Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 34 zo dňa 09. mája 2018

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu

termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.


1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS 6., 7. a 8. liga dospelých, 6. liga dorast, 4. liga SŽ sk. JUH, SEVER, 4. liga MLŽ, prípraviek MIX U11 a U10 hraných v dňoch 02. 05. až 08. 05. 2018

2)  ŠTK berie na vedomie:
a)  informáciu "R" M. Maka z MFS 8. liga dospelí: TJ Mier Tŕstie  - FK Červený Kameň;
b)  informáciu "R" M. Miakiša z MFS 8. liga dospelí: TJ Slovan Kameničany - TJ Partizán Vrchteplá;
c)  informáciu "R" S. Balušíka z MFS 6. liga dorast: TJ Plevník Drienové - FC Lumax Horovce;

3)  ŠTK súhlasí s odohraním:
a)  MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 15. kolo: TJ Priehrada Udiča - TJ Partizán Domaniža
     dňa 16. 05. 2018 (streda) o 17,00 hod. Vzájomná dohoda. SP čl. 36 bod 2.
     "KR" zabezpečí R. RP TJ Priehrada Udiča 5,- €. 

b)  MFS 4. liga MLŽ 11. kolo: TJ Skaličan Praznov - ŠK fan club Púchov dňa 18. 05.
     2018 (piatok) o 17,00 hod. Vzájomná dohoda. SP čl. 36 bod 2.

     "KR" zabezpečí R.
     
Prípravky MIX U11 sk. o 1. až 10. miesto:
c)  4. a 12. kolo: TJ Partizán Domaniža - MFK Ilava dňa 12. 05. 2018 (sobota) o 11,00 a 12,00 hod. Vzájomná dohoda.  "KR" zabezpečí R. RP TJ Partizán Domaniža 5,- €.
    
d)  4. a 12. kolo: TJ Skaličan Praznov - TJ Tatran Horovce dňa 12. 05. 2018
      (sobota) o 17,00 a 18,00 hod.  Vzájomná dohoda. "KR" zabezpečí R.
      RP TJ Skaličan Praznov 5,- €.
    
Prípravky MIX U11 sk. o 11. až 20. miesto:
e)  4. a 12. kolo: TJ Rozvoj Sverepec - ŠK fan club Púchov dňa 15. 05. 2018 (utorok)o 16,30 a 17,30 hod. Vzájomná dohoda . SP čl. 36 bod 2. "KR" zabezpečí R.
    
4)  ŠTK nariaďuje odohrať:
a)   MFS 7. liga dospelí 24. kolo:
TJ Skaličan Praznov - TJ Slovan Dolná Mariková
      dňa 02. 06. 2018 (sobota) o 17,00 hod. "KR" zabezpečí R.

b)   MFS 4. liga SŽ sk. JUH 18. kolo: MFK Ilava - TJ Vápeč Horná Poruba dňa
      02. 06. 2018 (sobota) o 10,00 hod.
"KR" zabezpečí R.

c)  Prípravky MIX U11 sk. o 1. až 10. miesto:
      6. a 14. kolo:
MŠK Považská Bystrica - MFK Ilava dňa 27. 05. 2018 (nedeľa)
      o 14,30 a 15,30 hod.
"KR" zabezpečí R.

5)  ŠTK kontumuje:
     
na základe SP čl. 82 bod 1/b  MFS 8. liga dospelí 12. kolo: FC Lumax Horovce
      - TJ Dynamo Orlové a podľa SP čl. 11 bod 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FC Lumax Horovce.

6)   ŠTK odstupuje na doriešenie DK: TJ Dynamo Orlové podľa RS/B bod 10.1.2

7)  V riešení:
a)  MFS 8. liga dospelí 12. kolo:
TJ Slovan Kameničany - TJ Partizán Vrchteplá
b)  MFS 6. liga dorast 12. kolo: TJ Plevník Drienové - FC Lumax Horovce

8)  TJ Dynamo Orlové predloží:
a)  doklad o úhrade členských poplatkov za hráčov: Ján Šamaj - RP č. 1259261
     a Marek Vicena -RP č. 1181869 v termíne do 15. 05. 2018
b)  doklad o úhrade poplatku 30,-€ v prospech FC Lumax Horovce (RS/A bod 5.3)
      v termíne do 15. 05. 2018 pod následkom DS

9)  ŠTK žiada menované kluby o dokladovanie splátky za delegované osoby
      - splatnosť 01. 05. 2018:
      TJ Dynamo Orlové a TJ Partizán Prečín
v termíne do 15. 05. 2018 pod následkom DS

10)  ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 16. 05. 2018 (streda) o 16,30 hod.:
     6. liga dorast 12. kolo: Plevník Drienové - FC Lumax Horovce, kapitána 

domáceho družstva - Patrik Haladej, vedúci družstva - Ján Haladej.
     Vedúci družstva  hostí - Ľuboš Greguška, kapitán družstva - Samuel Figur
     RP č. 1275322, hráči: Karol Kvasnička RP č. 1326170 a Patrik Cibik RP

     č. 1271343, ktorí si prinesú RP a preukaz totožnosti (OP).

     "R" stretnutia Samuel Balušík.


11)  ŠTK upozorňuje:
       FK, FO a TJ, že svoje pripomienky ku textovej časti RS ObFZ na súťažný ročník
       2018/2019 môžu posielať na adresu: sekretar@obfzpb.sk, jgasparek@azet.sk
       do 31. 05. 2018

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 16. 05. 2018 (streda) o 15,30 hod.
                                                                                                    
                                                                                                         Jaroslav Gašpárek

                                                                                                            predseda ŠTK

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk