 21. až 26. miesto:
e)  3. kolo:
TJ Jednota Dulov - TJ Slovan Brvnište dňa 26. 05. 2018 (sobota) o 17,00
    a 18,00 hod. na ihrisku ŠK Crystal Lednické Rovne. Vzájomná dohoda. 
    "KR" zabezpečí R. RP TJ Jednota Dulov 5,- €.

f)  3. kolo: FK Košeca - TJ Visolaje dňa 16. 06. 2018 (sobota) o 10,00 a 11,00 hod.
      Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R. RP FK Košeca 5,- €.
     
4)  Prerušené MFS 8. liga dospelí 12. kolo: TJ Slovan Kameničany - TJ Partizán Vrchteplá sa dohrá od 78 min. dňa 02. 06. 2018 (sobota) o 11,00 hod. na ihrisku  
 TJ Slovan Kameničany. "KR" zabezpečí R.

5)   ŠTK odstupuje na doriešenie DK:
a)   TJ Mier Tŕstie pre porušenie  RS/B bod 3.2 a 3.9/5
b)   TJ Dynamo Orlové
za nerešpektovanie US ŠTK č. 34 zo dňa 09. 05. 2018 bod 8/b a bod 9
c)   TJ Dynamo Orlové
za nesplnenie si povinností vyplývajúce z RS/A bod 5.3, 5.6

6)   ŠTK ponecháva v platnosti schválené výnimky pre jarnú časť súťažného ročníka
      2017/2018 aj na posledné 3 kolá.

7)  ŠTK upozorňuje:
      FK, FO a TJ, že svoje pripomienky ku textovej časti RS ObFZ na súťažný ročník
      2018/2019 môžu posielať na adresu: sekretar@obfzpb.sk, jgasparek@azet.sk
      do 31. 05. 2018

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 30. 05. 2018 (streda) o 15,30 hod.

                                                                                                 Jaroslav Gašpárek
                                                                                                 predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk